Счупване на гръбначния стълб

Счупване на гръбначния стълб
[notification type=“notification_warning“ ]Важно! При всички тежки и множествени наранявания на тялото трябва да се мисли за счупвания на гръбначните прешлени![/notification]

Причини

Счупване на гръбначния стълбСчупване на гръбначния стълб може да се получи при скачане с главата надолу в плитка вода, падане с парашут вър­ху двете ходила, падане от високо, особено при силно сгънато или изпънато тяло.

Симптоми при счупване на гръбначния стълб

Шиен отдел на гръбначния стълб

  • Ограничаване на подвижност­та
  • Крива шия
  • Неврологична отпадна симптоматика

Внимание!

Голяма опасност от висока напречна парализа!

Гръден и поясен отдел на гръбначния стълб

  • Болки при удар и почукване
  • Ограничаване на подвижността
  • Неврологична отпадна симптоматика

Внимание!

Пациентът се изследва само в легнало положение и върху твърда под­ложка!

Лечение при счупване на гръбначния стълб

(Извършва се само от специализирани медицински екипи)

Ако при счупване на шийния отдел на гръбначния стълб вече е налице висока напречна парализа, трябва на мястото на зло­полуката да се опита наместване чрез надлъжно теглене на тя­лото. С това нищо няма да се загуби, но може да се спечели много. Следва транспортиране в болница в легнало поло­жение по гръб.

Болни със счупване на телата на гръдните и поясните преш­лени също подлежат на болнично лечение. Транспорт на твърда, равна подложка. Под предполагаемото мяс­то на счупването се подлага руло от дунапрен. При преместване се извършва ле­ко теглене надлъжно по оста на тялото. При това мястото на счупване на гръбначния стълб се подпира.

Възстановяване

Счупвания на поясния и гръдния отдел на гръбнач­ния стълб, без разкъсване на задната връзка между шиповидните израстъци, със запазване на задната височина на прешленните тела, често се лекуват в болницата функционално с гимнастика и ранно натоварване. Болните не бива да вдигат тежки предмети с превито напред тяло за 12-16 седмици.

Счупване на шиповиден израстък (processus spinosus) на прешлен на гръбначния стълб

Симптоми

Пациентът съобщава за „разкъсване“ на нещо в момента на травмата. Локална болка при натиск и движение. Диагноза­та трябва да се потвърди с рентгеново изследване, което визуализира откъсване на шиповидния израстък на седми шиен или първи гръден прешлен.

Лечение

Консервативно, симптоматично лечение. Оздравя­ването често е съпроводено с формиране на лъжлива става (псевдоартроза). По правило след 2-3 седмици оплаква­нията отзвучават.

Счупване на напречния израстък (processus transversus) на прешлен на гръбначния стълб

Симптоми

Различно силни болки, подобни на тези при лумбаго. Налице е пряка връз­ка с травма. Откъсването на напречните израстъци на прешлените понякога предиз­виква по-силни болки, отколкото компресионна фракту­ра на прешлен! Диагнозата се потвърждава с рентгенова сним­ка.

Лечение

Консервативно, симптоматично лечение. Въпреки образуването на лъжлива става (псевдоартроза), не остават трайни последици.

Внимание!

Преди да се лекува симптоматично едно счупване на напречен израстък трябва да се изключи със сигурност счупване на тя­лото на прешлена!