Тест „Храносмилателна система“

ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА

 

1. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗВИЕ ХИПЕРПЛАЗИЯ НА ЛИМФНИТЕ ФОЛИКУЛИ НА СЛИВИЦИТЕ ПРИ АНГИНА?

а/ да

б/ не

2. ЕПУЛИСЪТ ТУМОРОПОДОБЕН ПРОЦЕС ЛИ Е?

а/ да

б/ не

3. ЛЕВКОПЛАКИЯТА ПРЕКАНЦЕРОЗА ЛИ Е?

а/ да

б/ не

4. ЕРОЗИЯТА НА СТОМАШНАТА ЛИГАВИЦА ДОСТИГА ЛИ МУСКУЛНИЯ СЛОЙ НА СТОМАШНАТА СТЕНА?

а/ да

б/ не

5. НАБЛЮДАВА ЛИ СЕ ПРОДУКТИВЕН ВАСКУЛИТ /ЕНДАРТЕРИИТ И ЕНДОФЛЕБИТ/ В ДЪНОТО НА ОСТРАТА ЯЗВА?

а/ да

б/ не

6. НАБЛЮДАВА ЛИ СЕ ФИБРИНОИДНА НЕКРОЗА В ДЪНОТО НА ХРОНИЧНА ЯЗВА ВЪВ ФАЗА НА РЕМИСИЯ?

а/ да

б/ не

7. МОГАТ ЛИ ДА МАЛИГНИЗИРАТ АДЕНОМИТЕ НА СТОМАХА?

а/ да

б/ не

8. МОЖЕ ЛИ ДА НАСТЪПИ САМОАМПУТАЦИЯ НА АПЕНДИКСА ПРИ ГАНГРЕНОЗЕН АПЕНДИЦИТ?

а/ да

б/ не

9. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПРЕДИЗВИКА ХЕПАТИТ “В” ЧРЕЗ ПЕРОРАЛНА ИНФЕКЦИЯ?

а/ да

б/ не

10. ЦИРОЗАТА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО ПРЕКАНЦЕРОЗА?

а/ да

б/ не

11. ПРИ АГИНАТА НА ЛЮДОВИК НАБЛЮДАВА ЛИ СЕ ГНОЙНА ИНФИЛТРАЦИЯ НА МУСКУЛАТУРАТА НА ДИАФРАГМА ОРИС И ПРЕДНАТА ШИЙНА ОБЛАСТ?

а/ да

б/ не

12. МОЖЕ ЛИ ДА НАСТЪПИ ОСТРА ТОКСИЧНА ДИСТРОФИЯ СЛЕД ОТРАВЯНЕ С ГЪБИ?

а/ да

б/ не

13. КАРЦИНОМЪТ НА ГЛАВАТА НА ПАНКРЕАСА МОЖЕ ЛИ ДА ДОВЕДЕ ДО

ОБСТРУКЦИЯ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА?

а/ да

б/ не

14. ХОЛОСТАЗАТА ХАРАКТЕРЕН МОРФОЛОГИЧЕН БЕЛЕГ ЛИ Е НА

ДОБРОКАЧЕСТВЕНАТА ФОРМА НА ОСТЪР ВИРУСЕН ХЕПАТИТ?

а/ да

б/ не

15. ПЕРФОРИРАТ ЛИ ПО-ЧЕСТО ХРОНИЧНИТЕ ЯЗВИ ОТ ОСТРИТЕ?

а/ да

б/ не

16. ПРИ ХРОНИЧНИЯ ПЕРСИСТИРАЩ ХЕПАТИТ ВЪЗПАЛИТЕЛНИЯТ ИНФИЛТРАТ В ПОРТАЛНИТЕ ПРОСТРАНСТВА ИЗЛИЗА ЛИ ИЗВЪН ТЯХ,ЗА ДА НАХЛУЕ В ПАРЕНХИМА?

а/ да

б/ не

17. ДОБРА ЛИ Е ПРОГНОЗАТА ПРИ ОСТЪР ВИРУСЕН ХЕПАТИТ, С МАСИВНИ НЕКРОЗИ В ПАРЕНХИМА:

а/ да

б/ не

18. ИМА ЛИ МОРФОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ ХОЛЕЛИТИАЗАТА ПО ОТНОШЕНИЕ

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РАК НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР?

а/ да

б/ не

19. НАБЛЮДАВА ЛИ СЕ КОЛАПСНА НЕКРОЗА ПРИ РАЗВИТИЕТО НА

МИКРОНОДУЛАРНА ЦИРОЗА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ?

а/ да

б/ не

20. ПРОПИТИ ЛИ СА СЛИВИЦИТЕ С ГНОЕН ЕКСУДАТ ПРИ АГРАНУЛОЦИТНАТА АНГИНА:

а/ да

б/ не

21. ДИАГНОЗАТА ХИПЕРТРОФИЧЕН ГАСТРИТ НА МЕНЕТРИЕ МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПОСТАВИ ПРИ ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ?

а/ да

б/ не

22. ПЕРФОРИРАТ ЛИ ПО-ЧЕСТО ОСТРИТЕ ОТ ХРОНИЧНИТЕ ЯЗВИ?

а/ да

б/ не

23. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗВИЕ ПЕРИТОНИТ БЕЗ ПЕРФОРАЦИЯ НА ВЪЗПАЛЕНИЯ АПЕНДИКС?

а/ да

б/ не

24. В ПСЕВДОДЕЛЧЕТАТА, ФОРМИРАНИ ПРИ ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА, ИМА ЛИ ЦЕНТРАЛНА ВЕНА?

а/ да

б/ не

25. СРЕЩАТ ЛИ СЕ НЕЕПИТЕЛНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ В СТОМАХА?

а/ да

б/ не

26. КАРЦИНОМЪТ НА ГЛАВАТА НА ПАНКРЕАСА МОЖЕ ЛИ ДА ДОВЕДЕ ДО ОБСТРУКЦИЯ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА?

а/ да

б/ не

27. МОГАТ ЛИ ДА СЕ НАБЛЮДАВАТ ПСЕВДОКСАНТОМНИ КЛЕТКИ ВЪВ ВЪЗПАЛИТЕЛНИЯ ИНФИЛТРАТ НА СТЕНАТА НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР ПРИ ХРОНИЧЕН ХОЛЕЦИСТИТ?

а/ да

б/ не

28. ЧЕСТО ЛИ СЕ СЪЧЕТАВА ХОЛЕЦИСТИТ С ХОЛЕЛИТИАЗА?

а/ да

б/ не

29. НАБЛЮДАВА ЛИ СЕ КОЛИКВАЦИОННА НЕКРОЗА НА СТОМАШНАТА ЛИГАВИЦА ПРИ КОРОЗИВНИЯ ГАСТРИТ ПРЕДИЗВИКАН ОТ КИСЕЛИНИ?

а/ да

б/ не

30. МОЖЕ ЛИ ХОЛЕЛИТИАЗАТА ДА ПРОТЕЧЕ БЕЗСИМПТОМНО?

а/ да

б/ не

31. НАБЛЮДАВАТ ЛИ СЕ ХИСТОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ В ЖЛЕЗИТЕ НА СТОМАШНАТА ЛИГАВИЦА ПРИ ХРОНИЧЕН ПОВЪРХНОСТЕН ГАСТРИТ?

а/ да

б/ не

32. МОЖЕ ЛИ ДА НАСТЪПИ ОСТРА ТОКСИЧНА ДИСТРОФИЯ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ СЛЕД ОТРАВЯНЕ С ГЪБИ?

