Здравословно хранене

Здравословното хранене, заедно с чистия въздух и вода, играе най-съществена роля за поддържане на човешкото тяло. Значението на здравословното хранене е оценено още от Хипократ, чийто заръки са оцелели до сега и ще останат актуални и в обозримото бъдеще. Здравословното хранене ежедневно доставя подходящия градивен материал, от който тялото се нуждае, за да се обновява и функционира правилно през целия живот.

здравословно храненеПредставете си един великолепен замък с дебели и здрави крепостни стени; перфектна осветителна, канализационна, отоплителна и охранителна система; паркове с прекрасни алеи; летни и зимни градини; огромни зали, десетки спални, библиотеки; красиви островърхи кули, сервизни помещения и всичко друго, което ви идва на ум. Това е вашето тяло. Представете си сега, че в поддръжката на това огромно имение е включена периодична подмяна както на цялото оборудване, така и на камъните в основите, тухлите в стените и на всички други строителни материали, от които е изграден замъка. Една бригада от чевръсти работници денонощно се занимава с тази дейност – да подменя градивните елементи на сградите. За една година тази бригада подменя целия замък – всички тухли, камъни, дървен материал, мазилки, обзавеждане, кабели, тръби … абсолютно всичко – от основите на крепостните стени до знамето на най-високата кула. По същия начин, веществата и химическите елементи от въздуха, водата и храната, постъпващи в организма, са новите строителни материали, с които се подменят структурите на вашето тяло. След няколко месеца всеки от нас е съвършено нов човек. В пряк и в преносен смисъл.

  • При тази ситуация, има ли значение здравословното хранене за изграждането на едно здраво и стройно тяло?
  • Бихте ли отделили време, за да проучите и подберете храните с най-добро качество?
  • Знаете ли по какви критерии да подбирате здравословните храни за вашата трапеза?

Правила за здравословно хранене

Консумирайте естествени храни

Това са храните, отгледани при естествени условия върху екологично чисти и плодородни почви. Те се консумират в непреработена форма, в естествения им вид. Обработени с изкуствени торове и пестициди (хербициди, акарициди, фунгициди) почви раждат вредни храни.

Консумирайте пълноценни храни

Пълноценни са тези храни, които не са подлагани на човешка намеса по никакъв начин. Те не са нито рафинирани, нито „обогатени” с консерванти, набухватели, ароматизатори, оцветители, облъчени с микровълни, топлинно преработени и претърпели каквато и да е друга човешка намеса.

Консумирайте предимно живи храни

Жива или сурова храна означава, че не е била преработена по никакъв начин, включително и не е била подлагана на топлинна преработка. В резултат, нито едно от чувствителните към топлината хранителни вещества не е разрушено и цялата жизнена сила и енергиен модел на живото растение са съхранени възможно най-пълно, за да може то на свой ред да ни предаде колкото се може по-голяма част от своята жизнена сила.

Консумирайте само екологично чисти храни

Заедно с радиацията и отровите в нашата храна от хилядите хербициди, пестициди, фунгициди и тъй нататък, представляват една от най-големите опасности за нашето здраве днес. Винаги е за предпочитане да мием плодовете и зеленчуците заради вероятността по тях да са попаднали радиоактивни частици, пренесени по въздуха химикали, олово от автомобили и други индустриални замърсители на въздуха. Плодовете и зеленчуците от търговската мрежа изискват при миенето им да се използва растителен сапун заради масовото приложение на консервиращи спрейове и восъци.

Колко здравословни храни да консумираме

Минималният процент живи, естествени, пълноценни и екологично чисти храни, които трябва да се консумират е около 50% от общата храна за деня. Те задължително трябва да се консумират в началото на храненето, за да могат ензимите от живите клетки на храната да подпомогнат нашето храносмилане да се справи с мъртвата храна, която подаваме на организма си.

здравословно хранене За да изпълни горните заръки, съвременният човек би трябвало да напусне жилището и работата си и да се засели в някой високопланински район, където вредните фактори от околната среда са в минимални количества. Той ще трябва да стане земеделец, за да си произвежда екологично чиста храна. Ще трябва да отглежда и животни, за да има екологично чисто мляко и сам да си прави сирене и кашкавал. Там той ще може да се наслади на чистия въздух и животворната изворна вода. Така, с по-голяма вероятност, човек би могъл да реализира потенциала си за 150 години живот, даден му от природата.

  • Това ли е единственото решение на проблема?
  • Естествено, че има авариен изход!

[notification type=“notification_info“ ]Прочети за синьо зелените водорасли[/notification]