Тест „Дихателна система“

ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА

1. ХАРАКТЕРНO ЛИ E ЗА БРОНХИОЛИТА БЪРЗОТО ПРЕМИНАВАНЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ПЕРИБРОНХИАЛНАТА ТЪКАН?

а/ да

б/ не

 

2. ЧЕСТО ЛИ СЕ СРЕЩА СТАФИЛИКОКОВА ПНЕВМОНИЯ В ЗРЯЛАТА ВЪЗРАСТ?

а/ да

б/ не

 

3. ПИОГЕННАТА МЕМБРАНА ЛИ Е НАЙ-ХАРАКТЕРНАТА СТРУКТУРА НА ХРОНИЧНИЯ БЕЛОДРОБЕН АБСЦЕС?

а/ да

б/ не

 

4. НАБЛЮДАВАТ ЛИ СЕ ХИСТОЛОГИЧНО В ЕКСУДАТА В I-СТАДИЙ НА КРУПОЗНАТА ПНЕВМОНИЯ ЛЕВКОЦИТИ И ФИБРИН?

а/ да

б/ не

 

5. ХАРАКТЕРНИ ЛИ СА ЗА ОСТРИЯ БРОНХИТ СЛЕДНИТЕ МАКРОСКОПСКИ ПРОМЕНИ: ОТОЧНА, ЗАЧЕРВЕНА, РАЗЯЗВЕНА, ПОКРИТА СЪС СЛУЗ, ФИБРИН И ГНОЙ ЛИГАВИЦА?

а/ да

б/ не

 

6. СЧИТА ЛИ СЕ АЗБЕСТОЗАТА ЗА ПРЕКАНЦЕРОЗА?

а/ да

б/ не

 

7. КАКЪВ Е КРАЙНИЯТ ИЗХОД ОТ КАРНИФИКАЦИЯТА?

а/ пневмофиброза

б/ без последствия

 

8. ЦИЛИНДРИФОРМЕНИТЕ БРОНХИЕКТАЗИИ ПОЗВОЛЯВАТ ЛИ БРОНХЪТ ДА СЕ ОТВОРИ ДО ПЛЕВРАТА?

а/ да

б/ не

 

9. РАЗВИВАТ ЛИ СЕ КАТО НАЙ-ВАЖНО УСЛОЖНЕНИЕ НА ХРОНИЧНАТА ПНЕВМОНИЯ ПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И КОР ПУЛМОНАЛЕ ХРОНИКУМ?

а/ да

б/ не

 

10. ТИПИЧНО ЛИ Е ПО-ЧЕСТОТО ЗАСЯГАНЕ НА ДОЛНИТЕ БЕЛОДРОБНИ ДЯЛОВЕ ПРИ КРУПОЗНА ПНЕВМОНИЯ?

а/ да

б/ не

 

11. ЧЕСТО ЛИ СЕ СРЕЩА СТАФИЛОКОКОВА ПНЕВМОНИЯ В ЗРЯЛАТА ВЪЗРАСТ ?

а/ да

б/ не

12. НАБЛЮДАВАТ ЛИ СЕ ХИСТОЛОГИЧНО В ЕКСУДАТА В I-ви СТАДИЙ НА КРУПОЗНАТА ПНЕВМОНИЯ ЛЕВКОЦИТИ И ФИБРИН?

а/ да

б/ не

 

13. ЩЕ МИСЛИТЕ ЛИ ЗА ХРОНИЧНА ПНЕВМОНИЯ, АКО НА АУТОПСИЯ УСТАНОВИТЕ ПЪСТРА КАРТИНА – ЕМФИЗЕМ, АТЕЛЕКТАЗИ, ПНЕВМОФИБРОЗА, БРОНХИЕКТАЗИИ И ПРЕСНИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ОГНИЩА

а/ да

б/ не

 

14. ВЪЗМОЖНО ЛИ Е БЕЛОДРОБНИЯТ АБСЦЕС ДА СЕ РАЗВИЕ, КАТО УСЛОЖНЕНИЕ НА СТРЕПТОКОКОВА ПНЕВМОНИЯ ?

а/ да

б/ не

 

15. РАЗВИВА ЛИ СЕ ХИПОСТАТИЧНА ПНЕВМОНИЯ ПРИ ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ НА БРОНХИАЛНОТО ДЪРВО?

