Целият свят прави път на този, който…

мъдри-мисли

мъдри-мисли

„Целият свят прави път на този, който знае къде отива.“ Латинска сентенция