Тест „Инфекциозни и ендокринни заболявания“

ИНФЕКЦИОЗНИ И ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

1. АДХЕЗИВНИЯТ, ХРОНИЧЕН ЛЕПТОМЕНИНГИТ ЧЕСТО ЛИ СЕ СЪЧЕТАВА С ОБРАЗУВАНЕ НА КИСТИ В ЛЕПТОМЕНИНГИТЕ?

         а) да

б) не

 

2. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗВИЕ ВЪТРЕШНА ХИДРОЦЕФАЛИЯ СЛЕД ПРЕБОЛЕДУВАНЕ ОТ ГНОЕН МЕНИНГИТ?

а) да

б) не

 

3. ПРИ СВРЪХОСТРА (МЪЛНИЕНОСНА) ФОРМА НА ЕПИДЕМИЧЕН МЕНИНГИТ ХАРАКТЕРНО УСЛОЖНЕНИЕ ЛИ Е КРЪВОИЗЛИВЪТ В НАДБЪБРЕЧНАТА ЖЛЕЗА?

а) да

б) не

 

4. ВЪЗНИКВАТ ЛИ ПОНЯКОГА ЕНЦЕФАЛИТИ СЛЕД ВАКСИНАЦИЯ ПРОТИВ БЯС, ВАРИОЛА И БЦЖ?

а) да

б) не

 

5. ИМАТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ТОКСИНИТЕ НА ДИЗЕНТЕРИЙНИТЕ ПРИЧИНИТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО?

         а) да

б) не

 

6. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА СТАДИИТЕ В ПРОТИЧАНЕТО НА СИФИЛИСА, ЗАВИСИ ЛИ ОТ ИМУНОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОРГАНИЗМА?

а) да

б) не

 

7. РАЗВИВА ЛИ СЕ ХЕМОРАГИЧНО ВЪЗПАЛЕНИЕ В ТРАХЕЯТА И БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ ПРИ ГРИП?

а) да

б) не

 

8. МОЖЕ ЛИ ТУБЕРКУЛОЗАТА ДА ПРОТЕЧЕ КАТО СЕПСИС?

а) да

б) не

 

9. МОЖЕ ЛИ ПЪРВИЧНИЯТ ТУБЕРКУЛОЗЕН ПРОЦЕС ДА СЕ РАЗВИЕ ИЗВЪН БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ?

а) да

б) не

 

10. РАЗВИВА ЛИ СЕ ПРИЧИНИТЕЛЯТ НА ПОЛИОМИЕЛИТА В МОТОНЕВРОНИТЕ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК?

а) да

б) не

 

 

11. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗВИЕ МЕНИНГОКОКЦЕМИЯ БЕЗ МОРФОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ В МЕНИНГИТЕ?

а) да

б) не

 

12. ГНОЕН ЛИ Е МЕНИНГИТЪТ ПРЕДИЗВИКАН ОТ ГРИПНА И КОКСАКИ ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ?

а) да

б) не

 

13. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗВИЕ ГНОЕН МЕНИНГИТ ПРИ ВЪЗПАЛЕНИЕ НА СРЕДНОТО УХО?

а) да

б) не

 

14. ПРИ ОСТРАТА ФОРМА НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ГНОЕН МЕНИНГИТ УСТАНОВЯВАТ ЛИ СЕ СЪЩЕСТВЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ДРУГИ ОРГАНИ ИЗВЪН НЕРВНАТА СИСТЕМА?

а) да

б) не

 

15. СЪЗДАВА ЛИ СЕ ИМУНИТЕТ ПРИ СЕПСИС?

а) да

б) не

 

16. ПОЛУЧАВА ЛИ СЕ ТРАЕН ИМУНИТЕТ ПРИ МОРБИЛИ?

а) ДА

б) не

17. СЕПСИСЪТ ПОЛИЕТИОЛОГИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ ЛИ Е?

а) да

б) не

 

18. МОЖЕ ЛИ ПОЛИОМИЕЛИТЪТ ДА ПРОТЕЧЕ ПОД ФОРМАТА НА ВЪЗХОДЯЩА ПАРАЛИЗА НА ЛАНДРИ?