а/ да

б/ не

33. МОЖЕ ЛИ ПРИ ФЛЕГМОНОЗЕН ТОНЗИЛИТ ДА СЕ РАЗВИЕ СЕПСИС ИЛИ

СЕПТИКОПИЕМИЯ:

а/ да

б/ не

34. МОЖЕ ЛИ ДА НАСТЪПИ ПЕРФОРАЦИЯ НА ЧРЕВНАТА СТЕНА ПРИ БОЛЕСТ НА CROHN?

а/ да

б/ не

35. ХРОНИЧНИЯТ УЛЦЕРО-ХЕМОРАГИЧЕН КОЛИТ СРЕЩА ЛИ СЕ В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ?

а/ да

б/ не

36. НАБЛЮДАВА ЛИ СЕ „PEAC-MEAL“ – НЕКРОЗИ ПРИ ХРОНИЧЕН ПЕРСИСТИРАЩ ХЕПАТИТ?

а/ да

б/ не

37. ДОСТИГА ЛИ ДО ТУНИКА МУСКУЛАРИС ЕРОЗИОТО НА СТОМАХА?

а/ да

б/ не

38. ХОЛЕЛИТИАЗАТА МОЖЕ ЛИ ДА ПРИЧИНИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ОСТЪР

ПАНКРЕАТИТ?

а/ да

б/ не

 

 

 

39. ПОСОЧЕТЕ МОРФОЛОГИЧНИТЕ ФОРМИ НА АМЕЛОБЛАСТОМА:

а/ кистичен

б/ твърд

в/ мек

г/ солиден

 

40. ПОСОЧЕТЕ КОИ УСЛОЖНЕНИЯ СА НАЙ-ХАРАКТЕРНИ ПРИ ГНОЙНА АНГИНА?

а/ перитонзиларен абсцес

б/ ретрофарингеален абсцес

в/ гнойна инфилтрация на оралната диафрагма и

предната шийна област

г/ медиастинит

 

41. ПОСОЧЕТЕ ТУМОРОПОДОБНИТЕ ПРОЦЕСИ В УСТНАТА КУХИНА:

а/ полип

б/ фибром

в/ хемангиом

г/ епулис

 

42. ДЕБЕЛИНАТА НА СТОМАШНАТА ЛИГАВИЦА НАМАЛЯВА ПРИ:

а/ хроничен повърхностен гастрит

б/ хроничен изразен повърхностен гастрит

в/ хроничен умерено изразен атрофичен гастрит

г/ хроничен изразен атрофичен гастрит

 

43. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ БЕЛЕЗИ СА ХАРАКТЕРНИ ЗА ХРОНИЧНАТА КАЛОЗНА ЯЗВА:

а/ дефектът на лигавицата достига muscularis

mucosae

б/ ръбовете на язвата са полегати и меки

в/ ръбовете на язвата са плътни до хрущялна

плътност

г/ фиброзно-склеротични промени в язвеното дъно

 

44. ПОСОЧЕТЕ НАЙ-ЧЕСТО НАБЛЮДАВАНИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЯЗВА НА СТОМАХА:

а/ пенетрация

б/ дуоденит

в/ кръвоизлив

г/ перфорация

 

45. ИЗБРОЙТЕ ПРАВИЛНО МОРФОЛОГИЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОСТРАТА ЯЗВА НА СТОМАХА:

а/ формира се най-често в малката кривина

б/ формира се най-често в областта на пилора

в/ ръбовете са плътни

г/ ръбовете са меки

 

 

 

 

 

 

46. МОРФОЛОГИЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ХРОНИЧНАТА ЯЗВА В РЕМИСИЯ СА:

а/ в дъното на язвата липсва фибриноидна некроза

б/ в дъното на язвата слоят с фибриноидна некроза е

добре изразен

в/ под дъното на язвата се наблюдава обширен слой

от съединителна тъкан

г/ под дъното на язвата се наблюдава гранулационна

тъкан, богата на съдове с тромби

 

47. БОЛЕСТТА НА КРОН СЕ РАЗВИВА НАЙ-ЧЕСТО В:

а/ jejunum

б/ ileum

в/ colon ascendens

г/ colon transversum

48. ПОСОЧЕТЕ КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ПАТОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ СЕ НАБЛЮДАВАТ КАТО УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ФЛЕГМОНОЗЕН АПЕНДИЦИТ:

а/ перфорация

б/ перитонит

в/ тромбофлебит на съдовете на мезоапендикса

г/ пилефлебит

 

49. ПОСОЧЕТЕ НАЙ-ХАРАКТЕРНИТЕ МАКРОСКОПСКИ БЕЛЕЗИ НА АКТИВНАТА ФОРМА НА ХУХК:

а/ язвени лезии на лигавицата

б/ възпалителни полипи

в/ фиброзиране на лигавицата

г/ скъсяване на дължината на даден сегмент или на

цялото черво

 

50. ПОСОЧЕТЕ КОИ ОТ ХИСТОЛОГИЧНИТЕ ФОРМИ НА КАРЦИНОМ СЕ СРЕЩАТ НАЙ-ЧЕСТО В АНАЛНАТА ЧАСТ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО:

а/ аденокарцином

б/ плоскоклетъчен карцином

в/ недиференциран карцином

г/ желатинозен карцином

 

51. КАКЪВ ВИД ДИСТРОФИЯ СЕ НАБЛЮДАВА В ЧЕРНОДРОБНИЯ ПАРЕНХИМ ПРИ ОСТЪР ВИРУСЕН ХЕПАТИТ?

а/ мътно набъбване

б/ мастна

в/ балонна

г/ хиалиннокапчеста

 

52. ПОСОЧЕТЕ КОИ ОТ ТРИТЕ ВИДА ОСТЪР ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ПРЕМИНАВА НАЙ-ЧЕСТО В ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТ:

а/ тип А

б/ тип В

в/ тип С

г/ и трите посочени

 

53. ПОСОЧЕТЕ КОИ ОТ МОРФОЛОГИЧНИТЕ БЕЛЕЗИ СА ХАРАКТЕРНИ ЗА ОСТРАТА ТОКСИЧНА ДИСТРОФИЯ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ:

а/ увеличени размери на черния дроб

б/ намалени размери на черния дроб

в/ гладка повърхност

г/ сбръчкана повърхност

 

54. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ БЕЛЕЗИ СА ХАРАКТЕРНИ ЗА ЧЕРНОДРОБНАТА ЦИРОЗА:

а/ увеличен по тегло черен дроб

б/ нормален по тегло черен дроб

в/ намален по тегло черен дроб

г/ гладка повърхност

 

55. ВЪЗМОЖНИ УСЛОЖНЕНИЯ НА ФЛЕГМОНОЗНАТА АНГИНА СА:

а/ перитонзиларен абсцес

б/ септикопиемия

в/ медиастинит

г/ тромбоза на v. jugularis.

 

56. ПЕРФОРАЦИЯТА НА ЯЗВА НА СТОМАХА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО:

а/ механичен илеус

б/ остър дифузен перитонит

в/ паралитичен илеус

г/ сепсис

 

57. ЧЕРНОДРОБНАТА ЦИРОЗА МОЖЕ ДА СЕ УСЛОЖНИ С:

а/ рак на черния дроб

б/ варици на хранопровода

в/ асцит

г/ обструктивна жълтеница.

 

58. AMELLOBLASTOMA Е:

а/ глиален тумор

б/ одонтогенен тумор

в/ хипофизарен тумор

г/ тумор на тестисите.

 

59. „ВИРХОВА ЖЛЕЗА” Е :

а/ супраклавикуларна метастаза

б/ аберантна млечна жлеза

в/ надбъбрек при болестта на Addison

г/ хидраденит.

