Category Archives: Тестове

Тест „Храносмилателна система“

ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА   1. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗВИЕ ХИПЕРПЛАЗИЯ НА ЛИМФНИТЕ ФОЛИКУЛИ НА СЛИВИЦИТЕ ПРИ АНГИНА? а/ да б/ не 2. ЕПУЛИСЪТ ТУМОРОПОДОБЕН ПРОЦЕС ЛИ Е? а/ да б/ не 3. ЛЕВКОПЛАКИЯТА ПРЕКАНЦЕРОЗА ЛИ Е? а/ да б/ не 4. ЕРОЗИЯТА НА СТОМАШНАТА ЛИГАВИЦА ДОСТИГА ЛИ МУСКУЛНИЯ СЛОЙ НА СТОМАШНАТА СТЕНА? а/ да б/ […]

Тест „Тумори“

ТУМОРИ 1. ИМАТ ЛИ ТУМОРИТЕ СПОНТАННО ОБРАТНО РАЗВИТИЕ И ВЪЗВРЪЩАНЕ КЪМ НОРМАЛНИТЕ СТРУКТУРИ? а/ да б/ не   2. МОЖЕ ЛИ ВЪВ ВЛАГАЛИЩЕТО ДА СЕ РАЗВИЕ ПЛОСКОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ? а/ да б/ не   3. ГЛОМУСНИЯТ ТУМОР СПАДА ЛИ КЪМ СЪДОВИТЕ ТУМОРИ? а/ да б/ не   4. ПАРЕНХИМЪТ НА КАРЦИНОМИТЕ ИМА ЛИ ДИФУЗНО УСТРОЙСТВО? а/ […]

Тест „Сърдечно-съдова система“

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪРДЕЧНО – СЪДОВАТА СИСТЕМА 1. МОЖЕ ЛИ АТЕРОСКЛЕРОЗАТА ДА ПРОТЕЧЕ КАТО ОСТРО ЗАБОЛЯВАНЕ? а/ да б/ не   2. МОЖЕ ЛИ АНЕВРИЗМИТЕ ДА СА ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В СЪДОВАТА СТЕНА? а/ да б/ не   3. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ НАМЕРИ ХОЛЕСТЕРИН В АТЕРОМАТОЗНАТА ПЛАКА? а/ да б/ не   4. ИМА […]

Тест „Полова система“

МЪЖКА И ЖЕНСКА ПОЛОВИ СИСТЕМИ   1. БАЗАЛНИТЕ МЕМБРАНИ НА ЕНДОМЕТРИАЛНИТЕ ЖЛЕЗИ ЗАПАЗЕНИ ЛИ СА ПРИ ЖЛЕЗИСТАТА ХИПЕРПЛАЗИЯ НА МАТОЧНАТА ЛИГАВИЦА а/ да б/ не 2. ПРЕКАНЦЕРОЗА ЛИ Е ПСЕВДОЕРОЗИОТО НА ВЛАГАЛИЩНАТА ЧАСТ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА? а/ да б/ не 3. ДИСПЛАЗИЯТА НА ВЛАГАЛИЩНАТА ЧАСТ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА Е ФОРМА НА ИНВАЗИВЕН КАРЦИНОМ? а/ да […]

Тест „Отделителна система“

БОЛЕСТИ НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА   1. ПОДОЦИТИТЕ СА НАРЕЧЕНИ ТАКА,ЗАЩОТО : а/ имат крачета б/ имат базално разположение в гломерула   2. ПОДОЦИТИТЕ СА КЛЕТКИ НА : а/ проксималното извито каналче; б/ висцералния лист на баумановата капсула   3. МЕЗАНГИАЛНИТЕ КЛЕТКИ СЕ РАЗПОЛАГАТ : а/ между двата листа на баумановата капсула; б/ между гломерулните капиляри. […]

