Счупване на черепа

счупен череп

Внимание!
• Често счупванията на черепа са комбинирани с черепно мозъчна травма.счупен череп
• Тежестта на травмата зависи от функционалното смущение в мозъка.
• Счупването на самата черепна кост има по-малко значение.

Понятия
Открито счупване на черепа – Върху фрактурната пукнатина се намират отворени меки тъкани.
Открита черепно мозъчна травма – Освен меките тъкани и костите е открита също и твърдата мозъчна обвивка.
При класическото подразделяне на комоцио (commotio), контузия и компресия на мозъка често се смесват клиничните симптоми, вегетатив¬ният синдром и анатомичният субстрат.

Причини
Счупване на черепа се получава при действие на директна сила върху главата. Могат да липсват видими наранявания (например при падане с шлем). Когато се намери един пациент в безсъзнание и не са известни причините за това, винаги трябва да се мисли за черепно мозъчна травма.

Класифициране на черепно мозъчните травми (ЧМТ):

1-ва степен
Загуба на съзнание за по-малко от 1 час. Замъглено съзнание, психомоторен дефицит, веге¬тативни смущения. Неврологичните смущения изчезват напълно в първите 3 дни.

2-ра степен
Загуба на съзнанието по-малко от 1 ден, но повече от 1 час. Замъгленото съзнание, психомоторният дефицит, вегетативните смущения и неврологичната отпадна симптоматика изчезват в първите 3 седмици.

3-та степен
Загуба на съзнание по-малко от 1 седмица, но повече от 1 ден. Замъгленото съзнание, психомоторният дефицит, вегетативните смущения и неврологичната отпадна симптоматика са налице повече от 3 седмици, но все пак някога изчезват напълно.

4-та степен
Загуба на съзнание повече от 1 седмица. Остават трайни неврологични повреди.

Симптоми при счупване на черепа
• Загуба на съзнание
• Гадене или повръщане
• Липса на спомен за преживяното (амнезия)
• Замаяност или загуба на съзнание след определен светъл период (дължи се на покачване на вътречерепното налягане от кръвоизлив)
• Кръвоизлив (хематом) тип очила или монокъл
• Кръвотечение от носа, устата и ушите
• Изтичане на ликвор (ликворея) от носа или слуховия орган (говори за счупване на основата на черепа)
• Рани по главата и видима деформация на черепа
• Неврологична отпадна симптоматика
• Забавяне на сърдечната дейност (брадикардия) с напрегнат пулс от дразнене на вагусовия нерв.

Първа помощ при счупване на черепа
(Извършва се от специализиран медицински екип)
• Стерилно покриване на раните
• Да не се премахва излизащата навън мозъчна тъкан
• Носът и слуховият канал не бива нито да се промиват, нито да се „почистват“ по друг механичен начин или дори да се тампонират
• При по-силно кръвотечение или изтичане на ликвор (ликворея) да се постави стерилен компрес!
• Незабавно изпращане в болница с кратко съобщение, в което трябва да се отбележат точно първите данни. Това е особено важно за хода и по-късната преценка.

Други заболявания, с които може да се сбърка счупване на черепа:
Субарахноидален кръвоизлив, мозъчен тумор, аневризма, масивен мозъчен кръвоизлив (апоплексия), интоксикация (алкохол!), менингит, енцефалит.

Внимание!
При алкохолизирани пациенти често се пропускат черепно мозъчните травми!