Пътешествие от хиляди километри…

мъдри-мисли

мъдри-мисли

„Пътешествие от хиляди километри трябва да започне с една единствена крачка.“ Лао  Дзъ