Category Archives: Помагала

Острици при деца – ентеробиоза

Острици, Ентеробиоза

Ентеробиоза Ентеробиозата (enterobiosis) е най–разпространената чревна паразитоза сред децата. Причинителят e малък кръгъл червей, наречен острица – Еnterobius vermicularis (Oxyuris). Женските паразити са по–големи и имат дължина 8–12 мм, а мъжките са около 5 мм. Остриците обитават долните отдели на тънкото черво и горните отдели на дебелото черво. След оплождането женските се придвижват към правото […]

Мастна емболия – причини, симптоми и лечение

Причини за мастна емболия Основна причина за развитието на мастна емболия е костна фрактура, най-често [highlight] счупване на бедрото [/highlight] или значително размачкване на меки тъкани. Това се наблюдава най-често при тежки травми. Други по-редки причини са ампутацията на крайници, изгарянията, остеомиелитът, отравянето с фосфор и пр. Причина за възникване на мастна емболия може да […]

Синдром на Сьогрен – симптоми и лечение

Синдром на Сьогрен

Синдромът на Сьогрен (сух синдром, лимфоекзокринен синдром) е автоимунно заболяване, което се характеризира с триадата сухи лигавици, суха кожа и по­лиартрит. Пълното опи­сание на симптомите и хистологичната находка на заболяването е дадено от Сьогрен (Sjogren) през 1938 г. То е по-често при жени на възраст над 50 г., засягат се всички раси. Синдромът на Сьогрен […]

Ешерихия коли – заразяване

Ешерихия коли

Колиентеритите са остри инфекциозни заболявания, протичащи с ентеритен синдром, токсикоза и водно-електролитни нарушения. Засягат предимно кърмаческата възраст с по-често спорадично и по-рядко епидемично разпространение. Причиняват се от ентеропатогенни Ешерихия коли. Ешерихия коли е изолиран през 1885г. От Ешерих от фекалии на кърмачета. Колиентеритите са голям проблем за здравеопазването поради значителното им разпространение в кърмаческата възраст, […]

Ешерихия коли – лечение

Ешерихия коли

Профилактичните мерки за недопускане възникването и разпространението на Ешерихия коли са насочени към пътищата и факторите, способстващи за предаването на заразното начало. – Наблюдава се строг хигиенно-противоепидемичен режим. – Осигурява се естествено хранене на новородените деца със спазване на оптимален дневен режим. – Своевременно се откриват и санират носителите на Ешерихия коли сред обслужващия персонал […]

Бяс при човека – причини, симптоми и лечение

Бяс

Заболяването бяс при човека се предизвиква от вирус, който се пренася чрез слюнката на животни, болни от бяс. Вирусът попада у човека при ухапване или одраскване от болно животно. Не е възможно навлизане на инфекцията през здрава кожа. Преносители на вируса са различни диви и домашни животни – лисица, вълк, язовец, куче, сърна, котка, кате­ричка, […]

Тетанус – ваксина, симптоми, инжекция

Тетанус

Причината за развитието на тетанус е токсин, произведен на тетаничния бацил. Почти винаги в земята има ба­цили и спори на тетануса на дълбочина до 30 cm в почвата. Инфектирането става чрез разкъсни, контузни, прободни рани и случайни на­ранявания. Те са особено много изложени на опасност при замърсяване с пръст. По-рядка инфекция с тетанус може да […]

Газова гангрена – лечение, симптоми, причини

Газова гангрена

Основната причина за газова гангрена е разкъсно-контузна рана, замърсена най-често чрез тор, градинска пръст или огнестрелни наранявания, замърсени с Clostridium. Причинителите на газовата гангрена са анаероби. Особено са застрашени лица със смушения в артериалното кръвообръщение. Почти винаги газовата гангрена, настъпила след мускулна инжек­ция, е ятрогенно обусловена! Токсините на причинителя водят до разрушаване на червените кръвни […]

Цистинурия – причини, симптоми и лечение

Фамилната цистинурия е фамилна вродена тубулна аномалия с рецесивно унаследяване. Заболяването се среща се в 1-2 % от населението. В основата на цистинурията лежи повишеното отделяне с урината на няколко сродни аминокиселини — цистин, лизин, аргинин и орнитин. При здрав човек за едно денонощие чрез урината се излъчват от 10 до 100 мг от тези […]

Глицинурия – причини, симптоми

Причини за глицинурия Глицинурията е описана за пръв път през 1957 г. Касае се за изолирано нарушение на ензимната система, регулираща обратната резорбция на глицина в бъбречните каналчета. Глицинурията се проявява фамилно и се унаследява доминантно. Засегнатите са почти изключително жени. Симптоми на глицинурия При болните от глицинурия в урината се излъчват повишени количества глицин […]