а) да

б) не
19. МОГАТ ЛИ ДА СЕ ЗАПАЗЯТ ТУБЕРКУЛОЗНИТЕ БАКТЕРИИ В ПЕТРИФИЦИРАН ПЪРВИЧЕН ТУБЕРКУЛОЗЕН КОМПЛЕКС?

а) да

б) не

 

20. ГНОЙНИЯТ МЕНИНГИТ (ОСТРА ФАЗА) ДАВА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ХИСТОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ:

а) гнойна инфилтрация в менингите

б) сраствания на менингите помежду им и с

подлежащото мозъчно вещество

в) кръвоизливи в менингите

г) неспецифичен васкулит

21. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЕ РАЗВИВАТ ПРЕДИМНО В БЯЛОТО МОЗЪЧНО ВЕЩЕСТВО?

а) постваксинален енцефалит

б) детски паралич

в) мултиплена склероза

г) летаргичен енцефалит

 

22. СЕРОЗЕН МЕНИНГИТ СЕ ПРИЧИНЯВА ОТ:

а) херпес симплекс вирусна инфекция

б) стрептококи

в) грип

г) паротит

 

23. БАЗАЛЕН МЕНИНГИТ СЕ СРЕЩА ПРИ СЛЕДНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ:

a) сепсис

б) туберкулоза

в) грип

г) луетичен невросифилис

 

24. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ЕНЦЕФАЛИТИ СА ДЕМИЕЛИНИЗАРАЩИ?

а) при петнист тиф

б) след варицела, рубеола, паротит

в) при грип

г) постваксинален

 

25. ПАТОГЕНЕЗАТА НА ХИДРОЦЕФАЛИЯТА СЕ СЪСТОИ В:

а) увеличен обем на ликворните пространства

б) оток на мозъка

в) нарушен баланс на ликворообразуване и

абсорбция

г) исхемия

 

26. ПАТОГЕНЕЗАТА НА МОЗЪЧНИЯ АБСЦЕС Е В РЕЗУЛТАТ НА:

а) първична проява

б) “метастатично” от белия дроб

в) септикопиемия

г) бактериален ендокардит

 

27. КОИ ПРИЧИНИТЕЛИ МОГАТ ДА ОБУСЛОВЯТ ГНОЙНИЯ МЕНИНГИТ?
а) коксаки вируси

б) морбили

в) пневмококи

г) менингокок

 

28. ПРИ КОИ МЕНИНГИТИ СЕ СРЕЩА ОБЛИТЕРИРАЩ ЕНДАРТЕРИИТ?

а) туберкулозен менингит

б) гноен неменингококов

в) епидемичен гноен менингококов

г) луетичен менингит

 

29. КЪДЕ СА НАЙ-СИЛНО ИЗРАЗЕНИ ПАТОЛОГИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ПРИ БАКТЕРИАЛНА ДИЗЕНТЕРИЯ?

а) colon transversum

б) сигма

в) ректум

г) colon ascendens

 

30. КОИ ИЗМЕНЕНИЯ СА ХАРАКТЕРНИ ЗА СЕПТИЦЕМИЯТА?

а) септична слезка

б) множествени абсцеси

в) екстрамедуларна хемопоеза

г) инфекциозен ендокардит

 

31. КОЯ Е ВХОДНАТА ВРАТА НА ПОЛИОМИЕЛИТА?

а) стомашно-чревен тракт

б) кожа

в) горни дихателни пътища

г) и трите посочени

 

32. С КАКВО СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА ПЪРВИЯ СТАДИЙ НА СИФИЛИСА?

а) сифилиди

б) ulcus durum

в) гуми

г) генерализиран лимфаденит

 

33. КАКЪВ ВИД ВЪЗПАЛЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ ПРИ СКАРЛАТИНА В УСТНАТА КУХИНА?

а) катарално

б) некротично

в) фибринозно

г) и трите посочени

 

34. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПРОМЕНИ МОГАТ ДА БЪДАТ СЕПТИЧНО ОГНИЩЕ ЗА ХРОНИОСЕПСИС?

