Счупване на ключицата

Счупване на ключицата

Счупване на ключицата се получава под въздействието на индиректна сила при падане върху ръката или рамото, по-ряд­ко от действие на директна сила – предпазен колан при автомобилна катастрофа!

Симптоми при счупване на ключицатаСчупване на ключицата

Най-често се установява оток и болка върху мястото на счуп­ването и ограничение на движенията в раменната става. Чес­то още отвън се забелязва типичната локализация на фракту­рата с разместване или образуване на остра чупка от латералния фрагмент надолу и напред.

Лечение при счупване на ключицата

Сигурна фиксация на фрагмента е възможна само оперативно. Но тя е показана най-често само от козметични съображения. За изправяне на счупването по дължина се прави превръзка тип раница, която обаче трябва по-често да се притяга, за да има смисъл. Функционалното лечение и без всякаква превръзка обикновено не оставя след себе си ограничение в движенията. По правило то може да се приложи, когато няма голямо разместване на фрагментите. Нетрудоспособност има само при физическа работа и до пре­минаване на острите болки от счупването.

Усложнения при счупване на ключицата

Нараняване на подключичната артерия и вена (subclavia) и нeрвния сплит на мишницата (plexus brachialis). Като късно усложнение моеж да се развие лъжлива става (псевдоартроза). Повечето псевдоартрози се наб­людават след незадоволително оперативно трети­рани счупвания на ключицата.