 

60. МЕТАФОРИТЕ „НЕКРОЗА, КАТО НАХАПАНО ОТ МОЛЦИ” И „МОСТОВИ НЕКРОЗИ” И „БАЛОННА ДЕГЕНЕРАЦИЯ” СА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ХИСТОЛОГИЧНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА:

     а/ интерстициални нефрити

б/ интерстициални пневмонии

в/ вирусни хепатити

г/ Фидлеров миокардит.

 

 

61. ХРОНИЧНАТА ЯЗВА НА СТОМАХА СЕ ДИАГНОСТИЦИРА КАТО:

а/ Ulcus rotundum

б/ Ulcus durum

в/ Ulcus callosum

г/ Ulcus rodens.

 

62.ХИСТОЛОГИЧНО ОБОСТРЕНАТА ХРОНИЧНА ЯЗВА НА СТОМАХА СЕ ПРЕДСТАВЯ С:

а/ повърхностно: детрит и фибринозно-гноен ексудат;

б/ под тях – фибриноидна некроза;

в/ следва слой на грануломатозна тъкан;

г/ цикатрисиална съединителна тъкан с ампутационни

невриноми.

 

63. СТОМАШНАТА ЯЗВА МОЖЕ ДА СЕ УСЛОЖНИ С:

а/ перфорация

б/ пенетрация

в/ малигнизация

г/ карнификация.

 

64. С КАКВО СЕ СЪЧЕТАВА PERFORATIO TECTA ПРИ ЯЗВЕНА БОЛЕСТ НА СТОМАХА?

а/ перитонит

б/ пенетрация

в/ перигастрит

г/ панкреатит.

 

65. МЕХАНИЧНАТА ЧРЕВНА НЕПРОХОДИМОСТ МОЖЕ ДА БЪДЕ:

а/ стронгилоиден илеус

б/ карнификационен илеус

в/ волвулус

г/ инвагинация

 

66. ХАРАКТЕРНИ ЗА ЧЕРНОДРОБНАТА ЦИРОЗА СА:

а/ артериална хипертония

б/ артериална хипотония

в/ портална хипертензия

г/ протеинурия.

67. ЧЕРНОДРОБНАТА ЦИРОЗА МОЖЕ ДА СЕ УСЛОЖНИ С:

а/ варици на хранопровода

б/ субхепатална жълтеница

в/ асцит

г/ хепатоцелуларан карцином.

68. ОПЕРАТИВНАТА НАМЕСА Е ОСНОВНО ЗАБОЛЯВАНЕ, АКО СЕ КАСАЕ ЗА:

а/ неблагоприятен изход от „героична” интервенция по

повод на напреднал неопластичен процес;

б/ при допустими следоперативни усложнения като

хипостатична пневмония, белодробна емболия и пр.;

в/ при всеки случай на несъвпадение на хирургичната

с патологоанатомичната диагноза;

г/ при допусната професионална небрежност (напр.

забравено „чуждо тяло”)

69. В ДЪНОТО НА ХРОНИЧНА ЯЗВА НА СТОМАХА СЕ НАМИРАТ:

а/ фибриноидна некроза

б/ грануломатозна тъкан

в/ невриноми

г/ нодозен полиартериит

 

70. МЕЖДУ УСЛОЖНЕНИЯТА НА СТОМАШНАТА ЯЗВА ФИГУРИРАТ:

а/ пенетрация

б/ перфорация

в/ екстраренална уремия

г/ Fistula gastrocolica

71. МЕЖДУ ВЪЗМОЖНИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ НА ОСТРИЯ АПЕНДИЦИТ ЛИПСВА:

а/ перфорация с перитонит

б/ периапендикуларен абсцес

в/ пилефлебитни абсцеси

г/ ретроперитонеален флегмон.

 

72. ЦИРОЗАТА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ ИМА СЛЕДНИТЕ МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ:

а/ гладка повърхност на Глисоновата капсула

б/ дегенерация и некроза на хепатоцитите

в/ псевдоделчета

г/ регенерация на хепатоцитите.

 

73. ЧЕРНОДРОБНАТА ЦИРОЗА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЛЕТАЛЕН ИЗХОД ЧРЕЗ:

а/ мelaena

б/ еpistaxis

в/ нaemascos

г/ нaemathemesis.

 

74. ПОРТАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПРОЯВИ С:

а/ асцит

б/ варици на хранопровода

в/ спленомегалия

г/ хемороиди.

 

75. ВЯРНО Е, ЧЕ:

а/ НАV най-често хронифицира

б/ НВV е „болест на мръсните ръце”

в/ НВV може да протече аниктерично

г/ НСV може да доведе до чернодробен карцином.

 

76. АКО СЕ РАЗВИЕ СТРАНГУЛАЦИОНЕН ИЛЕУС В РЕЗУЛТАТ НА ПЕРИТОНЕАЛНИ СРАСТВАНИЯ СЛЕД ПРЕКАРАН ПРЕДИ МНОГО ГОДИНИ ПЕРФОРАТИВЕН АПЕНДИЦИТ:

а/ илеусът е основно заболяване;

б/ перитонеалните сраствания са основно заболяване;

в/ прекараният в миналото апендицит е основно

заболяване;

г/ апендицитът и срастванията са конкуриращи се    основни заболявания

 

77. АКО НЯКОЛКО ДНИ СЛЕД ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ СЕ РАЗВИЕ ТРОМБОЗА НА ЗАДКОЛЯННА ВЕНА И НАСТЪПИ ЛЕТАЛЕН ИЗХОД ПОРАДИ МАСИВНА БЕЛОДРОБНА ТРОМБОЕМБОЛИЯ, ОСНОВНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ Е:

а/ това, което е дало повод за оперативната

интервенция;

б/ самата оперативна интервенция

в/ тромбозата на v. Poplitea

г/ масивната белодробна тромбоемболия

 

78. ПОСОЧЕТЕ ВЪЗМОЖНИ УСЛОЖНЕНИЯ НА ОСТРИЯ АПЕНДИЦИТ:

а/ дифузен гноен перитонит

б/ пилефлебитни абсцеси

в/ инвагинация

г/ перфорация.

 

79. ЧЕРНОДРОБНАТА ЦИРОЗА СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С:

а/ огнищни изменения

б/ псевдоделчета

в/ нарушена архитектоника

г/ клетъчен атипизъм.

 

80. КАТО УСЛОЖНЕНИЕ НА ЗЪБНА ЕКСТРАКЦИЯ МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНЕ:

а/ бактериемия

б/ инфекциозен ендокардит

в/ хиперергичен холецистит

г/ хроничен пиелонефрит.

 

81. КОЕ Е ОСНОВНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ, АКО ЛЕКАР ПОЧИНЕ С МАСИВНА ХЕМАТЕМЕЗА ОТ РУПТУРА НА ВАРИЦИ НА ХРАНОПРОВОДА ПРИ ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА СЛЕД ИНОКУЛАЦИОНЕН ВИРУСЕН ХЕПАТИТ, ПРЕКАРАН ПРЕДИ МНОГО ГОДИНИ?

а/ вариците на хранопровода

б/ чернодробната цироза

в/ хепатит В или С

г/ масивната хематемеза.

