Вибрационна болест – причини, симптоми и лечение

Вибрационна болест

Вибрационната болест (Синдром на пневматичния чук) е професионално заболяване, описано подробно през 1911 год. Настъпва след работа с вибрационни машини. Синдромът на пневматичния чук може да се развие след дълги години професионален стаж при работа с машини, вибри­ращи с честота до 4000/min, докато използването на машини, вибриращи с честота над 10 000/min, може да доведе до проява на синдрома само след няколко седмици или месеци от началото на работата. Все по широкото използване на вибрационни машини в съвременната индустрия води до значително увеличаване честотата на вибрационната болест.Вибрационна болест

Причини за вибрационна болест

Съществуват няколко хипотези за причините за развитие на вибрационната болест. На първо място това е прякото влияние на вибрациите върху мускулния слой на съ­довата стена. Според други автори спазъма на съда се обуславя от вибрационното въздействие върху нервно-мускулния апарат, който е много по-чувствителен към вибрациите. Трета група автори допускат, че се касае за спа­зъм на vasa vasorum, който води до дегенеративни промени в съдовата стена.

Симптоми на вибрационна болест

Основен симптом на вибрационната болест е пристъпа, който много прилича на този при [highlight] болестта на Raynaud [/highlight] – започва с побледняване на пръстите, последва се от цианоза (посиняване) и завършва с пламтящо зачервяване. Продължителността му е от няколко минути до часове. Обикновено пристъпите настъпват сутрин и се провокират от измиване на ръцете със студена вода, излизане на студен въздух и др. При по-дълготрайно боледуване могат да настъпят остеопорозни изменения в костите на засегнатата зона. Симптомите могат да се явят за пръв път години след прекъсване на работата с вибрационни апарати.

Лечение на вибрационна болест

Лечението със съдоразширяващи средства дава добър ефект. Носенето на ръкавици, миенето с топла вода облекчава до известна степен състоянието на пациентите с вибрационна болест. В по-тежките случаи се налага оперативно лечение – симпатектомия.