Category Archives: Мъжка полова система

Фимоза – причини и операция

Фимоза

Фимозата представлява стеснение на препуциума, което не позволява свободно оголване на главичката на пениса. Причини за фимоза Фимозата може да бъде израз на вродена аномалия – при детето, но също така често тя е последица на възпалителен про­цес – при възрастни. Симптоми При фимоза препуциумът не може или трудно се обръша върху glans penis.При това […]

Еписпадия – форми и симптоми

Еписпадия

При еписпадия горната стена на мъжката уретра е отворена. Като малформация в сравнение с [highlight] хипоспадията [/highlight] , се отнася за много по-тежък порок на развитието. За щастие тази аномалия е доста рядка. Различават се три форми на еписпадия epispadia glandis – на главичката на пениса epispadia corporis – на тялото на пениса epispadia completa […]

Баланит и баланопостит

баланопостит

Баланитът е възпалително заболяване на главичката на пениса, а баланопоститът е възпалително заболяване на кожата на препуциума. Често в практиката се нами­ра както баланит, така и баланопостит. Предразполагащи факто­ри фимоза пипане на препуциума със замърсени ръце лоша хигиена Баланитът и бабаланопоститът биват първични и вто­рични. При първичните по правило се намира [highlight] фимоза [/highlight] . […]

Пейрони – лечение и симптоми

Болест на Пейрони

Induratio penis plastica Болестта на Пейрони е описано още през 1743 г. от придворния лекар на Людовиг XV – Пейрони (Peyronie). Болестта на Пейрони (Peyronie‘s Disease) засяга мъже в зряла възраст и се изразява в образуване на плаки по горната повърхност на пениса (в зоната на tunica albuginea). Причини за болестта на Пейрони Въпреки мно­гобройните […]

Рак на пениса – симптоми, разсейки и лечение

Ракът на пениса се среща между 2 и 3% от всички туморни заболявания на мъжката полова система. Предразполагащи фактори за развитие на рак на пениса са следните заболявания: Фимоза – при нея вътрешният лист на препуциума и glans penis са подложени на хронично дразнене от смегмата, което създава благоприятни пред­поставки за възпалителен процес, а оттук […]

Аденом на простатата – лечение, симптоми и стадии

Аденом на простатата

Аденом на простатата е старо наименование на компенсаторно-приспособителните процеси, които се развиват в простатната жлеза след определена възраст при мъжете. Точното наименование съоб­разно възприетите медицински стандарти е Бенигнена Простатна Хиперплазия – БПХ. Във всекидневната медицинска практи­ка обаче се употребяват още няколко наименования на този процес в простатната жлеза и те не трябва да се приемат […]