Аспирационна пневмония (Синдром на Менделсон) – причини, симптоми и лечение

Аспирационна пневмония (Синдром на Менделсон)

Аспирационната пневмония е описана за първи път от Mendelson през 1946. Получава се при аспирация (попадане на стомашно съдържимо в белия дроб) на повърнато стомашно съдържимо с последващо развитие на остра пневмония. Най-често при синдрома на Mеndelson се засяга десния долен дял на белия дроб. Микроскопски в засегнатия участък може да се наблюдава оток, ателектаза (безвъздушен участък от белия дроб), кръвоизливи и некроза.Аспирационна пневмония (Синдром на Менделсон)

Причини за аспирационна пневмония

Основна причина за възникване на синдрома на Менделсон е попадането на повърнато стомашно съдържимо в белия дроб. Аспирация може да наспъпи по време на операция с обща упойка, при нарушено съзнание, при неврологични заболявания, при моторни нарушения на хранопровода, при състояния, подтискащи кашличния рефлекс, а също е възможно и при използване на носно-стомашна интубация или трахеостомия. Основно увреждащо действие при аспирационната пневмония има солната киселина на стомашния сок. Тя може да доведе до изгаряне на лигавицата на хранопровода, увреждане на алвеоло-капилярната мембрана, вторично възпаление от хра­нителните частици и обструкция (запушване) на големи бронхи.

Симптоми на аспирационна пневмония

Симптомите на аспирационна пневмония настъпват 2 до 12 часа след аспирацията. Основните прояви са задух, тахипнея (учестено дишане), цианоза (посиняване), тахикардия (учестена сърдечна дейност), сухи и влажни хрипове. Болният започва да отделя мръсно-кафяви храчки (променени от солно-киселото съдържимо на аспирираната материя). В крайния стадий се развива хипотония и шок. При рентгенологично изследване се откриват петнисти засенчвания, без участие на хилусите. Смъртността при аспирационна пневмония е висока.

Лечение на аспирационна пневмония

Основно място в лечението заема борбата с шока – венозно приложение на големи дози кортикостероиди, кислородотерапия, ендотрахеална интубация и изкуствена вентилация. При необходимост прилагане на антибиотици, диуретици и бронходилататори. Изключително важна е профилактиката – избягване използването на носно-стомашна тръба, предоперативно празен стомах; внимателно използване на медикаменти, потискащи кашличния рефлекс. Целта е да не се допуска развитието на аспирационна пневмония.