Тест „Сърдечно-съдова система“

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪРДЕЧНО – СЪДОВАТА

СИСТЕМА

1. МОЖЕ ЛИ АТЕРОСКЛЕРОЗАТА ДА ПРОТЕЧЕ КАТО ОСТРО ЗАБОЛЯВАНЕ?

а/ да

б/ не

 

2. МОЖЕ ЛИ АНЕВРИЗМИТЕ ДА СА ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В СЪДОВАТА СТЕНА?

а/ да

б/ не

 

3. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ НАМЕРИ ХОЛЕСТЕРИН В АТЕРОМАТОЗНАТА ПЛАКА?

а/ да

б/ не

 

4. ИМА ЛИ ФАМИЛНА ПРЕДИСПОЗИЦИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗАТА?

а/ да

б/ не

 

5. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ЗАСЕГНЕ ПЕРИКАРДЪТ ПРИ РЕВМАТИЗЪМ?

а/ да

б/ не

 

6. ХАРАКТЕРНА ЛИ Е ФИБРИНОИДНАТА НЕКРОЗА В СЪДОВАТА СТЕНА ЗА ДОБРОКАЧЕСТВЕНАТА ФОРМА НА ХИПЕРТОНИЧНА БОЛЕСТ?

а/ да

б/ не

 

7. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ДИАГНОСТИЦИРА МАКРОСКОПСКИ МИОКАРДНИЯТ ИНФАРКТ 15 мин СЛЕД ЗАПУШВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ СЪД?

а/ да

б/ не

 

8. ЗАСЯГАТ ЛИ СЕ КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ ПРИ РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ?

а/ да

б/ не

 

9. СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ ХРОНИЧНИ АРТЕРИИТИ?

а/ да

б/ не

 

10. НАСТЪПВА ЛИ НЕФРОСКЛЕРОЗА ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗА НА БЪБРЕЧНИТЕ АРТЕРИИ?

а/ да

б/ не

 

11. НАМИРАТ ЛИ СЕ КСАНТОМНИ КЛЕТКИ В ИНТИМАТА НА АОРТАТА ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗА?

а/ да

б/ не

 

12. ИСТИНСКА АНЕВРИЗМА ЛИ Е РАЗСЛОЙВАЩАТА АНЕВРИЗМА ?

а/ да

б/ не

 

13. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ОБРАЗУВА СЪРДЕЧНА АНЕВРИЗМА НА МЯСТОТО НА

СЛЕДИНФАРКТЕН ЦИКАТРИКС?

а/ да

б/ не

 

14. ХЕМОРАГИЧЕН ЛИ Е МИОКАРДНИЯТ ИНФАРКТ?

а/ да

б/ не

 

15. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗВИЕ АМИЛОИДОЗА ПРИ РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ

а/ да

б/ не

 

16. ИЗМЕНЕНИЯТА В СЪДОВЕТЕ ПРИ НОДОЗЕН ПЕРИАРТЕРИИТ С ЕДНАКВА ДАВНОСТ ЛИ СА?

а/ да

б/ не

 

17. ЗАСЯГАТ ЛИ СЕ БЪБРЕЧНИТЕ АРТЕРИИ ОТ АТЕРОСКЛЕРОЗА?

а/ да

б/ не

 

18. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗВИЕ АНЕМИЧЕН ИНФАРКТ В БЪБРЕЦИТЕ ПРИ

ОБЛИТЕРИРАЩ ЕНДАРТЕРИИТ?

а/ да

б/ не

 

19. ПО-ЧЕСТ ЛИ Е ИНФАРКТЪТ НА ДЯСНАТА КАМЕРА?

а/ да

б/ не

 

20. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗВИЕ АНЕВРИЗМА НА СЪДОВАТА СТЕНА ПРИ

АТЕРОСКЛЕРОЗА ?

а/ да

б/ не

 

21. КАКЪВ Е ПРОИЗХОДЪТ НА ЕМБОЛИЧНИЯ МАТЕРИАЛ, КОЙТО МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА АНЕМИЧЕН ИНФАРКТ В МОЗЪКА?

