Бучка в гърдата – болка, симптоми и снимки

Бучка в гърдата е понятие, зад което се крият различни болестни картини в млечната жлеза. Възловидните уплътнения могат да бъдат единични, множествени, плътни или кистозни образувания. Повечето бучки в гърдите представляват доброкачествени процеси, но част от тях могат да бъдат и ракови. Голямо значение за лечението има своевременното и точно изясняване, както и хистологичното верифициране на всяка бучка в гърдата.

Фиброзно кистозна мастопатия

Фиброзно кистозната мастопатия (mastopathia fibrosa cysticа) представлява компенсаторно-приспособителен, предраков процес, който се характеризира с образуване на уплътнения (възли с различна големина) и кисти в млечната жлеза. Подобни бучки в гърдите се развиват при жени в средна възраст и може да ангажират едната или двете млечни жлези. Измененията обикновено се придружават от слаби болки в гърдите – както спонтанни, така и при опипване, които се усилват преди и по време на менструалния цикъл.

Лечение на бучки в гърдата при мастопатия

При хроничната кистозна мастопатия в началния стадий, ако липсват каквито и да било съмнения за раково израждане, може да се приложи хормонална терапия или да се предприеме изчакващо поведение, при задължителен ехографски контрол на млечните жлези през няколко месеца. При по-големи възли и кистозни образувания се налага оперативното им отстраняване и хистологично изследване на оперативния материал. При наличие на данни от биопсичното изследване за злокачествена дегенерация на образуванието, се налага радикална ампутация на млечната жлеза.

ФиброаденомБучка в гърдата, фиброаденом

Фиброаденомът е един от най-често срещаните доброкачествени тумори на млечната жлеза. Обикновено се проявява като единичен възел, разположен в горния външен квадрант на жлезата. Туморът има твърда консистенция, правилни граници, гладка повърхност и е рязко отграничен от околната тъкан. Фиброаденомът е неболезнен, несрастнал с кожата и е подвижен спрямо окръжаващата го тъкан, за разлика от [highlight] рака на гърдата [/highlight] . Лечението на такава бучка в гърдата се състои в оперативно отстраняване на образуванието.

Папиломи на млечната жлеза

Папиломатозни доброкачествени тумори могат да се образуват в млечните каналчета. Заболяването се среща сравнително рядко и засяга всички възрасти. Един от главните и характерни симптоми на заболяването е изтичането на серозно-кървав секрет от зърното. Тази секреция се появява обикновено в най-ранните етапи от развитие на тумора. Следващият характерен симптом е опипването на неголям възел с гладка повърхност, добре ограничен, неболезнен, несрастнал с кожата. При доброкачествен характер на заболяването се прави секторална резекция на гръдната жлеза. При доказана злокачественост може да се извърши радикална ампутация на гърдата.

Всички бучки в гърдите са потенциално опасни, защото зад тях може да се крие рак на гърдата. Своевременното лечение гарантира в голяма степен пълно излекуване на пациентките. Това може да се реализира само при навременното откриване на уплътнението и посещение без никакво отлагане при съответен специалист – мамолог. В повечето случаи жената сама открива образуванието, затова е важно редовното самоизледване на гърдите.

Повече по темата [highlight] Бучка в гърдата [/highlight]