Счупване на дланта

Счупване на дланта

Счупване на длантаСчупване на костите на дланта може да се получи на две различни места – счупване на на палеца на ръката (счупване на Bennett) и счупване на II—V метакарпална кост.

Счупване на Бенет (Bennett)

Причини

Счупването на палеца на дланта е луксационно (при изкълчване) счупване!

Такова счупване на дланта се получава при падане върху аддуциран (отдалечен от дланта) палец. Това е честа фрактура при боксьори.

Симптоми

  • Болезнено подуване и ограничаване на движенията в I-ва карпо-метакарпална става (в основата на палеца)
  • Болка при натиск
  • Отдалечаване на палеца от дланта (улнарна аддукция)
  • Потвърждаване с рентгенова снимка – Фрактурната линия ми­нава през ставата. Радиалната част на основата на I-ва метакарпална кост се изкълчва с диафизата навън, улнарната оста­ва свързана със ставата.

Лечение

Наместването на това счупване на дланта става чрез теглене, абдукция (приближаване към дланта) и натиск в табакерата. Поставя се циркулярна гипсова превръзка, обхващаща предмишницата до крайната фаланга на палеца при задържане в абдукция. По правило гипсът остава 4, понякога до 6 седмици. Следва грижливо активно физикално лечение. Особено важни са упражненията за захващане!

Усложнения

При недостатъчна репозиция възниква чувствително смущение в хватателната функция. При неуспешно наместване пациента трябва да се насочи за нова репозиция или оперативно лечение!

Счупване на дланта в II—V метакарпална кост

Причини

Директен удар, усукване, огъване, насрещен удар. Най-често се засяга V метакарпална кост.

Симптоми

Болезнено подуване на гърба на ръката. Често рентгеновата снимка показва счупване с воларно и радиално отворен ъгъл.

Лечение

При това счупване на дланта се поставя гипсова шина по гърба на предмишницата до основните фа­ланги на пръстите във функционално положение, както при счупване на радиуса на типично място. При счупване на V метакарпална кост гипсовата шина се мо­делира странично и по вътрешната повърхност на предмишницата.

Сваляне на гипса при това счупване на дланта става след 3 седмици. Започването на кинезитерапия е възможно дори когато рентгенологично фрактурната цепка още не е напълно преустроена. Всички силно разместени u отеорени счупвания подлежат на лечение от специалист в болница.

Не са уместни превръзки тип „тенис-ракета“ в екстензионно положение на пръста! Правилно е провеждането на физиотерапевтично лечение.

Усложнения

Отворени счупвания, наранявания на сухожилия, съдове, нерви.