а/ да

б/ не

 

16. ЧЕСТО ЛИ СЕ СРЕЩА ИНТЕРСТИЦИАЛЕН ЕМФИЗЕМ ?

а/ да

б/ не

 

17. РЕАГИРА ЛИ ПЛЕВРАТА ВЪРХУ ЗАСЕГНАТИЯ БЕЛОДРОБЕН ДЯЛ ПРИ КРУПОЗНА ПНЕВМОНИЯ ?

а/ да

б/ не

 

18. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ УСЛОЖНИ СИЛИКОЗАТА С ТУБЕРКУЛОЗА ?

а/ да

б/ не

 

19. НАЙ-ЧЕСТИЯТ БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ Е ПЕРИФЕРНИЯТ?

а/ да

б/ не

 

20. ПОСОЧЕТЕ ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ СТАДИИ, КОИТО НЕ СЕ СРЕЩАТ ПРИ КРУПОЗНА ПНЕВМОНИЯ:

а/ пролиферативен

б/ сива хепатизация

в/ червена хепатизация

г/ резолюция.

 

21. ВЪЗМОЖНИ УСЛОЖНЕНИЯ НА ФЛЕГМОНОЗНА АНГИНА СА:

а/ перитонзиларен абсцес

б/ септикопиемия

в/ медиастинит

г/ тромбоза на v. Jugularis

 

22. КРУПОЗНАТА ПНЕВМОНИЯ Е :

а/ лобуларна

б/ фибринозна

в/ катарална

г/ плевропневмония

 

23. ПОСОЧЕТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ В СЪСТАВА НА ХОББ:

а/ хроничен бронхит

б/ първична белодробна хипертония

в/ следпневмонична карнификация

г/ белодробен емфизем

 

24. ВЯРНО Е, ЧЕ:

а/ най-честият злокачествен тумор на белия дроб е

плоскоклетъчният карцином

б/ аденокарциномът е вариант на бронхиоло-

алвеоларния карцином

в/ най-злокачествен е дребноклетъчният

недиференциран карцином

г/ белодробното сърце е типично усложнение на

белодробния карцином

 

25. КАТО УСЛОЖНЕНИЕ НА БРОНХИЕКТАЗИИ МОГАТ ДА СЕ РАЗВИЯТ:

а/ крупозна пневмония

б/ абсцес и гангрена на белите дробове

в/ огнищна пневмония

г/ кафява индурация на белите дробове

 

26. ОПРЕДЕЛЕТЕ КОИ ОТ МАКРОСКОПСКИТЕ ПРОМЕНИ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ОСТРИЯ БРОНХИТ?

а/ зачервяване и потъмняване на лигавицата

б/ катарален ексудат в лумена

в/ фибринозно-хеморагичен екудат

г/ перибронхиална фиброза

 

27. КОИ СА НАЙ-ХАРАКТЕРНИТЕ МАКРОСКОПСКИ ПРОМЕНИ ПРИ КЛЕБСИЕЛНАТА ПНЕВМОНИЯ?

а/ слузесто-гноен вид на срезната повърхност

б/ некротична, къслива срезна повърхност

в/ сивочервена повърхност

г/ изстисква се кръвениста течност

 

28. КАКВИ СА РАЗМЕРИТЕ НА ПРАШИНКИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СИЛИЦИЕВ ДВУОКИС, КОИТО ИМАТ НАЙ-ПАТОГЕННО ДЕЙСТВИЕ:

а/ 1-2 микрона

б/ 5 микрона

в/ 5-8 микрона

г/ 10 микрона

 

 

29. ВЯРНО Е, ЧЕ:

а/ крупозната пневмония е лобуларна;

б/ огнищната пневмония може да е усложнение на

остър бронхит

в/ при фибринозна пневмония ексудатът се прехвърля

през порите на Кон

г/ лобарната пневмония може да завърши с

карнификация

 

30. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПРОЦЕСИ ВОДЯТ ДО КОМПРЕСИОННА АТЕЛЕКТАЗА:

а/ масивен плеврален излив

б/ пневмоторакс

в/ медиастинален тумор

г/ тумор на главния бронх

 

31. КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ФАКТОРИ ИГРАЯТ ОПРЕДЕЛЕНА РОЛЯ ВЪВ ВЪЗНИКВАНЕТО НА КАРЦИНОМА НА БРОНХА?

