Счупване на челюстта

Счупване на челюстта

Счупване на горната челюст

Причини

Директна травма

Симптоми при счупване на горната челюст

 • Видимо хлътване в средата на лицето
 • Разместване на зъбите на горната челюст
 • Абнормна подвижност на горната челюст
 • Кръвотечение от носа или устата
 • Евентуално кожен емфизем (навлизане на въздух под кожата на лицето)

Видове счупване на горната челюстСчупване на челюстта

 • Тип I no Le Fort

Фрактурата минава в двете страни напречно през алвеоларните израстъци и максиларните си­нуси.

 • Тип II no Le Fort

Фрактурата минава през носните кости, слъзните кости, орбиталния под и води до тотално разтрошаване на горната челюст с носните кости.

 • Тип III no Le Fort

Фрактурата минава през носните кости, слъзните кости, орбиталния под и ябълчните кости и води до тотално разтрошаване на горната челюст с носните и ябълчните кости.

Лечение

След отстраняването на застрашаващи живота последици от травмата е необходимо лечение в клиника по лицево-челюстна хирургия.

 

Счупване на долната челюст

Причини

Счупване на долната челюст се получава при директна травма и при падане „по лице”. В такива случаи често счупването е свързано с изкълчване на долната челюст.

Симптоми при счупване на долната челюст

 • Разместване на зъбната редица на долната челюст
 • Необичайна подвижност на долната челюст
 • Нарушение на дъвкателната функция
 • Смущение при отваряне на устата
 • Затруднение в дишането (поради пропада­не на езика назад) при счупване на долната челюст около брадичката.

Лечение

Първа помощ – фиксиране на долната челюст с прев­ръзка глава-брада. Окончателното лечение се провежда в лицево-челюстна хирургия.