Category Archives: Помагала

Счупване на раменната кост

Счупване на раменната кост

Счупване на главата на раменната кост Причини Директно действаща сила или индиректно при падане върху лакътя или ръката. Симптоми при счупване на главата на раменната кост Огра­ничение на движенията на раменната става – крайникът не мо­же активно да се завърти (ротира) навън. Оток Болка при натиск Рентгенологично се различават следните форми на счупване на главата […]

Счупване на бедрото (бедрената кост)

Счупване на бедрената кост

Счупване на шийката на бедрената кост и пертрохантерно счупване Причини Падане върху бедрото, патоло­гично счупване. Симптоми при счупване на бедрото Болезнено ограничение на движенията в тазобедрената става Скъсен крайник Леко сгънат в коляното крак Завъртян (ротиран) навън и отдалечен от тялото крайник Внимание! Рентгеново изследване е изключително важно за определяне на точния вид счупване на […]

Счупване на капачето на коляното

Счупване на капачето на коляното

Причини Под въздействие на ди­ректна сила върху коляното възниква звездовидно счупване на капачето на коляното, а чрез пре­напрежение на екстензорния апарат – откъсното счупване на капачето на коляното. Симптоми Болезнено подуване на коляното Кръвоизлив в колянната става Кракът може да се вдигне изопнат – звездовидно счупване. Кракът не може да се повдигне изопнат – откъсно […]

Счупване на челюстта

Счупване на челюстта

Счупване на горната челюст Причини Директна травма Симптоми при счупване на горната челюст Видимо хлътване в средата на лицето Разместване на зъбите на горната челюст Абнормна подвижност на горната челюст Кръвотечение от носа или устата Евентуално кожен емфизем (навлизане на въздух под кожата на лицето) Видове счупване на горната челюст Тип I no Le Fort […]

Счупване на ходилото

Счупване на ходилото

Причини Действие на директна сила върху гърба (метатарзалните кости) на ходилото. Възможно е да настъпи и счупване на метатарзалните кости от умора. Симптоми при счупване на ходилото Болезнен оток на гърба на ходилото Болка при натоварване Внимание! Рентгеновата снимка трябва да бъде коса и във фас, иначе костите на ходилото се наслагват една върху друга […]

Нараняване на скротума

Нараняване на скротума

Откритите наранявания на скротума се срещат предимно през военно време. По принцип се отнася за огнестрелни нараня­вания, които са съчетани или комбинира­ни. В зависимост от вида на оръжието се различават следните видове открити наранявания на скротума порезни прободни разкъсни огнестрелни Травмите на скротума в ежедневието се получават най-често при различни спортни състезания или при побой. […]

Нараняване на половия член

Откритите наранявания на половия член са много по-чести по време на война, отколкото през мирно време. По принцип изолираните травми на пени­са са редки. При комбинираната или съчетана травма болните обикновено са в теж­ко състояние. Понякога в ежедневието се срещат типични трав­ми, като ухапване или даже разкъсване в резултат на отмъщение от страна на партньорка­та. […]

Изкълчване на челюстта

Изкълчване на челюстта

Луксация на темпоромандибуларната става Причини Изкълчване на челюстта обикновено се получава при падане „по лице”. В такива случаи често изкълчването на долната челюст е свързано с нейното счупване и изместване назад. Получава се при необичайно широко отваряне на уста­та. При това главата на ставата достига пред ставната издатина (tuberculum articulare) и изкълчената челюст се измества […]