а) кариозни зъби

б) ревматоиден артрит

в) тонзилит

г) и трите посочени

 

35. КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ПРОМЕНИ СА ХАРАКТЕРНИ ЗА ОСТРАТА ФОРМА НА ЕПИДЕМИЧЕН ГНОЕН МЕНИНГИТ?

а) гнойно възпаление в лептоменингите

б) възпаление на хориоидния плексус

в) енцефалит

г) стаза в микроциркулацията и оток на мозъка

 

36. НЕВРОНОФАГИЯГА СЕ СРЕЩА ПРИ СЛЕДНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МОЗЪКА:

а) полиоенцефалити

б) детски паралич

в) левкоенцефалити

г) мултиплена склероза

 

37. ВИРУСЕН ЕНЦЕФАЛИТ МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ ПРИ:

а) полиомиелит

б) бяс

в) далекоизточен (кърлежов) енцефалит

г) цитомегалия

 

38. ТУБЕРКУЛОЗНИЯТ МЕНИНГИТ ДАВА СЛЕДНИТЕ ХИСТОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ:

а) гнойна инфилтрация в менингите

б) облитериращ ендартериит

в) неспецифичен васкулит

г) казеозна некроза

 

39. ВАЗОГЕННИЯТ (ЕКСТРАЦЕЛУЛАРЕН) ОТОК НА МОЗЪКА СЕ РАЗВИВА ПРИ СЛЕДНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ:

а) артериална хипертония

б) вътремозъчен процес

в) интоксикация с олово

г) възпалителни заболявания на мозъка

 

40. МУЛТИПЛЕНАТА СКЛЕРОЗА Е :

а) възпалително-гнойно заболяване

б) демиелинизиращо

в) некротично-исхемично

г) мозъчна атеросклероза

 

41. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЕ РАЗВИВАТ ПРЕДИМНО В СИВОТО МОЗЪЧНО ВЕЩЕСТВО (ПОЛИОЕНЦЕФАЛИТИ)?

а) постваксинален енцефалит

б) детски паралич

в) бяс

г) летаргичен енцефалит

 

42. ПРИ КОИ ВИДОВЕ ЕНЦЕФАЛИТИ СЕ ВИЖДАТ ВЪТРЕЯДРЕНИ ВКЛЮЧВАНИЯ?

а) при бяс

б) цитомегален

в) морбилен

г) херпес симплекс вирусен

 

43. КАК СТАВА ЗАРАЗЯВАНЕТО ПРИ БЯС?

а) чрез пръски

б) ухапване от болни кучета, котки

в) ухапване от кърлежи

г) ухапване от комари

 

44. КАКЪВ ТИП ВЪЗПАЛИТЕЛНА РЕАКЦИЯ ВЪЗНИКВА ПРИ ТРИХИНЕЛОЗАТА?

а) полипозно възпаление

б) специфично грануломатозно възпаление

в) дифузно интерстициално възпаление

г) гранулом тип “чуждо тяло”

 

45. КЪДЕ Е РАЗПОЛОЖЕН ПЪРВИЧНИЯТ ТУБЕРКУЛОЗЕН КОМПЛЕКС ПРИ АЛИМЕНТАРНО ЗАРАЗЯВАНЕ?

а) ректум

б) иеюнум

в) илеум

г) илеоцекална област

 

46. КОИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯТА ПРИ МОРБИЛИ СЕ ДЪЛЖАТ НА ВИРЕМИЯТА?

а) екзантем

б) лимфаденит

в) енцефаломиелит

г) гигантоклетъчна пневмония

 

47. КАКВИ ХИСТОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ СЕ НАБЛЮДАВАТ В ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК В ПАРАЛИТИЧНИЯ СТАДИЙ НА ПОЛИОМИЕЛИТА?

а) невронофагия

б) тигролиза

в) демиелинизация

г) микроглиални възелчета

 

48. КАКЪВ ТИП ВЪЗПАЛЕНИЕ ИМА ПРИ ДИФТЕРИЯТА?

