Херния – видове и симптоми

Какво представлява хернията?

Вътрешната обвивка на коремната стена (париеталният перитониум) е избутана през вроден или придо­бит отвор в стената на коремната кухина. Този новообразуван сак, съдържащ част oт коремните вътрешности, се нарича херния.

Видове хернии

Според локализацията се различават ингвинални, бедрени, пъпни и епигастрални хернии. От практическа гледна точка, най-съществените въпроси при една херния са: „Възможно ли е да се осъществи свободно, спонтанно прибиране и връщане на херниалното съдържимо обратно в коремната кухина?” и ако това е невъзможно – „Има ли заклещване на хернията при този пациент?”

Репонибилни хернии

Това са хернии, при които е възможно спонтанно, свободно и лесно прибиране на коремните вътрешности (херниалното съдържимо) обратно в коремната кухина.

Причини

Вродено създадени или придобити „слаби места“ на коремна­та стена. Много рядко травма може да бъде причина за херния.

Симптоми при репонибилни хернии

Изследването е добре да бъде направено в право положение. Болният трябва да бъде съблечен до под слабинния отвор. Пациентът се приканва да кашля или да притисне корема си. Ако херниалният сак е празен, кожата (скротумът) се избутва и така се изс­ледва херниалният отвор. При стягане на коремната преса се усеща върха на излизащото навън херниално съдържимо. В останалите случаи хернията се вижда като купулообразно изпъкване напред в областта на херниалния отвор. При кашляне то се увеличава. При големи хернии и смущения в храносмилането има оплаквания от дърпащи болки.

Важно!

 • При репонибилни хернии съдържимото на херниалния сак трябва да може да се прибере напълно обратно в корем­ната кухина!
 • Ако има най-малкото съмнение върху пълното репониране, хер­нията трябва да се счита като нерепонибилна или инкарцери­рана.

Лечение

Операция в подходящо време. Като оперативен срок за деца може да се счита за слабинни хернии – 3 месеца (в случай че не са зачестили заклещвания или други оплаквания), за пъпни хернии – 6 месеца. Възрастни пациенти се оперират само когато няма други тежки заболявания и кръвообраще­нието е компенсирано.

Важно!

 • Предписването на бандаж за херния е винаги само мярка при нужда!
 • При деца той никога не е показан!
 • Следоперативно бандажи за херния са противопоказани!

Усложнения

Заклещване, задръжка на фекалии. възпаление.

Нерепонибилни хернии без инкарцерация

Това са хернии, при които не е възможно прибиране на коремните вътрешности обратно в коремната кухина, но херниалното съдържимо не е притиснато и заклещено в херниалния сак.

Причини

Срастване на херниалното съдържимо с херниалния сак, прекалено голямо съдържимо в херниалния сак (оментум, черво).

Симптоми на нерепонибилни хернии без инкарцерация

Вижда се и се опипва подуване в областта на херниалния от­вор. То е нерепонибилно. Не се увеличава при кашляне. Няма спонтанна болка. Слаба болка при натиск. Дефекацията и отделянето на газове е несмутено. Аускултаторно се установява нормална перисталтика. Обикновено подуването съществува от години.

Важно!

 • Налице ли е прясна, нерепонибилна херния, винаги има съмнение за заклещване!
 • Всяка нерепонибилна херния може да стане инкарцерирана!
 • Особена опасност съществува при бедрени хернии!

Лечение

Ако със сигурност няма инкарцерация, се назначава операция в подходящо време.

Дори и най-малкото съмнение за инкарцерация е незабавно показание за операция!

Усложнения

Заклещване, задръжка на фекалии, възпаление.

Други заболявания с подобни симптоми

Лимфни възли, тумори, абсцеси, хидроцеле, фуникулоцеле, ин­карцерация, херния на Littre! Зад малка нерепонибилна бедрена херния често се крие Littrе – hernia!

Нерепонибилни хернии с инкарцерация

Това са хернии, при които не е възможно прибиране на коремните вътрешности обратно в коремната кухина и херниалното съдържимо е заклещено в херниалния сак, при което е нарушена местната кръвна циркулация.

Причини

Задръжка на фекалии вследствие неблагоприятни условия за изпразване на чревните гънки, намиращи се в херниалния сак. Еластично заклещване поради внезапно изпадане на коремно съдържимо през пристягащи, тесни херниални отвори, заклещ­ване на чревна стена в дивертикулообразно стеснение в много малки, остроръбести херниални отвори (бедрен отвор, вътрешен слабинен пръстен).

Симптоми при нерепонибилни хернии с инкарцерация

Те са различни в зависимост от причината за заклещването

Задръжка на фекалии

Симптомите се развиват сравнително бавно. В херниалният сак се опипва тестова­та маса. Перкуторно е налице притъпен тон. Върху корема се установяват признаци на започваща или пълна чревна непроходимост (илеус) – метеоризъм, свръхперисталтика, повръщане, задръжка на фекалии и газове.

Еластично заклещване

Бурно начало. Внезапно увеличен херниална формация. Болки, повръщане, гадене, признаци на шок, симптоми на остра чрев­на непроходимост. По-често е заклещено тънко черво, от­колкото дебело. При остър илеус винаги да се мисли за заклещена херния! Много често се пропускат инкарцерирани бедрени хер­нии или погрешно се преценяват като лимфни възли!

Littre – hernia

Бурна коремна симптоматика, подобно на еластично заклещване. Понякога липсват белезите на чревна непроходимост. Често бедрената херния е голяма едва колкото череша и може изобщо да не се палпира.

Лечение

Най-доброто лечение на заклещената херния е неза­бавната операция!

Репозиция може да се опита от амбулаторен лекар само при най-строги показания!

Тя е позволена при следните условия:

 • ако заклещването е станало преди по-малко от 1 час
 • ако при широк херниален отвор то се удава лесно
 • ако има вероятност транспортирането да стане само за часове
 • когато при деца и стари хора е налице силно изтощение
 • когато има само задръстване на фекалии
 • Никога репозицията не трябва да се извършва с насилие!

Внимание!

В амбулаторната практика е противопоказано даването на обезболяващи средства при репозиция, защото обезболяването може да доведе до невнимателно и грубо репониране!

Техника на репониране

Извършва се само от квалифициран медицински специалист!

Болният се поставя хоризонтално с повдигнат таз. Краката са леко сгънати в тазобедрените стави и колената. Концент­ричен, внимателен натиск с пръстите на двете ръце, при което едната ръка обхваща херниалната подутина, а другата бавно изтласква съдържимото на херниалния сак. Преди пристъпването към репониране трябва да се изпразни пикочният мехур. Ако коремът е раздут толкова силно, че намаляването на обема му е възможно само чрез изпразване на стома­ха и червата, в никакъв случай да не се предприема репозиция!

Усложнения

При опит за репониране: Руптура на черво с перитонит – лъжливо репониране – кръвоизливи под кожата и в херниалния сак.

При забавена операция: гангрена на черво с перитонит – инфарциране на мезото с венозна мезентериална тромбоза и развитие на илеус.