Сътворението

„Искам да зная Божиите мисли… останалото са подробности.“ – Алберт Айнщайн

„Духът на Вселената ръководи с елегантна пре­цизност и безпогрешна интелигентност всич­ко, което се случва в милиарди галактики. Неговият Разум е безпределен и върховен, той про­низва всяка фибра на битието: от най-дребното до най-голямото, от атома до Космоса. Всеки жив организъм е проява на този Разум.“ – Д-р Дийпак Чопра

Всеки човек живее едновременно в два свята, две реалности. Вътрешната реалност е представена от неговите мисли, чувства, емоции, възгледи. Външната реалност обхваща всичко около него – хора, места, предмети, събития. Повечето хора позволяват на Външния свят да господства в техния живот, определяйки на Вътрешния свят само ролята на “огледало”, отразяващо всичко, което се случва с тях. Вътрешният свят, светът на мислите и чувствата е много фин и чувствителен, и единствено реагирайки на въздействията отвън, човек няма възможност да осъзнае каква сила притежава.

Всички достижения на съвременната наука сочат, че възприемайки своите мисли като реалност, съществуваща наред с това, което наричаме “материална действителност”, човек започва да влияе на обкръжаващата го действителност и на своето тяло.

Всичко по своята същност е енергия. Всеки от нас (съзнателно или не) борави с огромен обем от тази енергия в бърза, лека и подвижна форма във формата на мисли. Мисълта постоянно се стреми да придобие форма, стреми се към външно проявление, старае се да намери своето изражение. Стремежът и способността да се материализира във вида на своя физически еквивалент е заложена в нейната същност.

Външният свят представлява реално и точно отражение на вашите мисли и чувства. Всичко, което се случва около вас, вие сте го създали. Няма значение дали сте го направили съзнателно и несъзнателно. Всичко, което ви заобикаля в този момент е продукт на вашите мисли и чувства, с една уговорка: Вие сте създали това в миналото. Вашата дейсвителност сега показва какво сте мислили и чувствали преди време. Това е така, защото мислите и чувствата се материализират с известно закъснение. Периода, който минава от възникване на мисълта (идеята), до момента на нейното материализиране се нарича буфер на времето. Този времеви период е много полезен, защото ако вашите мисли се материализираха веднага, на момента, представете си в колко беди щяхте да бъдете въвлечени.

Сътворяването на всяко нещо в материалния свят преминава задължително през три етапа.

Първо то се появява под формата на идея (мечта). Часовникът, автомобилът, самолетът, корабът са се зародили като идеи в умовете на своите създатели. Следва втория етап – създаването на астрална, душевна матрица. Тя е нещо като макет, прототип на бъдещата материална форма. Нарича се още стигма, белег, знак, призрак. Най-накрая се получава материализиране на обекта на желанията.

[notification type=“notification_info“ ]Подробности за този процес можете да прочетете в Тайната на баенето[/notification]

Вторият етап на сътворението (астралната матрица) вие можете да забележите по вашите сънища и по нещата, които започват да ви се случват. Това са признаците, които показват приближаването на момента за осъществяване на вашето желание. Вие може да срещнете определен човек, може да се случи някакво странно събитие или обстояелствата да се стекат във ваша полза. Няма значение какъв е признака, важното е, че няма нищо случайно. Тези привидно откъснати едно от друго събития всъщност са отделни прояви на пренарежданията на Вселената, която се стреми да изпълни вашите най-съкровени мечти.

СътворениетоКолко време е необходимо, за да се материализира една мисъл?

Цифрата четиридесет се среща в много окултни, религиозни учения и народни поверия. От векове се е знаело, че за да завърши своето творение, съзнанието трябва да премине през цикъл от четиридесет дни.

 • Ной е бил четиридесет дена в ковчега.
 • Душите на мъртвите тръгват към своите предци на четиридесетия ден.
 • Родилката и бебето не бива да излизат от дома си четиридесет дни.
 • Родилката не бива да се ръкува с чужд човек четиридесет дена.
 • Психологията за личностна промяна се гради на цикли от четиридесет дни.
 • Известните карти Таро, използвани за гадаене, са четиридесет на брой.
 • Али Баба е съпътстват от четиридесет разбойника.
 • Исус е постил четиридесет дни. Толкова са и дните на Великите пости.

Истинският смисъл на поста не е в ограничаване на храната за тялото. Под пост се разбира да се дистанцираш от отровите на обществото, родовите мисли и вярвания, които целят да те манипулират, погълнат и превърнат в поредната овца от стадото. Продължителността на времето, необходимо на вашето съзнание, за да се откъснете от проблема (действителността) и да постигнете увереност в ума си относно вашите истински желания е четиридесет дни. Ако успеете да се дистанцирате от заобикалящата ви действителност, ако игнорирате оценките и мненията на другите за вас, рано или късно вие ще преживеете радостта на сбъдната мечта. Времето за нейната реализация може да стане за час, седмица, месец, година или повече, но това неминуемо ще стане, ако сте извървяли пътя на промяната във вашето съзнание. Това време е строго индивидуално и съвършено точно отразява вашата хармония с Вселената и силата на вашата Вяра.

Ако сбъдването на вашата мечта се бави, бъдете честни към себе си и си отговорете на въпроса:

Колко време успях да осъществя контрол върху своите мисли и да ги насочвам само в една посока?

[notification type=“notification_info“ ]Как можете да дисциплинирате ума си за по-бързо постигане на мечтите, можете да прочетете в Техники за медитация.[/notification]

Цифрата четиридесет фиксира времето, необходимо на съзнанието за сътворяване на всяко нещо от заобикалящия ни свят. Така работи човешкия мозък, без значение дали става дума за усвояване на физическо умение или нов начин на мислене. Знанието за тази особеност на човешката психика намира отражение в много сфери от живота на съвременното общество.

 • Шофьорските курсове са обичайно с продължителност четиридесет дни.
 • Към новата си работа човек се адаптира напълно след четиридесетия ден.
 • Преди раждане на жената се полагат четиридесет дни почивка (болнични и майчинство).
 • В много сфери на държавната администрация годишният платен отпуск на служителите е четиридесет дена.

След като мислите и чувствата рано или късно се материализират във Външния свят на човека и в действителността на неговото тяло, това означава ли, че определен едностранчив начин на мислене създава материалния субстрат на болестите?

Всички древни медицински школи и велики лечители смятат, че това е така.

Умствената нагласа, сътворяваща дадена болестна картина е отразена чрез нейното символично значение към всяко отделно заболяване, описано в сайта. На същото място ще откриете и преобразяващата нова нагласа, която ще разруши мисловният образ, създаващ болестта. Тогава тя ще изчезне от самосебе си, така както тъмнината на нощта отстъпва при изгрева на слънцето.

Сътворението 2

Добрата новина:

Мирогледът, който нашият ум е създал, може да се пресъздаде отново или да се замени с противоположен мироглед. Още по-важно е да осъзнаваме изключителните си способности и сами да решим кои сме и какви ще станем, дали да бъдем здрави или болни, а не да се подчиняваме пасивно на силите, действащи в средата, която обитаваме.

Освободете се от предразсъдъка, че семейството, колегите, съседите или някоя институция ще решат вместо вас какво трябва да правите и работите, с кого да живеете, кога да се пенсионирате и кога да умрете.

Защото тогава ще трябва да изпишат на надгробния ви камък :

Умрял на 20 годишна възраст, погребан на 80!

[notification type=“notification_info“ ]Още за вашите собствени изключителни способности можете да научите от Твоите очи.[/notification]