а/ тромб

б/ детрит от атероматозна плака

в/ мастни капки

г/ туморни емболи

 

22. ОТ КАКВО СА СЪСТАВЕНИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИТЕ ПЛАКИ?

а/ ксантомни клетки

б/ съединителна тъкан

в/ детрит

г/ амилоид

23. КЪДЕ СА ПЪРВИТЕ И ОСНОВНИ СЪДОВИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ХИПЕРТОНИЧНА БОЛЕСТ?

а/ аорта

б/ съдове от мускулен тип

в/ артериоли

г/ вени

 

24. КАКВИ УСЛОЖНЕНИЯ МОГАТ ДА НАСТЪПЯТ В МЯСТОТО НА ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА АНЕВРИЗМА ?

а/ руптура

б/ тромбоза

в/ регенерация на мускулния слой

г/ адхезивен перикардит

 

25. ДО КАКВО ВОДИ АТЕРОСКЛЕРОЗАТА НА ФЕМОРАЛНАТА АРТЕРИЯ

а/ тромбофлебит

б/ атрофия на крайника

в/ гангрена

г/ тромбоза

 

26. КОГА СЕ ОБРАЗУВА ОСТРА АНЕВРИЗМА НА СЪРЦЕТО ?

а/ в острия стадий на миокарден инфаркт

б/ при дифтериен миокардит

в/ при ревматизмален миокардит

г/ при ХИБС

 

27. ПРИ КОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ МОГАТ ДА СЕ НАБЛЮДАВАТ ДИАПЕДЕЗНИ

КРЪВОИЗЛИВИ В МОЗЪКА ?

а/ хипертонична болест

б/ енцефалити

в/ инфекциозни заболявания

г/ атеросклероза

 

28. ПРИ НОДОЗЕН ПЕРИАРТЕРИИТ СЕ НАБЛЮДАВАТ:

а/ калциеви отлагания в съдовата стена

б/ ендартериитни промени

в/ фибриноидна некроза в съдовете

г/ амилоидоза

 

29. КОЙ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПАТОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ СЕ ОТНАСЯ ЗА

ПРОЛИФЕРАТИВНИЯ СТАДИЙ НА РЕВМАТИЗМА ?

а/ мукоидно набъбване

б/ фибриноидно набъбване

в/ разрастване на съединителна тъкан

г/ грануломи

 

30. ПРИ КОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ ДИСЕКИРАЩА АНЕВРИЗМА?

а/ атеросклероза

б/ хипертония

в/ ревматизъм

г/ миокардит

 

 

31. ПОСОЧЕТЕ УСЛОЖНЕНИЯТА ПРИЧИНЯВАЩИ СМЪРТ НА БОЛНИ ОТ

ХИПЕРТОНИЧНА БОЛЕСТ

а/ мозъчен кръвоизлив

б/ инфаркт на миокарда

в/ анемичен мозъчен инфаркт

г/ инфаркт на бъбрека

 

32. ПОСОЧЕТЕ ХАРАКТЕРНИТЕ МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ЗА ЕНДОКАРДИТИС ЛЕНТА

а/ язвени поражения

б/ наличие на микробни колонии

в/ богата левкоцитна инфилтрация

г/ смесени тромби с калциеви отлагания

 

33. ТИПИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В СЪРЦЕТО ПРИ ХИПЕРТОНИЯ СА :

а/ хипертрофия на лява сърдечна камера

б/ хипертрофия на дясна сърдечна камера

в/ митрална стеноза

г/ кафява атрофия на миокарда

 

34. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВОДЯТ ДО РАЗВИТИЕТО НА

СИМПТОМАТИЧНА ХИПЕРТОНИЯ ?

а/ хроничен пиелонефрит

б/ артериолосклеротична нефросклероза

в/ преживяна психотравма

г/ феохромоцитом

 

35. В КОИ МОЗЪЧНИ АРТЕРИИ СЕ УСТАНОВЯВАТ НАЙ-ЧЕСТО АТЕРО-СКЛЕРОТИЧНИ ПРОМЕНИ?

а/ a. basilaris

б/ a. communicans posterior

в/ a. cerebri post.