Тест „Кръвотворна система“

„Кръвотворна система“ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КРЪВОТВОРНАТА СИСТЕМА И ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ   1. Води ли руптурата на варици на хранопровода до остра следкръвоизливна анемия? а) да б) не   2. Развива ли се жълтеница при хемолитичните анемии? а) да б) не   3. Развиват ли се имунообусловени тромбоцитопении? а) да б) не   4. Открива ли се […]

Тест „Кръвообръщение“

СМУЩЕНИЯ В КРЪВООБРАЩЕНИЕТО 1. РАЗВИВА ЛИ СЕ ИСХЕМИЯ ПРИ НАМАЛЕН ПРИТОК НА АРТЕРИАЛНА КРЪВ? а/ да б/ не 2. РАЗВИВА ЛИ СЕ СТАЗА НА НИВОТО НА МИКРОЦИРКУЛАЦИЯТА? а/ да б/ не 3. РАЗВИВА ЛИ СЕ АРТЕРИАЛНА ХИПЕРЕМИЯ ПРИ ОСТРО ЗАПУШВАНЕ НА МАГИСТРАЛЕН СЪД ? а/ не б/ да 4. ИМА ЛИ ЗНАЧЕНИЕ УВРЕЖДАНЕТО НА СЪДОВАТА […]

Тест „Инфекциозни и ендокринни заболявания“

ИНФЕКЦИОЗНИ И ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 1. АДХЕЗИВНИЯТ, ХРОНИЧЕН ЛЕПТОМЕНИНГИТ ЧЕСТО ЛИ СЕ СЪЧЕТАВА С ОБРАЗУВАНЕ НА КИСТИ В ЛЕПТОМЕНИНГИТЕ?          а) да б) не   2. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗВИЕ ВЪТРЕШНА ХИДРОЦЕФАЛИЯ СЛЕД ПРЕБОЛЕДУВАНЕ ОТ ГНОЕН МЕНИНГИТ? а) да б) не   3. ПРИ СВРЪХОСТРА (МЪЛНИЕНОСНА) ФОРМА НА ЕПИДЕМИЧЕН МЕНИНГИТ ХАРАКТЕРНО УСЛОЖНЕНИЕ ЛИ Е КРЪВОИЗЛИВЪТ […]

Тест „Дихателна система“

ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА 1. ХАРАКТЕРНO ЛИ E ЗА БРОНХИОЛИТА БЪРЗОТО ПРЕМИНАВАНЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ПЕРИБРОНХИАЛНАТА ТЪКАН? а/ да б/ не   2. ЧЕСТО ЛИ СЕ СРЕЩА СТАФИЛИКОКОВА ПНЕВМОНИЯ В ЗРЯЛАТА ВЪЗРАСТ? а/ да б/ не   3. ПИОГЕННАТА МЕМБРАНА ЛИ Е НАЙ-ХАРАКТЕРНАТА СТРУКТУРА НА ХРОНИЧНИЯ БЕЛОДРОБЕН АБСЦЕС? а/ да б/ не   4. НАБЛЮДАВАТ ЛИ […]

Тест „Дегенерации“

Тест „Дегенерации“ ОБЩА ПАТОЛОГИЯ – ДЕГЕНЕРАЦИИ   1. ПРИ ПАРЕНХИМАТОЗНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ ПЛЪТНОСТТА НА ОРГАНИТЕ НАМАЛЯВА ЛИ? а/ да б/ не 2. ХИДРОПИЧНАТА ДЕГЕНЕРАЦИЯ МОЖЕ ЛИ ДА ДОВЕДЕ ДО НЕКРОЗА НА КЛЕТКИТЕ? а/ да б/ не 3. ИМАТ ЛИ ХАРАКТЕРЕН МАКРОСКОПСКИ ВИД УВРЕДЕНИТЕ ОРГАНИ ПРИ ХИАЛИННОКАПЧЕСТАТА ДЕГЕНЕРАЦИЯ? а/ не б/ да 4. ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ХЕМОСИДЕРИНА […]