а/ хроничен бронхит с метаплазия на епитела

б/ тютюнопушенето

в/ грип

г/ вродени аномалии

 

32. КАКЪВ ХАРАКТЕР ИМА ЕКСУДАТЪТ В ПЛЕВРАЛНАТА И ПЕРИКАРДНА КУХИНА ПРИ ЛИМФОГЕННО ПРОНИКВАНЕ НА БЕЛОДРОБНИЯ КАРЦИНОМ В ТЯХ?

а/ фибринозен

б/ гноен

в/ хеморагичен

г/ няма промени

 

33. КОИ МАКРОСКОПСКИ ПРОМЕНИ СА ХАРАКТЕРНИ ЗА СТАРЧЕСКИЯ ЕМФИЗЕМ?

а/ Раздути с увеличен обем бели дробове

б/ големи въздушни мехури по повърхността

в/ малки бели дробове свити към хилуса

г/ бели дробове отпуснати със силно намалена консистенция

 

34. КОИ СА НАЙ-ХАРАКТЕРНИТЕ ХИСТОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СИВАТА ХЕПАТИЗАЦИЯ?

а/ еритроцити

б/ левкоцити

в/ фибрин

г/ лимфоцити

 

35. ПРИ БЕЛОДРОБНИЯ КАРЦИНОМ МОГАТ ДА СЕ РАЗВИЯТ СЛЕДНИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ:

а/ мантелна пневмония

б/ кафява индурация на белите дробове

в/ емпиема

г/ масивен кръвоизлив

 

 

 

36. СИЛИКОЗАТА Е ПНЕВМОКОНИОЗА, КОЯТО СЕ РАЗВИВА ПРИ ВДИШВАНЕ НА ПРАХ СЪДЪРЖАЩ :

а/ силициев двуокис

б/ азбест

в/ въглищен прах

г/ талк

 

37. МАКРОСКОПСКИТЕ ФОРМИ НА БЕЛОДРОБНИЯ КАРЦИНОМ СА:

а/ масивен прихилусен възел

б/ голям периферен възел

в/ пневмонична форма

г/ тумор на Pancoast-Tobias

 

38. ПОСОЧЕТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯТА, КОИТО ВОДЯТ ДО ВЪЗНИКВАНЕ НА ХРОНИЧНО БЕЛОДРОБНО СЪРЦЕ:

а/ вирусни пневмонии

б/ остри бактериални пневмонии

в/ хроничен обструктивен емфизем

г/ силикоза

 

39. ПОСОЧЕТЕ ПРИ КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЕ РАЗВИВА ПНЕВМОСКЛЕРОЗА:

а/ пневмокониози

б/ карнификация

в/ пълно запушване на бронх

г/ частично запушване на бронх

 

40. КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ МАКРОСКОПСКИ ПРОМЕНИ СА ХАРАКТЕРНИ ЗА ОГНИЩНА ПНЕВМОНИЯ:

а/ засегнат цял лоб

б/ огнища с бледосивкав цвят и размери около 1 см

в/ пъстра срезна повърхност с по-плътна консистенция

г/ периферен плътен сивкаво-белезникав възел с d-2 см

 

41. ПОСОЧЕТЕ КОЕ Е ИЗЛИШНОТО В ОБОБЩЕНАТА ХИСТОЛОГИЧНА КАРТИНА НА ВИРУСНАТА ПНЕВМОНИЯ :

а/ Продуктивно възпаление на бронхиалната лигавица

б/ продуктивно възпаление в интерстициума

в/ гигантски клетки

г/ левкоцитна инфилтрациЯ

 

42. ОПРЕДЕЛЕТЕ ПАТОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС В БЕЛОДРОБНИЯ ПАРЕНХИМ, КАТО ИЗХОЖДАТЕ ОТ МИКРОСКОПСКИЯ ВИД – ОГНИЩЕ НА НЕКРОЗА, ДЕТРИТ, ВАЛ ОТ ЛЕВКОЦИТИ И МАКРОФАГИ

а/ остър белодробен абсцес

б/ хроничен белодробен абсцес

в/ бронхиектазии

г/ белодробен карцином в разпад

 

 

 

 

43. ПРИ ХРОНИЧНИЯ БРОНХИТ СЕ НАБЛЮДАВАТ СЛЕДНИТЕ ХИСТОЛОГИЧНИ ФЕНОМЕНИ:

а/ хиперплазия на слузните жлези

б/ инфилтрати от лимфоцити и плазматични клетки

в/ хипертрофирали мускулни влакна и разкъсани

еластични влакна

г/ плоскоклетъчна метаплазия на покривния епител

 

44. МУСКУЛНИЯТ СЛОЙ НА БРОНХИАЛНАТА СТЕНА ПРИ БРОНХИАЛНА АСТМА Е:

а/ атрофирал

б/ хипертрофирал

в/ заместен от фиброзна тъкан

г/ инфилтрация от лимфоцити, плазмоцити и единични

левкоцити

 

45. ОПРЕДЕЛЕТЕ КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ХИСТОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ СА ХАРАКТЕРНИ ЗА ОСТРИЯ БРОНХИТ?

а/ хиперемия на лигавицата

б/ изразена десквамация на епитела

в/ инфилтрация на лигавицата от левкоцити и макрофаги

г/ инфилтрация от лимфоцити, плазмоцити и единични

левкоцити

 

46. ДЕФИНИРАЙТЕ ПАТОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС ПРИ АБСЦЕС НА БЕЛИЯ ДРОБ

а/ ограничено гнойно възпаление на белия дроб

б/ прорастване на зряла фиброзна тъкан

в/ рецидивиращ възпалителен процес

г/ кистично образувание, причинено от кучешка тения

 

47. ПРИ БРОНХИАЛНИЯ РАК МОГАТ ДА СЕ РАЗВИЯТ СЛЕДНИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ:

а/ ателектаза

б/ повтарящи се пневмонии

в/ кафява индурация на белите дробове

г/ септикопиемия

 

48. ПОСОЧЕТЕ ХАРАКТЕРНИТЕ ХИСТОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ ПРИ СИЛИКОЗАТА

а/ колагенни снопчета завити вихровидно

б/ неправилно разположени колагенни снопчета

в/ казеозна некроза в центъра

г/ много кониофаги около възела

 

49. ПОСОЧЕТЕ ХАРАКТЕРНИТЕ ЗА ХРОНИЧНИЯ ОБСТРУКТИВЕН ЕМФИЗЕМ МАКРОСКОПСКИ ПРОМЕНИ

а/ намалени, свити към хилуса бели дробове

б/ бели дробове с увеличен обем

в/ плътна консистенция на белите дробове

г/ намалена еластичност и мека консистенция

 

50. КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ БЕЛОДРОБНИ ПРОМЕНИ СА УСЛОЖНЕНИЯ НА КРУПОЗНАТА ПНЕВМОНИЯ?

а/ абсцес

б/ хронична пневмония

в/ гангрена

г/ кафява индурация на белите дробове

 

51. КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ПРОМЕНИ СА УСЛОЖНЕНИЯ НА БРОНХИЕКТАЗИИТЕ?

а/ хроничен хепатит

б/ вторична амилоидоза

в/ септикопиемия

г/ хронично белодробно сърце

 

52. ХИПОСТАТИЧНАТА БРОНХОПНЕВМОНИЯ СЕ РАЗВИВА ПРИ СЪЧЕТАНИЕ НА НЯКОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ФАКТОРИ

а/ инсуфициентност на сърфактанта

б/ активиране на белодробната сапрофитна флора

в/ масивна вирусна инфекция

г/ продължително залежаване

 

53. ПОСОЧЕТЕ КОИ СА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ХИСТОЛОГИЧНИ ФОРМИ НА БЕЛОДРОБНИЯ КАРЦИНОМ?

а/ плоскоклетъчен карцином

б/ аденокарцином

в/ недиференциран дребноклетъчен карцином

г/ лейомиосарком

 

54. ПРИ АУТОПСИЯ НА ПОЧИНАЛ МЪЖ НА 48 ГОДИНИ СЕ УСТАНОВЯВА, ЧЕ ЦЕЛИЯТ ДОЛЕН ЛОБ НА ДЕСНИЯ БЯЛ ДРОБ Е ПЛЪТЕН, С ФИНО ЗЪРНИСТА, СИВКАВА, СУХОВАТА СРЕЗНА ПОВЪРХНОСТ. ПЛЕВРАТА Е ПОКРИТА С ФИН СИВКАВ НАЛЕП. ХИСТОЛОГИЧНО АЛВЕОЛИТЕ И АЛВЕОЛАРНИТЕ ХОДОВЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ С ГЪСТА МРЕЖА ОТ ФИБРИН И МНОГО ЛЕВКОЦИТИ.

ПОСТАВЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА ДИАГНОЗА

а/ крупозна пневмония в стадий на сива хепатизация

б/ крупозна пневмония в стадий на резорбция

в/ пневмоцистова пневмония

г/ хроничен белодробен абсцес

 

55. ПРИ АУТОПСИЯ НА МЪЖ НА 67 ГОДИНИ БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ СЕ НАМИРАТ С УВЕЛИЧЕН ОБЕМ, ИЗПЪЛВАЩИ ГРЪДНИЯ КОШ И ПРИПОКРИВАЩИ СЪРЦЕТО, С МЕКА КОНСИСТЕНЦИЯ. ПО ПОВЪРХНОСТТА ИМА ИЗПЪКНАЛИ ВЪЗДУХОНОСНИ МЕХУРИ С РАЗМЕРИ ОТ 0,2-3см.

ПОСТАВЕТЕ МАКРОСКОПСКАТА ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА ДИАГНОЗА:

а/ силикоза

б/ туберкулоза

в/ бронхиектазии

г/ хроничен, дифузен обструктивен емфизем

 

56. У МЪЖ НА 57 ГОД., КАХЕКТИЧЕН, ПУШАЧ, СЕ УСТАНОВЯВА ТУМОРНА ФОРМАЦИЯ С РАЗПАД, С БЕЛЕЗНИКАВ ЦВЯТ И ЗЪРНИСТ СТРОЕЖ, РАЗПОЛОЖЕН В ГОРНИЯ ДЕСЕН БЕЛОДРОБЕН ДЯЛ. ПЛЕВРАТА Е ОСЕЯНА С МАЛКИ, ПЛЪТНИ ВЪЗЕЛЧЕТА. НАМЕРИ СЕ И ХЕМОРАГИЧЕН ПЛЕВРИТ И ПЕРИКАРДИТ. ХИЛУСНИТЕ И МЕДИАСТИНАЛНИТЕ ЛИМФНИ

ВЪЗЛИ СА УВЕЛИЧЕНИ С БЕЛЕЗНИКАВ ЦВЯТ.

ПОСТАВЕТЕ ВЯРНАТА МАКРОСКОПСКА ДИАГНОЗА.

а/ белодробен карцином

б/ белодробен карцином с метастази

в/ туберкулоза

г/ бронхиектатична болест

 

57. МЪЖ НА 54 год.НА АУТОПСИЯ СЕ НАМИРА БЕЛЕЗНИКАВА ПЛЪТНА МАСА,ИЗХОЖДАЩА ОТ ГОРЕН СЕГМЕНТАРЕН БРОНХ В ЛЯВО И РАЗПРОСТРАНЯВАЩ СЕ ПО ХОДА НА БРОНХИТЕ. БЕЛОДРОБНИЯТ ПАРЕНХИМ Е УПЛЪТНЕН, ПРИ НАТИСК ОТ НЕГО ИЗТИЧА МЪТНА ТЕЧНОСТ.

ПОСТАВЕТЕ ДИАГНОЗАТА И НЕЙНОТО УСЛОЖНЕНИЕ:

а/ карцином на бронха

б/ мантелна пневмония

в/ гангрена на белия дроб

г/ пневмофиброза

 

58. У МЪЖ НА 46 години ПРИ РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ СЕ НАМИРА РАЗПОЛОЖЕНО ПЕРИФЕРНО ЗАСЕНЧВАНЕ В ЛЕВИЯ ГОРЕН БЕЛОДРОБЕН ДЯЛ. ОПЛАКВА СЕ ОТ ГЛАВОБОЛИЕ,СВЕТОВЪРТЕЖ.НА АУТОПСИЯ СЕ НАМИРА ТУМОРНА МАСА В ЛЕВИЯ ГОРЕН БЕЛОДРОБЕН ДЯЛ С МЕТАСТАЗИ В ХИЛУСНИТЕ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ.НА СРЕЗ И ПРИ НАТИСК ОТ БЕЛОДРОБНИЯ ПАРЕНХИМ СЕ ИЗСТИСКВАТ СЛУЗНО-ГНОЙНИ ТАПИЧКИ. ВИЖДАТ СЕ МНОЖЕСТВЕНИ ОТГРАНИЧЕНИ РОЗОВОБЕЛЕЗНИКАВИ ЗЪРНЕСТИ ВЪЗЛИ В ХЕМИСФЕРИТЕ НА ГЛАВНИЯ И МАЛКИЯ МОЗЪК.

