Счупване на пръстите

Счупени пръсти на ръката

Счупване на пръстите на ръката

ПричиниСчупени пръсти на ръката

Директна или индиректна сила.

Симптоми при счупване на пръстите на ръката

  • Болезнено подуване
  • Формиране на ръб по фалангите
  • Изкривяване

Сигурна диагноза е възможна само чрез рентгенова снимка.

Лечение

Счупване на възвишението на крайната (дисталната) фаланга не се нуждае от лечение с гипс. Най-често се касае за отворено счупване. В тези случаи е достатъчна превръзка на раната.

Счупване на средната и основната фаланга – прави се наместване, ако се налага. Поставя се дорзална гипсова шина от предмишницата до крайната фаланга. Воларно (от вътрешната страна) се поставя гипс във функционално положе­ние, който достига до предмишницата. Следва фиксиране на счупения прьст с лейкопласт към гипсовата шина. Счупванията на диафизата на основната и средната фаланги понякога изискват по-продължителна имобилизация – до 3 месеца. При тези счупване на пръстите се провежда активно физикално лечение. Не е необходимо да се изчаква пълното преустройство на калуса на костта.

Внимание!

  • Трябва да се обездвижи само счупеният пръст.
  • Да не се ограничава подвижността на незасегнатите пръсти!
  • Забраняват се шини, фиксираши пръста в изпънато положение (екстензия)!

Счупване на пръстите на краката

Причини

Действие на директна сила.

Симптоми при счупване на пръстите на краката

  • Хематом (кръвоизлив)
  • Оток
  • Болки

Лечение

Счупванията на II-V пръст на ходилото и на крайната фалан­га на палеца на крака се нуждаят от лечение с гипс само когато има мекотъканното нараняване. Счупване на основната фаланга на палеца се обездвижва за 3-4 седмици с гипсова подметка, когато фрагментите са разместени или счупва­нето на пръстите е вътреставно. Преди това се изисква наместване. Неразместени счупвания на основната фаланга се фиксират с няколко слоя лейкопласт във вид на осморка, за 2-3 седмици.

Усложнения

Инфекция при отворени счупвания на пръстите на ходилото. При тежки наранявания на меките тъкани на II-V пръст мо­же да се наложи ампутация.