Изкълчване на челюстта

Изкълчване на челюстта

Луксация на темпоромандибуларната става

ПричиниИзкълчване на челюстта

  1. Изкълчване на челюстта обикновено се получава при падане „по лице”. В такива случаи често изкълчването на долната челюст е свързано с нейното счупване и изместване назад.
  2. Получава се при необичайно широко отваряне на уста­та. При това главата на ставата достига пред ставната издатина (tuberculum articulare) и изкълчената челюст се измества напред.

Изкълчване на челюстта назад

Симптоми

Установява се здраво затворена захапка. Долната зъбна ре­дица стои зад и под горната. Главата на долната челюст се опипва пред мастоидния израстък (processus mastoideus), който се намира непосредствено зад ухото.

Лечение

Предприема се внимателно отваряне на устата с усторазтворител. Едновременно с това долната челюст се избутва нап­ред. В повечето случаи е уместно да се направи наркоза. Често усложнения на този вид изкълчване и преминаването в често и обичайно състояние. Рентгеновата снимка е задължителна, за да се изключи наличие на счупване на долната челюст.

Изкълчване на челюстта напред

Симптоми

Това е най-често срещаната форма. При двустран­но изкълчване на челюстта устата е широко отворена. Долната зъбна редица стои пред горната. При едностранно изкълчване брадата на отво­рената уста е изместена към здравата страна. Долната зъбна редица отново стои пред горната.

Лечение

Лекарят обвива двата си палеца с краищата на чис­та кърпа. Палците се поставят върху долните кътници. Намества­нето става с натиск надолу и назад. Почти никога не е необ­ходима наркоза при тази манипулация.