Category Archives: Нос, гръклян, трахея

Риносклером

Риносклером с „типична” и рядко срещана локализация Илия Биволарски, Д. Диков, В. Беловеждов, С. Димитров, С. Пейчева, М. Трифонов Катедра по Обща и клинична патология, Катедра по лицево-челюстна хирургия, Медицински Университет – Пловдив Риносклеромът е описан за първи път от F. Herba през 1870 г. Като бавно прогресиращ грануломатозен процес. По-късно A. Frisch изолира от […]