Бяс при човека – причини, симптоми и лечение

Бяс

Заболяването бяс при човека се предизвиква от вирус, който се пренася чрез слюнката на животни, болни от бяс. Вирусът попада у човека при ухапване или одраскване от болно животно. Не е възможно навлизане на инфекцията през здрава кожа. Преносители на вируса са различни диви и домашни животни – лисица, вълк, язовец, куче, сърна, котка, кате­ричка, прилеп и др. Най-опасни са ухапванията по главата и врата на човека. Ухапвания от бесни животни по краката са носят по-малък риск за заболяване.

Симптоми на бяс при човекаБяс

По време на инкубационния период (времето от заразяването до развитието на болестта), който е 1-3 месеца, не се наблюдават никакви болестни признаци. В много редки случаи инкубационният период може да трае от една седмица до няколко годи­ни. Началните симптоми на бяс при човека се със­тоят в нарастване на общото безпокойство, поява на главоболие, смущение в преглъщането, отвращение към течности и развитие на депресивно настроение. На по-късен етап към симптомите на развитата болестна картина на беса се наблюдава силно повиша­ване на рефлексната реактивност, която води до тежки спазми при гълтането. Пациентите са толкова чувствителни, че споменаването на думата вода или шумът на водни капки могат да предизвикат тежките гълтателни спазми. Последните винаги насочват към точната диагноза.

Препоръки за лечение на бяс при човека

При ухапване от животно, съмнително за бяс, пациентът незабавно трябва да бъде изпратен в инфекциозно отделение или клиника, защото оздравява­не на болен с разгърнати симптоми на бяс е възможно само в изключително ред­ки случаи!

Профилактиката е единственото предпазно средство за ухапаните от бес­ни животни. Тя трябва да се започне още от общопрактикуващия лекар.

  • Всяка рана от ухапване трябва да се счита инфектирана от бяс, преди да се потвърди противното чрез удосто­верение от ветеринарния лекар!
  • Когато животното се обяви за съмнително за болно от бяс или е бяс­но, трябва да се вземат незабавно противобесни профилак­тични мерки. Те са необходими също, когато съмнителното животно избяга.
  • Имало ли е едно лице контакт с доказано бол­но от бяс животно, също така следва да се имунизира.

При ухапване трябва да се вземат незабавни мерки според инструкцията за борба с беса. Те включват следните мероприятия:

1. Съобщение до РИОКОЗ с бързо известие!

2. Промиване на раната с вода и сапун с последващо обилно из­миване с вода.

3. Обработване на раната със спирт и йод.

4. Внимателна хирургична обработка на раната, без да се зашива в първите няколко часа до 3 дни, освен по специални показания, например животозастрашаващо кървене.

5. Изпращане на пострадалото лице незабавно в най-близкия кабинет за противобясна имунизация. Схемата на имуни­зация се определя само от лекаря, на когото тя е възложе­на.

[notification type=“notification_warning“ ]Всички тежки рани от ухапване подлежат на болнично лечение![/notification]

На всички ухапани и одраскани от животни, независимо дали са подозрителни за пренасяне на бяс при човека, се извършва също така и профилактика против тетанус съгласно изискванията за борба с тетануса.

Прочетете още за:

– [highlight] Ешерихия коли – заразяване [/highlight]

– [highlight] Ешерихия коли – лечение [/highlight]