Tag Archives: счупване на костите

Счупване на костите

счупване на кости

Симптоми при счупване на кости Болка Оток Кръвоизлив Функционално ограничение Необичайна (абнормна) подвижност Изместване, доколкото то не е съществувало преди това Хрущене (крепитация) Внимание! В зависимост от мястото на счупването често се установяват само част от изброените симптоми. Необичайната подвиж­ност и крепитация трябва да се констатират, но никога не се изпитват клинично, за да се […]