г/ a. cerebri media

 

36. С КАКВО Е СВЪРЗАНО МОЗЪЧНОТО РАЗМЕКЧЕНИЕ ПРИ АТЕРО-СКЛЕРОЗА?

а/ тромбоза

б/ емболия

в/ метастатично гнойно възпаление

г/ тумор

 

37. КАКВИ МОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ СЕ НАБЛЮДАВАТ В АРТЕРИОЛИТЕ ПРИ ХИПЕРТОНИЧНА БОЛЕСТ ?

а/ възпаление

б/ интимална пролиферация

в/ плазморагия

г/ хиалиноза

38. ГРАНУЛОМЪТ НА ASCHOFF СЕ СРЕЩА ПРИ:

а/ туберкулоза

б/ сифилис

в/ ревматизъм

г/ системен лупус

 

39. ХИПЕРТРОФИЯ НА ЛЯВАТА КАМЕРА МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ ПРИ:

а/ хронично белодробно сърце

б/ артериална хипертензия

в/ стеноза на митралната клапа

г/ аортна стеноза

 

40. ИНФАРКТЪТ НА МИОКАРДА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО:

а/ сърдечна тампонада

б/ велодробен оток

в/ фибринозен перикардит

г/ митрална стеноза

 

41.ТРОМБОТИЧНИТЕ ВЕГЕТАЦИИ САМО ПО ХЕМОДИНАМИЧНО ОБРЕМЕНЕНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ НА КЛАПИТЕ СЕ НАМИРАТ ПРИ:

а/ инфекциозен ендокардит

б/ Lupus erythematodes disseminatus

в/ при остър ревматизъм

г/ марантичен ендокардит

 

42. ПОСОЧЕТЕ ФОРМИТЕ НА РЕВМАТИЗМАЛЕН ЕНДОКАРДИТ?

а/ Valvulitis recipiens

б/ Valvulitis verrucosa

в/ Valvulitis recurrens

г/ Valvulitis fibrinosa

 

43. ПРИ СМЪРТ ОТ ИНФАРКТ НА МИОКАРДА КАТО ОСНОВНО ЗАБОЛЯВАНЕ СЕ ИЗВЕЖДА:

а/ атеросклерозата

б/ хипертоничната болест

в/ атеросклерозата и Хипертоничната болест – като

конкуриращи основни заболявания

г/ конкретната форма на ИБС

 

44. КОИ ИЗМЕНЕНИЯ СА ХАРАКТЕРНИ ЗА АТЕРОСКЛЕРОЗАТА ?

а/ липидни петна

б/ артериолохиалиноза

в/ артериолонекроза

г/ фиброзни плаки

 

45. В СЪРЦЕТО АТЕРОСКЛЕРОЗАТА НА КОРОНАРНИТЕ АРТЕРИИ ВОДИ ДО:

а/ миокардит

б/ миокардиосклероза

в/ инфаркт

г/ стеноза на трикуспидалната клапа

 

46. ВЯРНО Е, ЧЕ (?):

а/ в центъра на гранулома на Aschoff се намира

фибриноидна некроза

б/ при ревматизмален миокардит грануломите се

разполагат далеч от кръвоносните съдове;

в/ цикатризиралите ревматични грануломи имат

вретеновидна форма

г/ в тях участват и клетки на Аничков

47. СЪРДЕЧНА ТАМПОНАДА МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ ПРИ:

а/ ревматизмален панкардит

б/ дисекираща аневризма на аортата

в/ инфаркт на миокарда

г/ остър миокардит

 

48. РЕВМАТИЗМАЛНИТЕ ГРАНУЛОМИ В МИОКАРДА:

а/ съдържат казеозна некроза

б/ разполагат се периваскуларно

в/ могат да цикатризират

г/ съдържат гигантски клетки на Гон

 

49. АТЕРОСКЛЕРОЗАТА ВОДИ ДО СЛЕДНИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ В АОРТАТА:

а/ мезаортит

б/ тромбози

в/ аневризми

г/ възникване на холестеролови емболи

 

