Епилепсия при деца – симптоми, лечение и лекарства

Епилепсия при деца

Епилепсията (epilepsia) обхваща група заболявания, характеризиращи се с рецидивиращи пристъпи на гърчове от различен характер, съпроводени със загуба на съзнание. Различават се идиопатична епилепсия, при която причината е неизвестна, и симптоматична епилепсия – с доказана причина.Епилепсия при деца

Форми и симптоми при епилепсия

Голям припадък (grand mal)

Това е най-честата форма на епилепсия, изразяваща се в генерализирани гърчове от клонично–тоничен тип, съпроводени със загуба на съзнание. Такъв гърч обикновено се последва от продължителен сън.

Малък припадък (absence, petit mal)

Той представлява краткотрайно откъсване на съзнанието от средата. Детето спира определено движение, втренчва погледа си и след малко продължава действието си.

Синдром на West

Среща се у деца до едногодишна възраст. Най–често настъпва след родова травма. Изявява се чрез серии от гърчове, протичащи с трепкане като при удар от електрически ток, сгъване на ръцете и навеждане подобно на мюсюлмански поздрав. Настъпва прогресивно изоставане в умственото развитие. Диагнозата се потвърждава от характерната ЕЕГ картина.

Огнищни гърчове (тип Jackson)

Изявяват се чрез клонично–тонични гърчове на мимическата мускулатура или отделен крайник.

Темпорална епилепсия

Тя протича с главоболие, остро чувство на глад, дъвчене, преглъщане, гримасничене.

Диенцефална епилепсия

Нарича се още епилептични еквиваленти, които са под форма на периодично главоболие, болки в корема, повръщане, температура. Характерно е за нея е, че след подобни прояви децата са отпаднали или заспиват, а ЕЕГ е патологична.

Лечение на епилепсия

Лечението се провежда в зависимост от формата на епилепсия с някое от следните противогърчовите лекарства – фенобарбитал, стазепин, депакин, суксилеп, а при синдрома на West със синактен и радедорм. Поради това, че най-често причината за това заболяване е интранатално увреждане, профилактиката на епилепсията е свързана предимно с опазване на новороденото от асфикция и вътречерепни кръвоизливи при раждането.