а) катарално

б) дълбоко фибринозно

в) гнойно

г) и трите посочени

 

49. В КОЙ СТАДИИ НА СИФИЛИСА СЕ УСТАНОВЯВА СПИРОХЕТЕМИЯ

а) в първия

б) във втория

в) в третия

г) и в трите стадия

 

50. ТИРЕОТОКСИКОЗАТА СЕ ПРОЯВЯВА СЪС:

а) струма

б) общо затлъстяване

в) хепатомегалия

г) екзофталм.

 

51. ТРИАДАТА: ПОВИШЕН БРОЙ РЕЗОРБЦИОННИ ВАКУОЛИ, ЛИМФОИДНИ ИНФИЛТРАТИ И КАПИЛЯРИЗАЦИЯ НА ИНТЕРСТИЦИУМА, СЕ СРЕЩА ПРИ БОЛЕСТ НА:

а) щитовидната жлеза

б) бъбрека

в) белия дроб

г) черния дроб.

 

52. ИМА ЛИ МЕЖДУ ИЗБРОЕНИТЕ ТУМОРИ НА ЕНДОКРИННИЯ ПАНКРЕАС?

а) инсуломи

б) глюкагономи

в) випоми

г) гастриноми.

 

53. КОИ СИМПТОМИ СА ХАРАКТЕРНИ ЗА АДИСОНОВАТА БОЛЕСТ ?

а) хипотония

б) Хипертония

в) меланодермия

г) гастро-интестинални нарушения.

 

54. КОИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЕДНА ПЪРВИЧНА ТУБЕРКУЛОЗА МОГАТ ДА ПРОГРЕСИРАТ?

а) първичен афект

б) туберкулозен лимфангиит

в) туберкулозен лимфаденит

г) туберкулом.

 

55. КОЙ МЕЖДУ ПОСОЧЕНИТЕ ТИРЕОИДИТИ ИМА ТУБЕРКУЛО-ПОДОБНИ ГРАНУЛОМИ?

а) тиреодит на Hashimoto

б) тиреодит на Riedel

в) тиреоидит на De Quervain

г) „палпаторен” тиреоидит.

 

56. ТУБЕРКУЛОЗНИ КАВЕРНИ СЕ СРЕЩАТ В:

a) белите дробове

б) черния дроб

в) слезката

г) бъбреците.

 

57. АДЕНОМИТЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА СЕ ХАРАКТЕРИЗИРАТ С:

a) еднородност

б) инфилтрация в капсулата

в) лимфоидна инфилтрация

г) притискане на околната тъкан.

 

58. КОЙ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ КАРЦИНОМИ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА ИМА АМИЛОИДНА СТРОМА ?

a) папиларен

б) фоликуларен

в) медуларен

г) недиференциран.

 

59. КОИ МЕЖДУ ИЗБРОЕНИТЕ ПОНЯТИЯ СА РЕАЛНИ ФОРМИ НА ВТОРИЧНА ТУБЕРКУЛОЗА:

       a) остра огнищна

б) инфилтративна

в) коликвационна пневмония

г) циротична.

 

60. ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ МОГАТ ДА СЕ НАМЕРЯТ:

a) диабетна микроангиопатия

б) диабетна макроангиопатия

в) интеркапилярна гломерулосклероза

г) амилоидоза на Лангерхансовите острови.

 

61. СИНДРОМЪТ НА WATERHOUSE-FRIEDERICHSEN:

       a) дължи се на стрептококов сепис

б) развива се ДИК

в) възникват кръвоизливи в бъбречните пирамиди

г) възпалителната находка в менингите е оскъдна.

 

62. ПЕТНАТА НА ФИЛАТОВ-КОПЛИК СЕ НАМИРАТ ПРИ:

a) скарлатина

б) морбили

в) инфекциозна мононуклеоза

г) дифтерия.

 

63. ПРИ КОЯ ТУБЕРКУЛОЗНА ЛЕЗИЯ ХИСТОЛОГИЧНО НЕ СЕ НАМИРАТ ТУБЕРКУЛИ

a) първичен афект

б) в стената на каверна

в) при милиарна туберкулоза

г) при свръхостър туберкулозен сепсис.

