Дисплазия на шийката на матката

Дисплазията е една абнормна клетъчна пролиферация, настъпваща при репаративните прояви на плоския епител (най-често след възпалителен процес) на граничната зона между плоския и цилиндричния епител на маточната шийка.

Тази клетъчна абнормност се изразява с ядрена хиперхромност и с променено съотношение ядро/цитоплама в полза на ядрото, т.е. белези на атипизъм. Поради това, че тези ядрени отклонения не засягат всички клетки в епителната покривка, прието е дисплазията да се разделя на лека, умерена и тежка.

Лека (І ст.) – абнормните клетки заемат само базалните, долни слоеве.

Умерена (ІІ ст.) – значителна част – 2/3 от епителния слой.

Тежка (ІІІ ст.) – почти всички клетки са атипични, така, че само в повърхностния слой могат да се открият плоски епителни клетки от зрял тип.

Слоевете с изразена дисплазия изглеждат по-тъмни заради увеличения брой хиперхромни ядра. При по-леките дисплазии горните слоеве от епителни клетки, които са непроменени имат и запазена способност за диференциация.

Тежката дисплазия преминава в Карцином ин ситу. При него цялата дебелина на епителната покривка е заета от абнормни, незрели, мономорфни и с атипизъм клетки, чийто поляритет е доста нарушен, а митозите са налице. Карциномът „на място” е все още в рамките на многослойния плосък епител. Той не е инвазирал базалната мемрана.

ДисплазияПри дисплазия и карцином  in  situ  базалната мембрана е запазена!

Дисплазията е обратим процес и може да претърпи обратно развитие при консервативно лечение, за разлика от карцином ин ситу.

Оперативното премахване на карцином ин ситу води до пълно излекуване!

Характерен клиничен симптом за наличието на дисплазия и ранен карцином на маточната шийка са посткоиталните (след полов акт) кръвотечения.  Причината е механичното травмиране на променения епител на маточната шийка от главичката на пениса.

Ежегодните профилактични гинекологични прегледи целят ранно откриване и своевременно лечение на преканцерозните изменения на маточната шийка. Недвусмислени резултати в това отношение показва проследяването на смъртността от рак на маточната шийка при различните народи. В Япония, където тези прегледи са абсолютно задължителни, от години този вид тумор не е причинил смъртта на нито една жена. При провежданите два пъти годишно гинекологични прегледи този рак се открива в съвсем ранната фаза на първичен възел без разсейки и хирургическото му изрязване води до пълно излекуване. При други народи нещата са коренно различни именно поради неефективността на профилактичните прегледи.

Други интересни факти за раковите заболявания прочетете в Трябва ли да се страхуваме

Микроинвазивният карцином е следващият етап от „развитието”. При него се касае за най-ранните прояви на инвазивност (в стромата, но не и в съдовете) при карцином ин ситу. Дълбочината, до която достига инфилтративния растеж, не трябва да надвишава 3 мм. Ранните инвазивни прояви се представят като клинове и езичета от атипични клетки, проникващи в стромата, в която има и възпалителни промени (стромна реакция). Тук в инвазиращите повлекла се наблюдават вече твърде добре прояви на диференциация.

Следва инвазивния карцином, който е с характеристиките на плоскоклетъчен.

Дали ерозиото е дисплазия на маточната шийка?

Влагалището е покрито с многослоен плосък невроговяващ епител (МПЕ).

Цервикалният канал на маточната шийка е покрит с еднослоен цилиндричен епител (ЦЕ).

Границата между двата епитела се намира по външния отвор на цервикалния канал и оформя т. нар. транзиторна линия (ТЛ). В тази линия има резервни клетки, които могат да се диференцират и в двете посоки. ТЛ се влияе от възрастта, хормоните, рН на влагалището.

При гинекологичен оглед на влагалищната част на маточната шийка, МПЕ изглежда розовобелезникав заради своята дебелина. На този фон, тънкият ЦЕ червенее и прилича на раничка около цервикалния канал.

Това е причината в миналото този участък да бъде наречен „ерозио” на маточната шийка. Всъщност се касае за изместена навън транзиторна линия и терминът „псевдоерозио” се оказва по-подходящ.

Дисплазия

Колкото е по-дълга е транзиторната линия (изместена към влагалището), толкова вероятността за „успех” на канцерогенните фактори е по-голяма. Ранното започване на полов живот, честата и безразборна смяна на партньора, лошата полова хигиена, инфекцията с човешки папилома вирус са рисковите фактори за възникване на CIN (дисплазия).

Сходно