Хипоспадия – лечение и симптоми

Под хипоспадия се разбира състояние, при което външният отвор на уретрата (orificium urеthrae externum) е разположен по долната (вентралната) повърхност на пениса. Хипоспадията е сравнително честа ано­малия при момчетата, за разлика от еписпадията.

В зависимост от разположението на външният уретрален отвор се различават

  • hypospadia glandis – на главичката на пениса
  • hypospadia coronaria – на шийката на пениса
  • hypospadia corporis – на тялото на пениса
  • hypospadia scrotalis – на скротума
  • hypospadia perinealis – не перинеума

Симптоми при хипоспадия

Обикновено момчен­цето не се оплаква от нищо. Майката е тази, която притеснена търси лекарска помощ. Характерно за хипоспадия е това, че уретрата не е анатомично и функцио­нално нормална. Част от нейната стена е заместена от фиброзна тъкан, която „дърпа“ половия член надолу (вентрално) и той е „изгърбен“. Това създава лъжливо впе­чатление, че пениса е малък и недо­развит. Проблемът нараства, ако хипоспадията се съчетава с двустранен крипторхизъм и тогава едно момченце може да бъде сбъркано (моментно, временно) с момиченце. При положение че тести­сите са разположени в корема, тогава вече идва сериозният въпрос за пола на детето. В такива случаи може да се наложи определяне на половия хроматин.

Лечението на хипоспадията е само хирургично. Необходимо е да се премахнат всички съединителнотьканни повлекла, които дърпат пениса и уретрата и да се създаде нова уретра от околните тъкани. След оперативната корекция прогнозата на заболяването е много добра.