50. БЕЛОДРОБНОТО СЪРЦЕ МОЖЕ ДА СЕ ДЪЛЖИ НА:

а/ ХОББ

б/ митрален порок с кафява индурация на белия дроб

в/ силикоза

г/ трикуспидален порок

 

51. КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СА РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА АТЕРОСКЛЕРОЗАТА

а/ прекомерна употреба на кафе

б/ диабет

в/ наркомания

г/ противозачатъчни таблетки

 

52. ПОНЯТИЕТО „СOR HYPERTONICUM” ВКЛЮЧВА:

а/ хипертрофия на дясната сърдечна камера

б/ хипертрофия на лявото предсърдие

в/ удължаване на изходящия тракт на лявата камера

г/ мастна дегенерация на папиларната мускулатура”

(„тигрово” сърце)

 

53. ПРИ ЕМБОЛИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ КАТО ОСНОВНО ЗАБОЛЯВАНЕ СЕ ИЗВЕЖДА:

а/ онова заболяване, което е причинило емболията

б/ атеросклероза

в/ хипертонична болест

г/ мозъчно-съдова болест

 

54. КАКВО СЕ ОТЛАГА В ИНТИМАТА НА АОРТАТА ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗА?

а/ липофусцин

б/ липиди

в/ амилоид

г/ билирубин

 

55. КОЯ ОБМЯНА НА ВЕЩЕСТВАТА СЕ НАРУШАВА ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗАТА ?

а/ липидна

б/ белтъчна

в/ пигментна

г/ калциева

 

56. КОГА В ЛЯВОТО ПРЕДСЪРДИЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБРАЗУВА Т.Н. КРЪГЪЛ ТРОМБ?

а/ при митрална стеноза

б/ при митрална инсуфециенция

в/ при хипертония

г/ при атеросклероза

 

57. ПРОМЕНИТЕ В КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ ПРИ РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ НА КОЕ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НАПОМНЯТ?

а/ нодозен периартериит

б/ ревматизъм

в/ системен лупус

г/ туберкулозен васкулит

 

58. КАКВО СЕ НАБЛЮДАВА В ПО-КЪСНИТЕ СТАДИИ НА ХИПЕРТОНИЧНАТА БОЛЕСТ В СЪДОВАТА СТЕНА?

а/ облитерация на лумена

б/ хиалиноза

в/ тромбартериит

г/ склероза

 

59. КОИ ЧАСТИ НА КОЖАТА МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ ПРИ СКЛЕРОДЕРМИЯ?

а/ епидермис

б/ кожни придатъци

в/ хиподерма

г/ всички посочени

 

60. КОЯ СЪРДЕЧНА КЛАПА Е ЗАСЕГНАТА НАЙ-ЧЕСТО ПРИ РЕВМАТИЗЪМ?

а/ трикуспидална

б/ пулмонална

в/ аортна

г/ митрална

 

61. ПРИ СТЕНОЗА НА КОЯ СЪРДЕЧНА КЛАПА СЕ НАБЛЮДАВА ХИПЕР-ТРОФИЯ НА ЛЯВАТА СЪРДЕЧНА КАМЕРА?

а/ пулмонална

б/ трикуспидална

в/ митрална

г/ аортна

 

62. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПРОМЕНИ В МОЗЪКА СЕ ДЪЛЖАТ НА АТЕРОСКЛЕРОЗА НА МОЗЪЧНИТЕ СЪДОВЕ?

а/ масивен кръвоизлив

б/ атрофия

в/ диапедезни кръвоизливи

г/ вътрешна хидроцефалия

 

63. ЗА КОЕ ЗАБОЛЯВАНЕ Е ХАРАКТЕРЕН ЕНДОКАРДИТЪТ НА LIBMAN-SACKS?

а/ ревматизъм

б/ ревматоиден артрит

в/ лупус еритематодес дисеминатус

г/ полиартериитис нодоза

 

64. ПОСОЧЕТЕ УСЛОЖНЕНИЯТА ПРИ СТЕНОЗА НА МИТРАЛНАТА КЛАПА

а/ хипертрофия и дилатация на лявото предсърдие .

