Тромбофлебит – причини, симптоми, лечение

Тромбофлебитът е сравнително често срещано заболяване, особено в средна и напреднала възраст. Възпалителният процес на стената на вените (флебит) благоприятства образуването на тромби с последващо частично или пълно запушване на вените и възпрепятстване движението на кръвта. Тромбофлебитът може да се развива бавно, постепенно, в продължение на години или да протече бързо и да бъде с фатални последици.Тромбофлебит

Масивен тромбофлебит

Phlegmasia cerulea dolens (син флебит на Gregoire, псевдоемболичен синдром) представлява остро, драматично протичащо заболяване, характеризиращо се с масивен тромбофлебит и бързо развиващ се артериален спазъм на засегнатия крайник.

Причини за масивен тромбофлебит

Основната причина обикновено е развитие на тромбофлебит в един от долните крайници от послеродов, трав­матичен или някакъв друг произход. Характерна е бър­зината, с която настъпва процеса. Скоростта на неговото развитие не дава възможност за включване и разгръщане на колатерална съдова мрежа. Важен в тези случаи е и факта, че още в самото начало на тромбофлебита артериите реагират с мощен спазъм, който обуславя и драматичността в неговото протичане.

Симптоми на масивен тромбофлебит

Заболяването започва в рамките на няколко часа с тежък оток, повишена температура, болки в засегнатия крайник, ко­ито се увеличават бързо, като крайникът става студен и цианотичен (посинял). Началото на масивния тромбофлебит понякога може да бъде толкова бур­но, че да се придружи и от шоково състояние. Пулсът на арте­риите в дисталната част на крайника се напипва отслабен, дори напълно изчезнал. През следващите няколко дни мо­гат да се развият гангренозни язви по дисталната част на крайника. При по-леки случаи гангре­ните на крайниците могат да бъдат напълно повърхностни. Често усложнение са белодробните тромбоемболии. В началния стадий различаването на заболяването от артериална емболия е твърде трудно. Анамнестичните данни, ранната и изразена поява на отока и подчертаната цианоза са белези, които биха могли да дадат правилна ориентировка. Прогнозата е лоша в над 30% от болните поради шоково състояние или развила се гангрена.

Лечение на масивен тромбофлебит

Лечението в началния стадий на масивния тромбофлебит трябва да се справи с шоковото състояние – прилага се морфин, евентуално се извършва хемотрансфузия. Антикоагулантите при по-леките случаи на това заболяване дават отлични резултати. Съдоразширяващите средства са задължителни. Ампутирането на крайника при развитие на гангрена трябва да се обсъди добре, защото в 60% от случаите улцерациите (разязвяванията) са повърхностни .

Мигриращ повърхностен тромбофлебит

Thrombophlebitis migrans (Thrombophlebitis idiopathicus recurrens) представлява своеобразен тромбофлебит на повърхностните вени, най-често на долния крайник, с подчертано мигриращ ха­рактер.

Причини за мигриращ повърхностен тромбофлебит

За развитието на това заболяване се подозират различни причини – вирусна инфекция, повишена съсирваемост на кръвта и др. Мигриращият тромбофлебит се среща много по-често у мъжете (4:1) във възрастта между 30 и 45 години, при сравнително здрави хора. Установяват се тромботични изменения в интимата (вътрешния слой) и много леки възпалителни промени във венозната стена.

Симптоми на мигриращ повърхностен тромбофлебит

Заболяването се характеризира с излъчваща се по хода на вената болка, шнуровидно надебеляване на сьда и леко зачервяване в същата зона. След известен период от време симптомите затихват, за да се появят отново в друга част на тялото. Протичането на мигриращия тромбофлебит понякога е много затегнато – трае с месеци и години и може да засегне вените на мозъка, вените на вътрешните органи, особено тези на белите дробове. От практическа гледна точка е важно отличаването на заболяването от т. нар. паракарциномен тромбофлебит, който се развива при ракови заболявания. Затова неповлияването дълго време на един повърх­ностен мигриращ тромбофлебит от проведеното лечение трябва да насочи вниманието към евентуален паракарциномен произход и да наложи грижливо търсене на раково заболяване. Трудно е и отграничаването на идиопатичния мигриращ тромбофлебит от повърхностния тромбофлебит при thrombangiitis obliterans. Отличителен белег в това отношение е биопсичното доказване на изразени възпалителни изменения в стената на вената при тромбофлебита, съпровождащ thrombangiitis obliterans. Смъртният изход при заболяването е рядък и се дължи на най-често на мезентериална тромбоза или тромбозиране на церебралните вени.

Лечение на мигриращ повърхностен тромбофлебит

Лечението се провежда с локални средства, антикоагуланти, нестероидни противовъзпалителни средства, а при съмнение за вирусна генеза на тромбофлебита – внимателно с противовирусни препарати и антибиотици.