 

82. ПРИ КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЕ НАБЛЮДАВА

ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНА АНГИНА:

а/ левкоза

б/ морбили

в/ дифтерия

г/ изгаряне с корозвни вещества

 

83. КАКВИ СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ СЕ НАБЛЮДАВАТ В ЛАКУНИТЕ НА СЛИВИЦИТЕ ПРИ ХИСТОЛОГИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАКУНАРНАТА АНГИНА:

а/ лимфоцити

б/ плазматични клетки

в/ левкоцити

г/ фибрин;

 

 

84. ПОСОЧЕТЕ КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СА ТУМОРОПОДОБНИ ПРОЦЕСИ В УСТНАТА КУХИНА:

а/ папилом

б/ лейомиом

в/ левкоплакия

г/ липом;

 

85. ПОСОЧЕТЕ КОИ СА МОРФОЛОГИЧНИТЕ БЕЛЕЗИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА

ХОЛЕСТАТИЧНО-ХОЛАНГИОЛИТНА ФОРМА НА ОСТЪР ВИРУСЕН ХЕПАТИТ

а/ некроза на хепатоцитите

б/ възпалителна левкоцитна инфилтрация в паренхима

в/ пролиферация на жлъчни канали

г/ жлъчни тромби

 

86. ПОСОЧЕТЕ ПО-ЧЕСТИТЕ ЕТИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ МОРФОГЕНЕЗАТА НА ХРОНИЧНИТЕ ХЕПАТИТИ:

а/ преболедуване от вирусен хепатит

б/ промишлени и селско-стопански отрови

в/ алкохолизъм

г/ хиповитаминоза А;

 

87. КОИ СА ЕТИОЛОГИЧНИТЕ ФАКТОРИ, ПРИЧИНЯВАЩИ ВТОРИЧНА БИЛИАРНА ЦИРОЗА:

а/ хронична холестаза

б/ хроничен холангит

в/ хроничен холангиолит

г/ автоимунен процес на жлъчните пътища;

 

88. ИЗБРОЙТЕ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧНИ ФОРМИ НА ОСТЪР ВИРУСЕН ХЕПАТИТ:

а/ с огнищни некрози / доброкачествени /

б/ масивни некрози / злокачествени /

в/ холангиолитна

г/ и трите посочени

 

89. ПОСОЧЕТЕ КАКВА ФОРМА НА ХОЛЕЦИСТИТ МОЖЕ ДА БЛАГОПРИЯТСТВУВА ВЪЗНИКВАНЕТО НА КАРЦИНОМ НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР:

а/ катарален

б/ фибринозен

в/ калкулозен

г/ хроничен

 

90. КОИ ПАТОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ УЧАСТВАТ В РАЗВИТИЕТО НА ЯЗВЕНАТА БОЛЕСТ:

а/ повишена активност на стомашния сок

б/ исхемични процеси

в/ стресови фактори

г/ Хеликобактер пилори

91. ПОСОЧЕТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЯЗВА НА СТОМАХА:

а/ перфорация

б/ кръвоизлив

в/ дуоденит

г/ остра дилатация

92. ПОСОЧЕТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ВЪЗПАЛТЕЛНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЯЗВА НА СТОМАХА И НА ДУОДЕНУМА:

а/ гастрит

б/ дуоденит

в/ перигастрит

г/ панкреатит

 

93. ПОСОЧЕТЕ НАЙ-ХАРАКТЕРНИТЕ МАКРОСКОПСКИ БЕЛЕЗИ НА АКТИВНАТА ФОРМА НА ХУХК :

а/ язвени лезии на лигавицата

б/ възпалителни полипи

в/ фиброзиране на лигавицата

г/ повърхностни ерозии на лигавицата

 

94. ПОСОЧЕТЕ КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ПАТОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ СЕ НАБЛЮДАВАТ КАТО УСЛОЖНЕНИЯ НА ФЛЕГМОНОЗЕН АПЕНДИЦИТ:

а/ колит

б/ перфорация

в/ перитонит

г/ асцит

 

95. МЕХАНИЧЕН ИЛЕУС СЕ СРЕЩА ПРИ:

а/ заклещване на херния

б/ инвагинация

в/ волвулус

г/ запушване

 

96. ПОСОЧЕТЕ ПРИ КАКВА ФОРМА НА ХОЛЕЦИСТИТ МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ НЕКРОЗА НА СТЕНАТА НА МЕХУРА:

а/ катарален

б/ фибринозен

в/ гноен

г/ флегмонозен

 

97. ПОСОЧЕТЕ ПРИ НАЛИЧИЕТО НА КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ФАКТОРИ МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ МЕХАНИЧНА ЖЪЛТЕНИЦА:

а/ карцином на главата на панкреаса

б/ запушване на ductus choledochus от камък

в/ запушване на ductus hepaticus от камък

г/ карцином на папила Фатери

98. ПОСОЧЕТЕ КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ЕТИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ МОРФОГЕНЕЗАТА НА МИКРОНОДУЛАРНАТА ЦИРОЗА:

а/ недоимъчно белтъчно хранене

б/ интоксикация с 4-хлоровъглерод

в/ след еклампсия

г/ хроничен алкохолизъм

99. СТОМАШНИЯТ КАРЦИНОМ МЕТАСТАЗИРА ПО:

а/ кръвен път

б/ лимфен път

в/ съседство

г/ и по трите посочени

100. ПОСОЧЕТЕ КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ В ХРАНОПРОВОДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ КАТО САМОСТОЯТЕЛНИ:

а/ бактериален езофагит

б/ корозивен езофагит

в/ монилиазен езофагит

г/ алергичен езофагит

 

101. ПОСОЧЕТЕ КАКЪВ ВИД НЕКРОЗА СЕ РАЗВИВА В ЧЕРНОДРОБНИЯ ПАРЕНХИМ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕН ОСТЪР ВИРУСЕН ХЕПАТИТ:

а/ на отделни клетки

б/ фокална

в/ зонална

г/ субтотална

 

102. ПРИ ХРОНИЧЕН АКТИВЕН ХЕПАТИТ МОРФОЛОГИЧНО СЕ НАБЛЮДАВАТ:

а/ стъпаловидноклетъчни некрози

б/ нарушена архитектоника на паренхима

в/ лимфо-плазмоцитно-хистиоцитарен инфилтрат в

порталните пространства

г/ запазени гранични ламели

 

103. ПОСОЧЕТЕ КОИ ОТ ВИРУСИТЕ, ПРИЧИНЯВАЩИ ОСТЪР ВИРУСЕН ХЕПАТИТ, ИНФЕКТИРАТ ОРГАНИЗМА ПО ПРЕДИМНО ПАРЕНТЕРАЛЕН ПЪТ:

а/ вирус на хепатит А

б/ вирус на хепатит В

в/ вирус на хепатит Д

г/ вирус на хепатит С

 

104. ПОСОЧЕТЕ ПРИ КАКВА ФОРМА НА ХОЛЕЦИСТИТ МОЖЕ ДА НАСТЪПИ МЕХАНИЧНА ЖЪЛТЕНИЦА:

а/ катарален

б/ гноен

в/ хроничен некалкулозен

г/ калкулозен

 

105. В КОИ ЗОНИ НА ЧЕРНОДРОБНИТЕ ДЕЛЧЕТА ЗАПОЧВАТ ПАРЕНХИМНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ ПРИ ОСТЪР ВИРУСЕН ХЕПАТИТ:

а/ портални пространства

б/ перипортални зони

в/ интермедиерни зони

г/ центроацинарни зони

 

106. КАРЦИНОМЪТ НА СТОМАХА МЕТАСТАЗИРА ПО КРЪВЕН ПЪТ НАЙ-ЧЕСТО ВЪВ:

а/ черния дроб

б/ бъбреците

в/ слезката

г/ белите дробове

 

107. МИЛИАРНИТЕ ВЪЗЕЛЧЕТА В ЧРЕВНАТА СТЕНА ПРИ БОЛЕСТТА НА КРОН СА СЪСТАВЕНИ ОТ:

а/ епителоидни клетки

б/ казеозна некроза

в/ гигантски клетки тип Лангханс

г/ инфилтрация от лифоцити

 

