Счупване на гръдната кост и лопатката

счупена гръдна кост

Счупване на гръдната кост

Причинисчупена гръдна кост

Основна причина за счупване на гръдната кост е директен удар върху нея.

Симптоми при счупване на гръдната кост

  • Чувство за натиск и болки върху и зад гръдната кост
  • Затруднение в дишането
  • Счупването може да се установи понякога чрез опипване.

Лечение при счупване на гръдната кост

Консервативно, симптоматично, най-вече с болкоуспокояващи медикаменти, кремове и мехлеми. При придружаващо нараня­ване на гръдни органи, лечението се насочва към тях.

Счупване на лопатката

Причини

Счупване на лопатката се получава почти винаги под действието на директна сила.

Симптоми при счупване на лопатката

  • Болки в рамото и ограничение на движенията в различна сте­пен
  • Локална болка при натиск

Лечение

Счупване на лопатката

Без разместване – функционално ле­чение след краткосрочна имобилизация. При разместено счуп­ване се цели наместване. Евентуално е необходимо болнично лечение.

Счупване на тялото на лопатката

Обикновено не изисква ни­какво особено лечение. Най-малко имобилизация на крайника с митела за 3-4 дни. След това кинезитерапия, както при счуп­ване на главата на раменната кост.

Счупване на акромиона на лопатката

Функционално лечение. Оперативно фиксиране на фрагментите само при силно разместване.

Счупване на коракоидния израстък на лопатката

Функционално лечение.