Ешерихия коли – лечение

Ешерихия коли

Профилактичните мерки за недопускане възникването и разпространението на Ешерихия коли са насочени към пътищата и факторите, способстващи за предаването на заразното начало.

– Наблюдава се строг хигиенно-противоепидемичен режим.

– Осигурява се естествено хранене на новородените деца със спазване на оптимален дневен режим.Ешерихия коли

– Своевременно се откриват и санират носителите на Ешерихия коли сред обслужващия персонал – санитари, готвачи и т.н.

– Провежда се системна профилактична дезинфекция.

При възникване на колиентерити се провеждат:

– Ранно и активно откриване и хоспитализиране за лечение. Болното дете се хоспитализира за лечение в инфекциозно отделение или при домашни условия по преценка на епидемиолог. Своевременната диагноза се поставя въз основа на клинико-епидемиологичните данни, микробиологичното и серологичното изследване. Вземат се фекалии, повърнати материи, кръв и др.

– Изписването се разрешава след пълно клинично оздравяване и два отрицателни резултата от микробиологичното изследване.

– Контактните лица се наблюдават 7 дена, като се вземат мерки за спазване на противоепидемичния режим.

– Спрямо външната се провежда текуща и заключителна дезинфекция на помещението, в което е бил болният, и дезинфекция на всички предмети, с които е контактувал.

Прочетете още за:

– [highlight] Ешерихия коли – заразяване [/highlight]