ЗА КАКВО ЗАБОЛЯВАНЕ СЕ КАСАЕ И КОЕ Е НЕГОВОТО УСЛОЖНЕНИЕ?

а/ карцином на бронха

б/ метастаза в мозъка от белодробния карцином

в/ гангрена на белия дроб

г/ силикоза

 

59. ПРИ АУТОПСИЯ СЕ НАМИРА ГОЛЯМ УЧАСТЪК ОТ БЕЛИЯ ДРОБ, КЪСЛИВ,МРЪСНОЗЕЛЕНИКАВ, С НЕПРИЯТНА МИРИЗМА. ОКОЛНИТЕ ПОЛЕТА СА АТЕЛЕКТАТИЧНИ. ХИСТОЛОГИЧНО СЕ УСТАНОВЯВА НЕКРОЗА С МНОГО МИКРООРГАНИЗМИ. ЛИПСВА ВЪЗПАЛИ-

ТЕЛНА РЕАКЦИЯ.

ПОСТАВЕТЕ ДИАГНОЗА

а/ емфизем

б/ карцином на белия дроб

в/ абсцес на белия дроб

г/ гангрена на белия дроб

 

60. НА АУТОПСИЯ СЕ УСТАНОВЯВАТ ДВУСТРАННИ ПЛЕВРАЛНИ СРАСТВАНИЯ, ЦИЛИНДРИФОРМЕНИ И ТОРБОВИДНИ БРОНХИЕКТАЗИИ, ЧЕТИРИ МАЛКИ АБСЦЕСА В ДОЛНИЯ ДЕСЕН БЕЛОДРОБЕН ДЯЛ, ПНЕВМОФИБРОЗА.

ОПРЕДЕЛЕТЕ ДИАГНОЗАТА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

а/ бронхиектатична болест

б/ стафилококова пневмония

в/ гангрена на белия дроб

г/ абсцес на белия дроб

 

61. НА АУТОПСИЯ СЕ НАМИРАТ ДИФУЗНИ БРОНХИЕКТАЗИИ, ПНЕВМОСКЛЕРОЗА И ПЛЕВРАЛНИ СРАСТВАНИЯ, БЕЛОДРОБНО СЪРЦЕ И ЗАСТОЙ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ, ОТОК НА ЛЕПТОМЕНИНГИТЕ И МОЗЪКА. ЧЕРНИЯТ ДРОБ, СЛЕЗКАТА И НАДБЪБРЕЦИТЕ СА СИЛНО УПЛЪТНЕНИ, БЪБРЕЦИТЕ – УГОЛЕМЕНИ, С ВОСЪЧНА ПЛЪТНОСТ, БЛЕДИ, С РАЗШИРЕНА КОРА И ТЪМНИ ПИРАМИДИ.

ДО КАКВО УСЛОЖНЕНИЕ Е ДОВЕЛО ОСНОВНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ?

а/ вторична амилоидоза

б/ кафява индурация на белите дробове

в/ гломерулонефрит

г/ пиелонефрит

 

 

ОТГОВОРИ

 

 

1-а                 21-а,б,в,г                         41-г                           61-а

2-б                      22-б,г                            42-а

3-а                      23-а,г                          43-а,б,в,г

4-б                      24-а,в                            44-б

5-а                      25-б,в                          45-а,б,в

6-а                      26-а,б,в                         46-а

7-а                      27-а                            47-а,б

8-а                      28-б                            48-а,б,г

9-а                      29-б,в,г                         49-б

10-а                    30-а,б,г                       50-а,б,в

11-б                    31-а,б                          51-б,в,г

12-б                    32-в                            52-б,г

13-а                    33-в,г                          53-а,б,в

14-а                    34-б,в                          54-а

15-б                     35-а                                       55-г

16-б                    36-а                            56-б

17-а                    37-а,б,в,г                    57-а,б

18-а                    38-в,г                         58-а,б

19-б                    39-а,б                            59-г

20-а                    40-б,в                      60-а