108. КОИ СА НАЙ-ХАРАКТЕРНИТЕ МОРФОЛОГИЧНИ НАХОДКИ ПРИ ХУХК:

а/ язвени лезии по мукозата

б/ саркоидоподобни грануломи

в/ крипт абсцеси

г/ паважоподобна мукоза

 

109. ПЕРФОРАЦИЯТА НА ЯЗВАТА НА СТОМАХА ВОДИ ДО РАЗВИТИЕТО НА:

а/ перитонит

б/ гастрит

в/ илеус

г/ дуоденит

 

110. ПОСОЧЕТЕ КОИ ОТ МОРФОЛОГИЧНИТЕ ПРИЗНАЦИ СА ХАРАКТЕРНИ ЗА ФОЛИКУЛАРНАТА АНГИНА

а/ зачервяване на лигавицата на сливиците

б/ дифузно пропиване с гной;

в/ хиперплазия на фоликулите

г/ гнойни тапички в лакуните;

 

111. КОИ ОРГАНИ, ТЪКАНИ И СТРУКТУРИ НА УСТНАТА КУХИНА СЕ ЗАСЯГАТ ПРИ СТОМАТИТ :

а/ език

б/ лигавицата на бузите

в/ тонзилите

г/ устни

 

112. ПЕНЕТРАЦИЯ НА ЯЗВАТА НА ДУОДЕНУМА НАЙ-ЧЕСТО СЕ НАБЛЮДАВА В:

а/ черен дроб

б/ панкреас

в/ жлъчен мехур

г/ стомах

 

113. ПОСОЧЕТЕ КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ПАТОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ СЕ НАБЛЮДАВАТ КАТО УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ФЛЕГМОНОЗЕН АПЕНДИЦИТ:

а/ перфорация

б/ перитонит

в/ карциноид

г/ колит

114. ПОСОЧЕТЕ КОИ ОТ МОРФОЛОГИЧНИТЕ БЕЛЕЗИ СА ХАРАКТЕРНИ ЗА ОСТРАТА ТОКСИЧНА ДИСТРОФИЯ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ:

а/ намалени размери на черния дроб

б/ мека консистенция

в/ заличен чернодробен рисунък

г/ напрегната капсула

115. КАКЪВ ВИД ДЕГЕНЕРАЦИЯ СЕ НАБЛЮДАВА В ЧЕРНОДРОБНИЯ ПАРЕНХИМ ПРИ ОСТЪР ВИРУСЕН ХЕПАТИТ:

а/ гликогенна

б/ балонна

в/ ацидофилна

г/ мастна

 

116. ПРИ КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЕ РАЗВИВА ФИБРИНОЗЕН ГАСТРИТ:

а/ морбили

б/ скарлатина

в/ дифтерия

г/ уремия

 

117. КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ФАКТОРИ МОГАТ ДА БЛАГОПРИЯТСТВАТ ОБРАЗУВАНЕТО НА КАМЪНИ В ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР?

а/ жлъчна стаза в мехура

б/ холецистит

в/ ненормален състав в жлъчката

г/ хепатит

 

118. КАКЪВ ДИАМЕТЪР МОГАТ ДА ДОСТИГНАТ ВЪЗЛИТЕ ПРИ МИКРОНОДУЛАРНА ЦИРОЗА?

а/ до 4 – 5 см;

б/ 4 – 5 мм;

в/ 1 – 2 мм;

г/ 1 – 2 см;

 

119. ПОСОЧЕТЕ НАЙ-ЧЕСТАТА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ПАПИЛОМА В УСТНАТА

КУХИНА:

а/ венци

б/ мекото небце

в/ увулата

г/ дъгите

 

120. НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ПРЕКАНЦЕРОЗИ НА КАРЦИНОМА НА СТОМАХА СА :

а/ хроничен атрофичен гастрит с интестинална

метаплазия

б/ аденоми;

в/ хронична стомашна язва;

г/ атрофия на стомашната лигавица при пернициозна

анемия;

 

121. ДЕБЕЛИНАТА НА СТОМАШНАТА ЛИГАВИЦА НАМАЛЯВА ПРИ :

а/ хроничен повърхностен гастрит

б/ хроничен изразен повърхностен гастрит

в/ хроничен умерено изразен атрофичен гастрит

г/ хроничен изразен атрофичен гастрит

 

 

122. КАКВО УСЛОЖНЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ НАБЛЮДАВА НАЙ-ЧЕСТО ПРИ СКИРОЗНИЯ КАРЦИНОМ НА ПИЛОРА НА СТОМАХА:

а/ малигнизация

б/ перфорация

в/ пенетрация

г/ стеноза на пилора

 

123. КОИ СА МОРФОЛОГИЧНИТЕ БЕЛЕЗИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ГНОЙНИЯ ХОЛЕЦИСТИТ:

а/ единични левкоцити, периваскуларно в стената

б/ лигавицата е покрита със слуз

в/ дифузна левкоцитарна инфилтрация на стената на

жлъчния мехур

г/ фибринозно-левкоцитарен налеп по серозата

 

124. ПОСОЧЕТЕ МАКРОСКОПСКИТЕ ФОРМИ НА РАКА НА УСТНАТА КУХИНА:

а/ възловидна

б/ плаковидна

в/ карфиолоподобна

г/ язвена

 

125. ПОСОЧЕТЕ ВЕРНИТЕ ХИСТОЛОГИЧНИ ФОРМИ НА ЕПУЛИС:

а/ фибринозен

б/ фиброматозен

в/ гигантоклетъчен

г/ липоматозен;

 

126. ПОСОЧЕТЕ КЪДЕ СЕ РАЗМНОЖАВАТ ВИРУСИТЕ НА ХЕПАТИТ А и В СЛЕД ЕНТЕРАЛНО ИЛИ ПАРЕНТЕРАЛНО ПРОНИКВАНЕ В ОРГАНИЗМА:

а/ в червата

б/ в мезентериалните лимфни възли

в/ в други лимфни органи

г/ в черния дроб

 

127. МИКРОСКОПСКИТЕ БЕЛЕЗИ НА ХРОНИЧНА ОБОСТРЕНА СТОМАШНА ЯЗВА СА:

а/ язвата достига до мускуларис мукозе

б/ фибриноидна некроза

в/ гранулационна тъкан

г/ фиброзна тъкан с ендартериитни промени в съдовете

 

128. РАННИЯТ КАРЦИНОМ НА СТОМАХА Е:

а/ карцином инфилтриращ субмукозата

б/ Ca in situ;

в/ карцином инфилтриращ туника мускуларис

г/ карцином инфилтриращ серозата на стомаха

 

129. КОЯ Е НАЙ-ЧЕСТАТА ХИСТОЛОГИЧНА ФОРМА НА КАРЦИНОМА НА

ХРАНОПРОВОДА:

а/ плоскоклетъчен

б/ аденокарцином

в/ скирозен

г/ медуларен

 

130. АТРЕЗИЯТА НА ХРАНОПРОВОДА Е:

а/ тежка придобита стеноза

б/ форма на хроничен езофагит

в/ вродена малформация

г/ дивертикул

 

131. В ОБЛАСТТА НА МАЛКАТА КРИВИНА НА СТОМАХА СЕ ВИЖДА ДЕФЕКТ НА ЛИГАВИЦАТА С ДИАМЕТЪР 2,5 см, КРЪГЪЛ, С ПЛЪТНИ РЪБОВЕ. ДЪНОТО НА ДЕФЕКТА Е ЧИСТО, ЛЕКО ЗЪРНИСТО. В ДЪЛБОЧИНА ЯЗВАТА ИМА ФУНИЕВИДЕН ВИД, КАТО СТЕНАТА Й Е КОСО ПРИДРЪПНАТА КЪМ КАРДИЯТА С ФОРМИРАНЕ НА СТЪПАЛОВИДЕН НАКЛОН КЪМ ПИЛОРА. СЕРОЗАТА В ОБЛАСТТА НА ЛИГАВИЧНИЯ ДЕФЕКТ Е ЗАДЕБЕЛЕНА.