б/ хипертрофия на лява камера

в/ хроничен венозен застой в белите дробове

г/ и трите посочени

 

65. КАКВО Е ХАРАКТЕРНО ЗА МАКРОСКОПСКИЯ ВИД НА БЪБРЕЦИТЕ ПРИ ТРЕТИЯ СТАДИЙ НА ХИПЕРТОНИЧНАТА БОЛЕСТ?

а/ намалени размери и тегло

б/ дифузна двустранна фина зърнистост на повърхността

в/ едностранно засягане

г/ плътна консистенция

 

66. С КАКВО Е СВЪРЗАНА ЛЪЖЛИВАТА АНЕВРИЗМА?

а/ възпаление

б/ травма

в/ кръвоизливи

г/ и трите посочени

 

67. ОБЯСНЕТЕ НА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ДЪЛЖИ РАЗВИТИЕТО НА СЪРДЕЧНАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ РЕВМАТИЗЪМ

а/ клапни пороци

б/ тежък ревматичен миокардит

в/ аневризма на лява камера

г/ тежък адхезивен перикардит

 

68. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРОТИЧАТ СЪС СИМПТОМАТИЧНА ХИПЕРТОНИЯ?

а/ феохромоцитом

б/ остър пиелонефрит

в/ хроничен пиелонефрит

г/ нодозен полиартериит

 

69. ПРИ НОДОЗЕН ПЕРИАРТЕРИИТ СЕ НАБЛЮДАВАТ:

а/ калциеви отлагания в съдовата стена

б/ ендартериитни промени

в/ фибриноидна некроза в белите дробове

г/ амилоидоза

 

70. ПРИ АУТОПСИЯ СЕ НАМИРА КРЪВ В ПЕРИКАРДНАТА ТОРБИЧКА. КАКЪВ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОИЗХОДА Й?:

а/ руптура на сърцето при остър инфаркт

б/ руптура в началната част на аортата

в/ травма в сърдечната област

г/ фибринозен перикардит

71. МЪЖ НА 69 години. ПУШАЧ – ПО 20-30 ЦИГАРИ ДНЕВНО. ПРЕЗ

ПОСЛЕДНИТЕ 15 години Е ЛЕКУВАН ЗА СТЕНОКАРДИЯ. ПРИЕТ Е В КЛИНИКАТА ПО ПОВОД СИЛНА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНА БОЛКА ЗАД ГРЪДНАТА КОСТ. С ЯВЛЕНИЯ НА ОСТРА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА 4-ия ДЕН БОЛНИЯТ ПОЧИНАЛ. ПРИ АУТОПСИЯТА СЕ НАМИРА ОБШИРЕН ТРАНСМУРАЛЕН ИНФАРКТ НА ЛЯВА СЪРДЕЧНА КАМЕРА.

ПОСОЧЕТЕ НАЙ-ВЕРОЯТНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИНФАРКТА?

а/ тромбоза на клон на лява коронарна артерия

б/ тромбоза на дясна коронарна артерия

в/ тромбоза на белодробната артерия

г/ стенозираща атеросклеротична плака на лявата

коронарна артерия

 

72. ПРИ АУТОПСИЯТА НА 42 ГОД. ЖЕНА С КЛИНИЧНО ДОКАЗАН РЕВМАТИЧЕН ПОРОК НА АОРТНАТА КЛАПА СЕ УСТАНОВЯВАТ РАЗЯЗВЕНИ ПОЛУЛУННИ ПЛАТНА НА АОРТАТА И СМЕСЕНИ ТРОМБЧЕТА ЗАЛОВЕНИ ЗА ТЯХ. СЛЕЗКАТА Е УВЕЛИЧЕНА С ОБШИРЕН ПРЕСЕН ИСХЕМИЧЕН ИНФАРКТ. В ДВАТА БЪБРЕКА СЪЩО СЕ ОТКРИВА ПО ЕДИН ИСХЕМИЧЕН ИНФАРКТ.

