Трихомоноза – симптоми и лечение

Трихомонозата е заразно заболяване у човека, предаващо се предимно по полов път. Причинява се от едноклетъчен паразит, наречен вагинален трихомон – Trichomonas vaginalis. У човека паразитират още два вида трихомони, които нямат голяма значение: Trichomonas elongata (паразитира в устната кухина) и Trichomonas intestinalis (паразитира в червата).

Trichomonas vaginalis паразитира във влагалището на же­ната и в уретрата на двата пола. В някои случаи засяга и про­статната жлеза, което може да доведе до развитието на простатит.

[notification type=“notification_info“ ]Повече за болестите на простатата прочети в Издоената простата.[/notification]

Паразитът имат кръгла или овална форма, на големина достига 15-25 мкм. Предният му край е по-тъп, от него излизат 3-5 камшичета, които имат общ ствол. Едно от камшичетата е насочено назад и е разположено в горния край на ондулиращата мембрана. Т. vaginalis се оцветява по Романовски-Гимза. Протоплазмата се багри в синьо, а ядрото – в ро­зово. Ядрото е разположено на предния край на паразита. Пара­зитът има устно отвърстие, разположено на предния край. Пред ядрото се намира една купчинка от хроматични зрънца, чийто брой съответствува на броя на камшичетата, които излизат от тях. В протоплазмата се намират хранителни вакуоли, които са единични или повече на брой. По средата на клетката преминава т.нар. аксостил, който представлява едно уплътнение на протоплазмата и служи като опорна част.

[notification type=“notification_info“ ]Как изглеждат натрупванията в клетките виж в Клетъчни натрупвания.[/notification]

Паразитът се храни по осмотичен начин и чрез фагоцитоза на бактерии, спори, левкоцити, понякога еритроцити. Някои автори предполагат, че трихомоните фагират и сперматозоиди, с което те участвуват в стерилитета. Размножават се чрез надлъжно делене. Не са известни трайни форми – цисти при трихомоназа.

Трихомоните засягат жените предимно между 20 и 50 години. Трихомонадният колпит се регистрира в 30 до 80% от броя на жените, които посещават гинекологичните кабинети за консултации. Трихомоните засягат и мъжете, като по данни на някои автори 24-26% от тях са опаразитени. Макар и по-рядко, трихомони са изолирани както у възрастни над 50 години, така и у лица под 20 години. Описани са случаи на трихомонадна зараза и у новородени.

Източник на трихомонозата е болният човек или заразоносите­лят. Основен и практически единствен път на предаване на за­разата е половия път, затова според много специалисти трихо­монозата е венерическо заболяване. Значителна роля в разпро­страняването на трихомонозата играят случайните полови връзки. Както и при другите венерически болести, заразяването може да стане и при еднократно полово сношение. Недоказана е ролята на обществените бани (басейни).

[notification type=“notification_info“ ]Други заболявания, предавани по полов път са СПИН, Сифилис и Трипер.[/notification]

Симптоми при трихомоноза

Инкубационният период е от 3 до 10 дни. Клиничните симптоми са обикновено следствие от съчетанието на увреждането от трихомоните и размножаването на патогенни или условно патогенни бактерии. Изме­ненията се характеризират с възпаление на лигавицата на влагалището – вагинит.

Различават се остри, подостри и олигосимптомни форми на пикочно-полова трихомоноза. При острите вагинити се наблюдава дифузна хиперемия, обилен ексудат с жълтеникав цвят, в много случаи с пенлив ха­рактер – т.нар. бяло течение, сърбеж по външните полови органи и болезненост при полов акт. При хроничните вагинити лигавицата е хиперемирана уме­рено, ексудатът е с вид на сметана.

При мъжете трихомонозата протича като уретрит. По своите субективни и обективни симптоми той не се отличава от гонорейните уретрити. В много случаи заболяването се развива не­забелязано. Ексудатът е оскъден. Основни симптоми са парене в уретрата и сърбеж.

Диагностика на трихомонозата

Сигурна диагноза се поставя при изолирането на трихомони от влагалищния секрет или от урината.

Лечение на трихомонозата

През последните години с успех се прилага най-често препа­ратът метронидазол (флажил, трихомонацид), даван перорално и локално. По правило се лекуват едновременно и двамата парт­ньори.

[notification type=“notification_info“ ]За друго заболяване, причинено от микроскопични паразити прочети в Амебиаза[/notification]