Не върви зад мен, защото аз може би не съм…

мъдри-мисли

„Не върви зад мен, защото аз може би не съм добър водач. Не върви пред мен, защото аз може би няма да тръгна след теб. Върви до мен и ми бъди просто приятел!“ Албер Камю