ПОСОЧЕТЕ НАЙ-ВЕРОЯТНАТА ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА ДИАГНОЗА:

а/ ендокардит на LIBMAN – SACKS

б/ endocarditis lenta

в/ ревматизмален ендокардит

г/ инфекциозен ендокардит

 

73. МЪЖ НА 59 години. ОТ 20 години БОЛЕДУВА ОТ ХИПЕРТОНИЧНА БОЛЕСТ. ПРЕДИ 5 години Е ЛЕКУВАН ПО ПОВОД ИНФАРКТ НА МИОКАРДА. ПОЧИНАЛ Е С ЯВЛЕНИЯ НА ЛЕВОСТРАННА ХЕМИПЛЕГИЯ. ПРИ АУТОПСИЯТА – СЪРЦЕ 580гр, ВЪРХОВО ЛЯВАТА СЪРДЕЧНА КАМЕРА Е ТОРБОВИДНО РАЗШИРЕНА, ИЗПЪЛНЕНА С ГОЛЯМ СМЕСЕН ТРОМБ. СТЕНАТА И В ТОЗИ УЧАСТЪК Е БЕЛЕЗНИКАВА, ПЛЪТНА, С ДЕБЕЛИНА 8 мм. В ОБЛАСТТА НА ЗАЛАВНОТО МЯСТО НА МИТРАЛНАТА КЛАПА ДЕБЕЛИНАТА НА ЛЯВАТА КАМЕРА Е 25 мм.

ПОСОЧЕТЕ ВЯРНАТА ДИАГНОЗА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪРДЕЧНИТЕ ПРОМЕНИ.

а/ сифилистична аневризма с тромбоза

б/ остра аневризма с пристенна тромбоза

в/ ревматизмален порок

г/ хронична постинфарктна аневризма на лявата

сърдечна камера с пристенна тромбоза

 

74. ЖЕНА НА 20 години.ОТ НЯКОЛКО ГОДИНИ Е ЛЕКУВАНА ЗА РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ. ПОДВИЖНОСТТА В НЯКОИ ОТ СТАВИТЕ Е БИЛА ЗНАЧИТЕЛНО ОГРАНИЧЕНА. ПОЧИНАЛА Е С ЯВЛЕНИЯ НА ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. ПРИ АУТОПСИЯТА СА НАМЕРЕНИ УВЕЛИЧЕНИ, БЛЕДИ С ВОСЪЧНА ПЛЪТНОСТ БЪБРЕЦИ.

ПОСОЧЕТЕ ПРАВИЛНАТА ДИАГНОЗА НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ПРОМЕНИ В БЪБРЕЦИТЕ.

а/ амилоидоза

б/ хиалиноза

в/ хроничен пиелонефрит

г/ остър пиелонефрит

 

 

 

 

 

75. ОСНОВНО ЗАБОЛЯВАНЕ Е:

а/ заболяването, за което болният е лекуван

б/ онова, за чието лечение Здравната каса плаща най-

висока сума

в/ онова, което в най-голяма степен застрашава живота

на болния или е довело до смъртта

г/ болестта, която има най-голяма давност

 

76. СЪЧЕТАНИ ОСНОВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СА:

а/ синоним на „конкуриращи основни заболявания”

б/ заболявания, всяко от които самостоятелно не би            довело до смъртта, но могат да го направят в съдружие

в/ придружаващи заболявания, които задължително се

съчетават с основното

г/ основно заболяване + друго заболяване, което го потенцира

77. ОПЕРАТИВНАТА НАМЕСА Е ОСНОВНО ЗАБОЛЯВАНЕ, АКО СЕ КАСАЕ ЗА:

а/ неблагоприятен изход от „героична” интервенция по

повод на напреднал неопластичен процес

б/ при допустими следоперативни усложнения като

хипостатична пневмония, белодробна емболия и пр.

в/ при всеки случай на несъвпадение на хирургичната с

патологоанатомичната диагноза

г/ при допусната професионална небрежност (напр.