ПОСТАВЕТЕ ДИАГНОЗАТА НА НАХОДКАТА

а/ обострена хронична язва на стомаха

б/ хронична калозна язва в ремисия

в/ карцином на стомаха – язвена форма

г/ остра язва на стомаха

132. ПРИЖИВЕ ПОЧИНАЛИЯТ Е СТРАДАЛ ОТ ПРИСТЪПНО ПОВИШАВАНЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ, ЕПИЗОДИЧНИ ДИАРИИ С КОРЕМНИ БОЛКИ, ЗАЧЕРВЯВАНЕ НА ЛИЦЕТО, ЦИАНОЗА, СИМПТОМИ НА ТРИКУСПИДАЛНА И ПУЛМОНАЛНА СТЕНОЗА И ИНСУФИЦИЕНЦИЯ. ПРИ АУТОПСИЯ СЕ НАМИРА ВЪЗЛОВИДНО ЗАДЕБЕЛЕН КРАЙ НА АПЕНДИКСА С РАЗМЕР 2 см. ВЪЗЕЛЪТ Е ПЛЪТЕН ПО КОНСИСТЕНЦИЯ, С ХАРАКТЕРЕН ЖЪЛТЕНИКАВ ЦВЯТ И Е РАЗПОЛОЖЕН В ПОДЛИГАВИЧНИЯ МУ СЛОЙ. ХИСТОЛОГИЧНО СЕ НАМЕРИ ТУМОРНО ОБРАЗУВАНИЕ С ГНЕЗДОВИДНО РАЗПОЛОЖЕНИ, ОКРЪГЛЕНИ ДО ПОЛИГОНАЛНИ КЛЕТКИ С ХИПЕРХРОМНИ ЯДРА И ЕОЗИНОФИЛНА ДРЕБНОЗЪРНЕСТА ЦИТОПЛАЗМА. ГРАНУЛИТЕ НА ЦИТОПЛАЗМАТА РЕДУЦИРАТ СРЕБЪРНИ СОЛИ. СТРОМАТА НА ТУМОРА Е ХИАЛИНИЗИРАНА.

ПОСТАВЕТЕ ХИСТОЛОГИЧНАТА ДИАГНОЗА НА ТУМОРА:

а/ гангренозен апендицит

б/ лимфом на апендикса

в/ карциноид

г/ апендикоцеле

133. ДВА ЧАСА СЛЕД ОБИЛНО КРЪВОПОВРЪЩАНЕ БОЛНИЯТ ПОЧИНАЛ. ПРИ АУТОПСИЯ ЧЕРНИЯТ ДРОБ Е НАМАЛЕН ПО ОБЕМ И ТЕГЛО. ПОВЪРХНОСТТА МУ Е ДРЕБНОЗЪРНЕСТА, КОНСИСТЕНЦИЯТА – ПЛЪТНА, ПРИ РАЗРЕЗ ЧЕРНОДРОБНИЯТ РИСУНЪК НЕ ЛИЧИ. ВИЖДАТ СЕ ДРЕБНИ ВЪЗЛОВИДНИ ОБРАЗУВАНИЯ / 4 мм В ДИАМЕТЪР / ОТ ЧЕРНОДРОБЕН ПАРЕНХИМ, ЗАОБИКОЛЕНИ ОТ СИВКАВОБЕЛЕЗНИКАВА ФИБРОЗНА ТЪКАН. ОТ КОРЕМНАТА КУХИНА СЕ ИЗТОЧИ 4 ЛИТРА БИСТРА КЕХЛИБАРЕНОПОДОБНА ТЕЧНОСТ. В ДОЛНАТА ТРЕТА НА ХРАНОПРОВОДА СЕ НАМЕРИХА ВАРИКОЗНО РАЗШИРЕНИ СЪДОВЕ, КОИТО ПРИ НАТИСКАНЕ КЪРВЯТ. В СТОМАХА СЕ НАМЕРИ ГОЛЯМ КРЪВЕН СГЪСТАК. СЛЕЗКАТА Е УВЕЛИЧЕНА И ПЛЪТНА.

ПОСТАВЕТЕ ПАТОМОРФОЛОГИЧНАТА ДИАГНОЗА И УСЛОЖНЕНИЯТА Й:

а/ микронодуларна цироза

б/ макронодуларна цироза

в/ варици на хранопровода – кървящи

г/ спленомегалия

134. ПРИ ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БИОПСИЯ ОТ СТОМАХА СЕ

НАБЛЮДАВАТ СТОМАШНИ ЯМКИ – СИЛНО ДЕФОРМИРАНИ И НЕРАВНОМЕРНО ПОДРЕДЕНИ. В ЛАМИНА ПРОПРИА СЕ НАБЛЮДАВА ОБИЛНА КРЪГЛОКЛЕТЪЧНА ИНФИЛТРАЦИЯ, КОЯТО ДОСТИГА ЖЛЕЗНИЯ СЛОЙ НА ЛИГАВИЦАТА, БЕЗ ДА ПРОНИКВА В НЕГО. ЖЛЕЗНИТЕ СТРУКТУРИ НА ЛИГАВИЦАТА СА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ. ДЕБЕЛИНАТА НА ЛИГАВИЦАТА Е НОРМАЛНА.

ПОСОЧЕТЕ ВЯРНАТА ДИАГНОЗА :

а/ остър гастрит

б/ фоликуларен гастрит

в/ хроничен повърхностен гастрит без атрофия

г/ хроничен атрофичен гастрит

135. ПРИ ОГЛЕД НА ТРУПА СЕ КОНСТАТИРА ИЗРАЗЕН ИКТЕР НА КОЖАТА И СКЛЕРИТЕ. ПРИ СЕКЦИЯ НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА В ОБЛАСТТА НА ПАПИЛАТА НА ФАТЕР СЕ НАМИРА ТУМОРНО ОБРАЗУВАНИЕ С ГОЛЕМИНА /2/2 см/, КОЕТО ПРОМИНИРА КЪМ ЛУМЕНА НА ЧЕРВОТО. ПРИ РАЗРЕЗ ТУМОРЪТ ИМА РОЗОВ ЦВЯТ И ПЛЪТНА КОНСИСТЕНЦИЯ. ПРИ ХИСТОЛОГИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ СЕ НАБЛЮДАВАТ ЖЛЕЗНИ СТРУКТУРИ С РАЗЛИЧНА ГОЛЕМИНА, ЗАЛЕПЕНИ ГРЪБ ДО ГРЪБ, С БЕЛЕЗИ НА АТИПИЗЪМ И СТРАТИФИКАЦИЯ НА ЕПИТЕЛА, КОЙТО ГИ ТАПИЦИРА. НА МЕСТА ЖЛЕЗИТЕ СЕ ВРАСТВАТ ЕДНА В ДРУГА И ПОКАЗВАТ ИНВАЗИВЕН РАСТЕЖ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГЛАВАТА НА ПАНКРЕАСА И СТЕНАТА НА НЯКОИ СЪДОВЕ.

