Изкълчване на лакътя

Изкълчване на лакътя

Изкълчването на лакътя може да се получи по два различни начина.

Изкълчване на предмишницата в лакътната става

ПричиниИзкълчване на лакътя

Насилствено екстремално разгъване (хиперекстензия) на лакътя при падане върху разгъната ръка. По-рядко това изкълчване на лакътя се получава от действие на сила, действаща по надлъжната ос при сгъната ръка. Понякога се получава и разкъсване на свързочният апарат и капсулата на лакътната става.

Симптоми

Този вид изкълчване на лакътя е второто по честота изкълчване въобще. Най-често настъпва като изкълчване назад. Установява се пружинираща фиксация в положение на сгъната наполовина ръка. Оста на мишницата пресича видимо предмишницата много напред. Често сухожилието на триглавия мускул е силно опънато u видимо релефно и отграничено. Изкълчването може да бъде пълно или непълно. По съответната деформация се подозират изкълчвания навън, навътре и напред. Те са редки. Рентгеновата снимка удостоверява вида и степента на изкълчване на лакътя.

Лечение

Извършва се наместване с проводна анестезия или краткотрайна наркоза. При пресни изкълчвания на лакътя почти винаги това е възможно без усилие. Извършва се с теглене и противотеглене на предмишницата по оста. Същевременно се прави бавно сгъване в лакътната става и натиск върху олекранона. Успешната репозиция се познава веднага по свободната подвижност. Поставя се гипсова шина от основните фаланги на пръстите go мишницата при сгъната (флексирана) лакътната става и средно супинационно положение за 2 седмици. Нарича се още „положение за плюене в ръка“. Фиксиращите бинтове се разрязват напълно и изцяло и се навива нов гипс.

След сваляне на гипса е препоръчително да се правят активни упражнения за раздвижване: пронация и супинация (въртене на дланта около остта и), сгъване и разгъване на лакътя.

Внимание!

  • Да се избягват каквито и да било резки методи за наместване при изкълчване на лакътя!
  • Да се проверява щателно за нервни и съдови поражения!
  • Абсолютно забранено е поставянето на затворен циркулярен гипс на миш­ницата!
  • При възстановяване от изкълчване на лакътя пасивните двигателни упражнения са забранени, защото съществува опасност от развитие на осифициращ миозит!

Усложнения

Хабитуално изкълчване на лакътя, фиброзно втвърдяване на лакътната става, исхемична контрактура, осифициращ миозит. Често като придружаваща повреда се намират откъснати фрагменти от костите, образуващи ставата.

Други заболявания, с които може да се сбърка това изкълчване на лакътя са счупвания в областта на лакътя.

Изкълчване на главата на лъчевата кост

Причини

Този вид изкълчване на лакътя се получава при падане върху изопната напред ръка. Същото може да се получи при силно теглене на предмишницата, например при издърпване на политащо да падне дете, водено за ръката.

Симптоми

Болезнено ограничение на сгъването и разгъването на лакътната става. При по-честото изкълчване на лакътя напред, главата на лъчевата кост се намества привидно с натиск с пръст. Налице е пружинираща фиксация в необичайно по­ложение. По-редки изкълчвания се получават навън и назад.

Лечение

При това изкълчване на лакътя се прави наместване на супинираната (с дланта нагоре) предмишница чрез изтегляне по оста. С натиск на палеца изкълчената глава на лъчевата кост се избут­ва в обичайното и място. Следва обездвижване (имобилизация) на лакътната става в гипс за 3 седмици. При малки деца често е достатъчно много кратко обездвижване в митела. Контролна рентгенова снимка се прави веднага след наместването и отново след една ceдмица. Ако наместването не се удаде или възникне съмнение на контролната рентгенова снимка, се препоръчва настаняване в болница. След сваляне на гипса следва активно физиотерапевтично лечение. Препоръчват се активни двигателни упражнения, както след изкълчване на предмишницата в лакътната става.

Усложнения

Частично втвърдяване на лакътната става, особено ротацията и флексията.

Други заболявания, с които може да се сбърка това изкълчване на лакътя са контузия, костна повреда, изкълчване на предмишницата в лакътната става.