Нараняване на половия член

Откритите наранявания на половия член са много по-чести по време на война, отколкото през мирно време. По принцип изолираните травми на пени­са са редки. При комбинираната или съчетана травма болните обикновено са в теж­ко състояние. Понякога в ежедневието се срещат типични трав­ми, като ухапване или даже разкъсване в резултат на отмъщение от страна на партньорка­та. Тези наранявания на пениса са предизвикани по-често по орален път и по-рядко с кухненски нож.

Видове открити наранявания на пениса

  • разкъсване на кожата на пени­са
  • разкъсване на кожата с обхващане на кавернозното тяло
  • пробивно нараняване със засягането на едното или на двете кавернозни тела
  • слепи наранявания
  • ампутиране на пениса

Симптоми при открито нараняване на пениса

Поради богатото кръвоснабдяване на пениса, всяка негова травма се манифестира с голямо кръвотечение. По­някога се явява и характерно „скалпиране“ на част от пениса или цялостно на половия член. Често нараняванията имат съчетан характер – т.е. наранен е както пенисът, така и уретрата.

Лечение при открити наранявания на пениса

Лечението трябва да бъде предприето бързо, от компетентен медицински специалист. Първите мерки са насочени към овладяване на кървенето. Ако клинич­ната картина се представя от шок – започва се с неговото лечение. Основният принцип, който се съблюдава е органосъхраняваща хирургична операция.

Руптура на половия член

Руптурата на половия член още се нарича фрактура на пениса и се проявява при силна ерекция, когато членът е при­тиснат или прегънат. Руптура може да се получи и ако половият член се вкара в халка, след което да последва мастурбация. При фрактура на пениса се получава разкъсване на двете обвивки на спонгиозните тела, а понякога са разкъсани и самите спонгиозни тела, като кожата на пениса е запазена.

Лечението на фрактурата на пениса е хирургично. Необходимо е да се направи щателно кръвоспиране (хемостаза), а обра­зуваният кръвен съсирек (хематом) трябва да се изчисти, защото впоследствие може да разрастне фиброзна съединителна тъкан. Ако връзките на пениса към симфизата са разкъсани е възможно да се получи едно рядко усложнение – луксация на половия член.