Category Archives: Болести на кръвта

Таласемия минор – лечение и симптоми

Таласемия минор

Таласемиите са група заболявания, при които има наследствен дефект в синтеза на хемоглобина. При тези заболявания няма спе­цифични изменения в полипептидните вериги, изграждащи молекулата на хемоглобина, а е нарушено съотношението между тях поради намалена или увеличена синтеза на някоя от нормалните вериги. След 1959 г. бе установено съществуването на две главни групи таласемии: а (алфа) […]

Таласемия майор (болест на Кулей) – симптоми и лечение

Таласемия майор (Thalassaemia major) е позната още под имената средиземноморска анемия, болест на Кулей (Cooley), elliptocytosis hereditaria. Болестта на Кулей е b (бета) – таласемия, при която е потисната синтезата на b (бета) полипептидните вериги на глобиновата молекула. Компенсаторно е увеличена продукцията на g (гама) и a (алфа) -веригите. Като резултат на тези нарушения е […]

Сърповидно-клетъчна анемия – симптоми и лечение

Сърповидно-клетъчна анемия

Сърповидно-клетъчната анемия (drepanocytosis, meniscocytosis) е описана още през 1910 г. Касае се за фамилно заболяване на червените кръвни телца (еритроцитите), дължащо се на аномалия в хемоглобиновата молекула. Синдромът се изразява в хемолитична анемия, болки в ставите (артралгии), язви на подбедриците и пристъпи от болки в корема. Рядко се наблюдават костни аномални. Хемоглобинът е представен основно […]

Левкемии (Левкози)

Левкемиите представляват група злокачествени кръвни заболявания с непрекъснато разрастване на белите кръвни клетки. Левкемиите са първично заболяване на костния мозък. Незрелите (бластни) клетки дифузно заместват паренхима на костния мозък, оттам нахлуват в кръвта и инфилтрират вторично паренхимните органи. В повечето случаи броят на левкоцитите е силно увеличен, но това не е задължително Класификация 1. Остри […]

Анемия – видове

[notification type=“notification_info“ ]Хематопатологията се занимава с диагностика на заболяванията на кръвната и лимфна системи. Това е най-бързо и непрекъснато развиваща  се област от клиничната патология. Появата на нови т.н. таргет-ориентирани лекарства (target – мишена) в последните няколко години налага поставянето на много точна хистологична диагноза на тези заболявания и установяването на съответните “мишени” (антигени, генетични […]