забравено „чуждо тяло)

 

78. ФОНОВОТО ЗАБОЛЯВАНЕ:    

а/ няма отношение към основното заболяване

б/ потенцира развитието на основното заболяване

в/ то е усложнение на придружаващото заболяване

г/ то е придружаващо заболяване

 

79. АКО НЯКОЛКО ДНИ СЛЕД ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ СЕ РАЗВИЕ ТРОМБОЗА НА ЗАДКОЛЯННА ВЕНА И НАСТЪПИ ЛЕТАЛЕН ИЗХОД ПОРАДИ МАСИВНА БЕЛОДРОБНА ТРОМБЕМБОЛИЯ, ОСНОВНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ Е:

а/ това, което е дало повод за оперативната

интервенция

б/ самата оперативна интервенция

в/ тромбозата на v. Poplitea

г/ масивната белодробна тромбемболия

 

80. ПРИДРУЖАВАЩО ЗАБОЛЯВАНЕ Е:

а/ фоново заболяване

б/ прекарано в миналото заболяване

в/ заболяване без отношение към непосредствената

причина за смъртта

г/ усложнение на основното.

 

 

 

 

 

81. КОНКУРИРАЩИ ОСНОВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СА:

а/ синоним на „съчетани основни заболявания”

б/ основно заболяване + непосредствената причина за

смъртта

в/ заболявания, всяко от които в съпоставима степен

може да доведе до смъртта

г/ основно заболяване + друго заболяване, което го

потенцира.

82. ПРИ СМЪРТ ОТ ИНФАРКТ НА МИОКАРДА КАТО ОСНОВНО ЗАБОЛЯВАНЕ СЕ ИЗВЕЖДА:

а/ атеросклерозата

б/ хипертоничната болест

в/ атеросклерозата и Хипертоничната болест – като

конкуриращи основни заболявания

г/ конкретната форма на ИБС.

 

83. АКО ПРИ ХРОНИЧНО СЪРДЕЧНО СТРАДАНИЕ (НАПР. АТЕРОСКЛЕРОТИЧНА МИОКАРДИОСКЛЕРОЗА) СЕ РАЗВИЕ И ДРУГО ЗАБОЛЯВАНЕ (НАПР. ФРАКТУРА НА ШИЙКАТА НА БЕДРЕНАТА КОСТ), А БОЛНИЯТ ПОЧИНЕ ОТ ДЕКОМПЕНСАЦИЯ, ОСНОВНО ЗАБОЛЯВАНЕ Е:

а/ атеросклеротичната миокардиосклероза е основно

заболяване

б/ атеросклеротичната миокардиосклероза е фоново

заболяване

в/ фрактурата на бедрената кост е основно заболяване

г/ атеросклеротичната миокардиосклероза и фрактурата на

бедрената кост са конкуриращи основни заболявания.

84. ПРИ ЕМБОЛИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ КАТО ОСНОВНО ЗАБОЛЯВАНЕ СЕ ИЗВЕЖДА:                            

а/ онова заболяване, което е причинило емболията

б/ атеросклероза

в/ хипертонична болест

г/ мозъчно-съдова болест.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ

1-б                    21-а,б                            41-в                         61-г

2-а                     22-а,б,в                       42-б,в                       62-б,г

3-а                     23-в                               43-г                         63-в

4-а                     24-а,б,г                       44-а,г                       64-а,в

5-а                     25-б,в,г                        45-б,в                       65-а,б,г

6-б                    26-а                             46-а,в,г                    66-б,в

7-б                    27-а,б,в                       47-б,в                       67-а,б,г

8-а                     28-б,в                          48-б,в                       68-а,в,г

9-а                     29-г                              49-б,в,г                    69-б,в

10-а                   30-б                             50-а,в                       70-а,б,в

11-а                   31-а,б,в                       51-б,г                       71-а,г

12-б                  32-а,б,в                         52-в                         72-б

13-а                   33-а                               53-а                         73-г

14-б                  34-а,г                            54-б                         74-а

15-а                   35-а,г                            55-а                         75-в

16-б                  36-а,б                            56-а                         76-б

17-а                   37-в,г                           57-а,б,в                    77-г

18-а                   38-в                             58-а,г                       78-б

19-б                  39-б,г                            59-г                         79-а

20-а                   40-а,б,в                         60-г                         80-в

 

 

 

81-в

82-г

83-в

84-а