ПОСТАВЕТЕ ХИСТОЛОГИЧНАТА ДИАГНОЗА НА ТУМОРА:

а/ аденокарцином на папила Фатери

б/ холангиоцелуларен карцином

в/ аденокарцином на жлъчен мехур

г/ аденом на папила Фатери

136. ПРИ АУТОПСИЯ ЛИГАВИЦАТА НА СТОМАХА Е СИЛНО ХИПЕР-ТРОФИРАЛА. НАБЛЮДАВАТ СЕ ГОЛЕМИ ИЗВИТИ ОТОЧНИ,НАПОДОБЯВАЩИ МОЗЪЧЕН РЕЛЕФ ГЪНКИ НА ЛИГАВИЦАТА.

КОЯ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ДИАГНОЗИ Е ВЯРНА:

а/ лек повърхностен гастрит

б/ хроничен изразен повърхностен гастрит

в/ карцином на стомаха

г/ хипертрофичен гастрит на Менетрие

137. БОЛЕН Е ПРИЕТ В ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ С КАРТИНАТА НА ОСТЪР КОРЕМ. ПРИ ПОДГОТОВКА ЗА ОПЕРАЦИЯ БОЛНИЯТ УМИРА. НА АУТОПСИЯ СЕ НАМИРА СИНКАВ ДО ТЪМНОЧЕРВЕН ЦВЯТ НА ИЕЮНУМА И ЧАСТ ОТ ИЛЕУМА. ЧЕРВАТА СА РАЗДУТИ. ПРИ ОТВАРЯНЕТО ИМ ОТ ТЯХ ИЗТИЧА КРЪВЕНИСТА МАТЕРИЯ. ЛИГАВИЦАТА НА ПРОМЕНЕНАТА ПО ЦВЯТ ЗОНА Е ОТОЧНА, КАТО ЧЕ ПОСИПАНА С ТРИЦИ,ПОРАДИ РАЗВИТИЕТО НА ФИБРИНОЗНО ВЪЗПАЛЕНИЕ. ХИСТОЛОГИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧРЕВНАТА СТЕНА ПОКАЗВА КАРТИНАТА НА ХЕМОРАГИЧНО ИНФАРЦИРАНЕ.

ПРИ КАКЪВ ПАТОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС МОЖЕ ДА СЕ НАБЛЮДАВА ТАЗИ КАРТИНА?

а/ остра хеморагична некроза на панкреаса

б/ флегмонозен апендицит

в/ остър възпалителен процес на тънкото черво

г/ при мезентериална тромбоза;

138. ПРИ АУТОПСИЯ СЕ УСТАНОВЯВА УМЕРЕНО ИЗРАЗЕНА ХИПЕРЕМИЯ НА ТЕРМИНАЛНАТА ЧАСТ НА ИЛЕУМА В СЪСЕДСТВО С ЦЕКУМА, С МНОЖЕСТВО БЕЛЕЗНИКАВИ МИЛИАРНИ ВЪЗЕЛЧЕТА. В ТАЗИ ЗОНА ЧЕРВОТО Е РАЗДУТО. ПРИ ОТВАРЯНЕТО МУ ПО ЛИГАВИЦАТА СЕ НАБЛЮДАВАТ МНОЖЕСТВО ЛИНЕАРНИ ФИСУРИ,КОИТО ПРИДАВАТ КАРТИНАТА НА „КАЛДЪРЪМЕНА“ НАСТИЛКА. СТЕНАТА НА ЧЕРВОТО Е СИЛНО ЗАДЕБЕЛЕНА. МИКРОСКОПСКИ – МИЛИАРНИТЕ ВЪЗЕЛЧЕТА ПО СЕРОЗАТА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ГРАНУЛОМИ, СЪСТАВЕНИ ОТ ЕПИТЕЛОИДНИ КЛЕТКИ,ЛИМФОЦИТИ,ГИГАНТСКИ КЛЕТКИ ТИП „ЛАНГХАНС „, НО БЕЗ КАЗЕОЗНА НЕКРОЗА.

КАСАЕ СЕ ЗА :

а/ хроничен илеит

б/ остър илеит

в/ болест на Крон

г/ туберкулозен илеит

139. ПРИ ОТВАРЯНЕ НА КОРЕМНАТА КУХИНА ПО ВРЕМЕ НА АУТОПСИЯ

ПАНКРЕАСЪТ Е УВЕЛИЧЕН ПО ОБЕМ, УПЛЪТНЕН, С ТЪМНО ЧЕРВЕН ЦВЯТ, КАТО НА МЕСТА СЕ ВИЖДАТ БЕЛЕЗНИКАВИ УЧАСТЪЦИ ОТ ЗАПАЗЕНА ТЪКАН, А ДРУГИ СА С ВАРНО БЯЛ ЦВЯТ. ПО ПЕРИТОНЕУМА СЪЩО СЕ ВИЖДАТ УЧАСТЪЦИ КАТО НАПРЪСКАНИ С ВАР, А ОКОЛО ТЯХ НЕЖЕН ФИБРИНОЗЕН НАЛЕП. ИМА И ОСКЪДЕН СЕРОЗНОХЕМОРАГИЧЕН ЕКСУДАТ.

ПОСТАВЕТЕ ДИАГНОЗА:

а/ остра хеморагична некроза на панкреаса

б/ хроничен панкреатит

в/ перфорация на язва на стомаха

г/ карцином на панкреаса

140. ПРИ ХИСТОЛОГИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА АПЕНДИКСА НАМИРАМЕ АТРОФИЯ НА ЛИГАВИЦАТА,РЕДУКЦИЯ НА ЛИМФНАТА ТЪКАН,РАЗРАСТВАНЕ НА МАСТНА И ВЛАКНЕСТА СЪЕДИНИТЕЛНА ТЪКАН. ОТКРИВА СЕ ЛИМФОЦИТАРНА ИНФИЛТРАЦИЯ С ЕДИНИЧНИ ЛЕВКОЦИТИ.

ПОСТАВЕТЕ ТОЧНАТА ДИАГНОЗА :

а/ катарален апендицит

б/ флегмонозен апендицит

в/ епендикоцеле

г/ хроничен апендицит

141. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЧАСА СЛЕД КОНСУМАЦИЯ НА ГЪБИ /ПЕЧЕНИ/, НАБРАНИ ОТ ГОРАТА, МЛАДЕЖ НА 17 ГОДИНИ ПОЛУЧАВА ТЕЖЕСТ, ПОВРЪЩАНЕ, ВИЕНЕ НА СВЯТ, ОБЩА СЛАБОСТ, ПОЖЪЛТЯВАНЕ НА КОЖАТА И СКЛЕРИТЕ. СКОРО ИЗПАДНАЛ В БЕЗСЪЗНАНИЕ И ПОЧИНАЛ. ПРИ АУТОПСИЯ – ГЕНЕРАЛИЗИРАНА ЖЪЛТЕНИЦА. ЧЕРНИЯТ ДРОБ Е СЪС СБРЪЧКАНА КАПСУЛА, МЕКА ДО ТЕСТОВАТА КОНСИСТЕНЦИЯ, СЪС СИЛНО НАМАЛЕНА ЕЛАСТИЧНОСТ. ПРИ РАЗРЕЗ ПАРЕНХИМЪТ ИМА ОРАНЖЕВОЖЪЛТА ОЦВЕТКА. ЧЕРНОДРОБНИЯТ РИСУНЪК НЕ ЛИЧИ. ПРИ ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ – МАСИВНИ НЕКРОЗИ, ОБХВАЩАЩИ ПОЧТИ ЦЕЛИТЕ ЧЕРНОДРОБНИ ДЕЛЧЕТА, ОСКЪДНА ВЪЗПАЛИТЕЛНА РЕАКЦИЯ.

ПОСТАВЕТЕ МОРФОЛОГИЧНАТА ДЕАГНОЗА:

а/ остра токсична дистрофия на черния дроб

б/ вирусен хепатит А

в/ хроничен персистиращ хепатит

г/ цироза на черния дроб

142. ПРЕБОЛЕДУВАЛ ОТ ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ПРЕДИ 1 ГОДИНА. ОПЛАКВА СЕ ОТ ТЕЖЕСТ В ЧЕРНОДРОБНАТА ОБЛАСТ, СТОМАШНО-ЧРЕВЕН ДИСКОМФОРТ, НАМАЛЕН АПЕТИТ, ЛЕСНА УМОРЯЕМОСТ. ЧЕРЕН ДРОБ УВЕЛИЧЕН НА 1 ПРЪСТ ПОД РЕБРЕНАТА ДЪГА. СЛЕЗКАТА ЕДВА СЕ ОПИПВА. ТРАНСАМИНАЗИ – ЛЕКО ПОВИШЕНИ; ХИСТОЛОГИЧНО – ПОРТАЛНИТЕ ПРОСТРАНСТВА СА ЛЕКО РАЗШИРЕНИ, ОТОЧНИ И ДИФУЗНО ИНФИЛТРИРАНИ С ЛИМФОЦИТИ, ЕДИНИЧНИ ПЛАЗМОЦИТИ, ХИСТИОЦИТИ, ФИБРОЦИТИ И ФИБРОБЛАСТИ; ГРАНИЧНИТЕ ЛАМЕЛИ НЕ СА НАРУШЕНИ; ПАРЕНХИМЪТ Е СЪС ЗАПАЗЕНА АРХИТЕКТОНИКА; НА МЕСТА СЕ ОТКРИВАТ ЕДИНИЧНИ НЕСПЕЦИФИЧНИ ГРАНУЛОМИ; УМЕРЕНО ИЗРАЗЕНА ПРОЛИФЕРАЦИЯ НА КУПФЕРОВИ КЛЕТКИ, НЯМА ПРОЛИФЕРАЦИЯ НА ЖЛЪЧНИ КАНАЛЧЕТА; НЯМА ДАННИ ЗА ХОЛОСТАЗА; ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА HBsAg (+).

ПОСТАВЕТЕ ДИАГНОЗА:

а/ хроничен персистиращ хепатит

б/ хроничен активен хепатит

в/ цироза на черния дроб

г/ остра токсична дистрофия

143. ПРИ СЕКЦИЯ ЛИГАВИЦАТА НА СТОМАХА Е ПОКРИТА С МНОЖЕСТВО

ПОВЪРХНОСТНИ ЛЕЗИИ С РАЗМЕРИ ДО 2-3 мм В ДИАМЕТЪР С КАФЯВОЧЕРВЕН ЦВЯТ,ЛЕКО ХЛЪТНАЛИ. В СТОМАХА СЕ НАМЕРИ ОКОЛО 50 куб. см. СЪСИРЕНА КРЪВ.

КОЯ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ДИАГНОЗИ Е ВЯРНА :

а/ остър ерозивен гастрит

б/ остър катарален гастрит

в/ хроничен, изразен, атрофичен гастрит

г/ гангренозен гастрит

144. ПРИ ОГЛЕД НА ТРУПА В ЗОНАТА НА ДИАФРАГМА ОРИС И ПРЕДНАТА ШИЙНА ОБЛАСТ СЕ НАМИРА ПОДУТИНА С ПЛЪТНА КОНСИСТЕНЦИЯ. ПРИ ОТПРЕПАРИРАНЕ НА КОЖАТА НА ШИЯТА И РАЗРЯЗВАНЕ НА ПОДУТИНАТА БЛИКВА ГНОЙНА МАТЕРИЯ. ПРИ ОГЛЕД СЛИВИЦИТЕ СА УВЕЛИЧЕНИ, А ПРИ РАЗРЕЗ ОТ ТЯХ ИЗТИЧА ОБИЛНО КОЛИЧЕСТВО ГНОЙ. ПРИ ОТПРЕПАРИРАНЕ НА ШИЙНИТЕ ОРГАНИ СЕ ВИЖДА ГНОЙНА КОЛЕКЦИЯ ПРОПИЛА ШИЙНИТЕ МУСКУЛИ ДОСТИГАЩА НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕД ТЕЛАТА НА ШИЙНИТЕ ПРЕШЛЕНИ.

КАКВА Е МАКРОСКОПСКАТА ДИАГНОЗА:

а/ перитонзиларен абсцес

б/ ангина на Людовик

в/ ангина на Плаут – Венсан

г/ гнойна ангина

 

145. В ХИРУРГИЧНО ОТСТРАНЕН ЖЛЪЧЕН МЕХУР, ЗНАЧИТЕЛНО УВЕЛИЧЕН ПО ОБЕМ СЪС ЗАДЕБЕЛЕНИ СТЕНИ СЕ ВИЖДА ПОЛИПОЗНО ОБРАЗУВАНИЕ С РАЗМЕРИ НА МАСЛИНА ЗАЛОВЕНО ЗА ДЪНОТО НА МЕХУРА. ПРИ РАЗРЕЗ ИМА ЧЕРВЕНИКАВ ЦВЯТ С МЕКА КОНСИСТЕНЦИЯ. ХИСТОЛОГИЧНО Е ИЗГРАДЕНА ОТ АТИПИЧНИ ЖЛЕЗНИ СТРУКТУРИ.

КАСАЕ СЕ ЗА :

а/ сарком

б/ аденом на жлъчния мехур

в/ аденокарцином

г/ хроничен холецистит

ОТГОВОРИ

1-а              21-б                          41-а,г                              61-а,в

2-а             22-б                          42-в,г                              62-а,б

3-а              23-а                          43-в,г                              63-а,б,в

4-б              24-б                          44-а,в,г                            64-в

5-б              25-а                          45-а,г                              65-в,г

6-б              26-а                          46-а,в                              66-в

7-а             27-а                          47-б                                 67-а,в,г

8-а              28-а                          48-а,б,в,г                         68-г

9-б              29-б                          49-а,б                              69-а

10-а           30-а                          50-б                                 70-а,б,в,г

11-а                31-б                       51-а,в                              71-г

12-а                32-а                       52-б,в                              72-б,в,г

13-а                33-а                       53-б,г                              73-а,г

14-б                34-а                       54-в                                 74-а,б,в,г

15-б                35-б                       55-а,б,в,г                         75-в,г

16-б                36-б                       56-б,в                              76-б

17-б                37-б                       57-а,б,в                           77-а

18-а                38-а                       58-б                                 78-а,б,г

19-б                39-а,г                    59-а                                 79-б,в

20-б                40-а,б                    60-в                                 80-а,б,г

 

81-б            101-а,б              121-в,г               141-а

82-в,г                             102-а,б,в                       122-г                        142-а

83-в,г                             103-б,в,г                       123-в,г                     143-а

84-в                               104-г                             124-б,г                     144-б

85-а,б,в,г                       105-г                             125-б,в                    145-в

86-а,б,в                          106-а,г                          126-а,б,в,г

87-а,б,в                          107-а,в,г                       127-б,в,г

88-г                                108-а,в                          128-б

89-в,г                            109-а                             129-а

90-а,б,в,г                       110-в                             130-в

91-а,б                            111-а,б,г                       131-б

92-а,б,в                          112-б                            132-в

93-а,б,г                          113-а,б                          133-а,в,г

94-б,в                            114-а,б,в                       134-в

95-а,б,в,г                       115-б,в                          135-а

96-в,г                             116-б,в,г                       136-г

97-а,б,в,г                       117-а,б,в                       137-г

98-а,г                            118-б                            138-в

99-г                               119-а,б,г                       139-а

100-б                             120-а,б,в,г                    140-г