 

64. ЛУЕТИЧНА АНЕВРИЗМА НА АОРТАТА СЕ РАЗВИВА ПРИ:

a) вроден сифилис

б) първичен сифилис

в) вторичен сифилис

г) третичен сифилис

 

65. При аутопсия на 5 годишно дете се намира дифузен кожен обрив с хеморагичен характер, хиперемирани мътновати менинги, силно изгладен мозъчен релеф, вклиняване на малкомозъчните тонзили в големия тилен отвор и кръвоизливи в двете надбъбречни жлези. Хистологично в мозъка и менингите се намира стаза в съдовете, оскъдни перивазални левкоцитни струпвания и единични еритроцити.

Кой синдром се е развил в случая?

а) синдром на Waterhouse-Friderichsen

б) синдром на Simmonds-Sheehan

в) синдром на Sezary

г) синдром на Pancoast-Tobias

 

66. У дете с остро настъпила парализа на долните крайници, хипертермия и катар на горните дихателни пътища настъпва екзитус леталис. Хистологично в гръбначния мозък се намират възпалителен инфилтрат от единични левкоцити и лимфонуклеарни клетки предимно в предните рога на гръбначния мозък, невронофагия, загиване на неврони, оток, стаза и кръвоизливи, дифузна, умерено изразена възпалителна реакция в лептоменингите.

Какво е основното заболяване?

а) гноен лептоменингит

б) табес дорзалис

в) туберкулозен менингит

г) полиомиелит

 

67. При аутопсия на 5 месечно дете се установяват възпалителни изменения в белите дробове, бъбреците и черния дроб. В алвеолите се виждат клетки с размери 80 – 100 микрона, с големи ядра, в които има кръгли, добре отграничени включвания, отделени от ядрения хроматин със светла зона. Подобни клетки се установяват всред епителните клетки на извитите каналчета на бъбреците и жлъчните пътища.

За какво заболяване се касае?

а) токсоплазмоза

б) ехинококоза

в) цитомегална болест

г) сепсис

 

68. При аутопсия на 27-годишна жена в белите дробове се намират многобройни сивкаво жълтеникави възелчета с големина на просено зърно и с плътна консистенция, а в мозъка предимно по базата му, между мозъчните крачета, около хиазмата и в Силвиевите бразди – обилен пихтиест, жълтеникав ексудат. По хода на съдовете се виждат единични възелчета със същата характеристика като в белите дробове.

Какво е заболяването в нервната система?

а) гноен менингит

б) енцефалит

в) серозен менингит

г) туберкулозен менингит

 

69. При аутопсия на 5 годишно дете се намира дифузен кожен обрив с хеморагичен характер, хиперемирани, мътновати менинги, силно изгладен мозъчен релеф, вклиняване на малкомозъчните тонзили в големия тилен отвор и кръвоизливи в двете надбъбречни жлези. Хистологично в мозъка и менингите се намира стаза в съдовете, оскъдни перивазални левкоцитни струпвания и единични еритроцити.

Кое е основното заболяване

а) туберкулозен менингит

б) серозен менингит

в) епидемичен гноен менингит

г) хидроцефалия

 

70. При аутопсия на 27-годишна жена в белите дробове се намират многобройни сивкаво жълтеникави възелчета с големина на просено зърно и с плътна консистенция, а в мозъка предимно по базата му, между мозъчните крачета, около хиазмата и в Силвиевите бразди – обилен пихтиест, жълтеникав ексудат. По хода на съдовете се виждат единични възелчета със същата характеристика като в белите дробове.

Какъв е процесът в белите дробове?

а) абсцедираща пневмония

б) крупозна пневмония

в) милиарна туберкулоза

г) туберкулом

 

71. При аутопсията на 65-годишна жена се установяват абсцедираща пневмония, хроничен бронхит и цилиндриформени бронхиектазии. В субарахноидното пространство по конвекситета и базата на мозъка се вижда обилна инфилтрация с гъста жълтеникава гной. Хистологично тук се установява наличието на гноен ексудат богат на фибрин.

Какъв вид менингит се е развил?

а) туберкулозен менингит

б) серозен менингит

в) епидемичен менингококов менингит

г) гноен менингит

 

72. При аутопсия на труп с клинични данни за кървава диария и фебрилитет се установяват некрози и язви на лигавицата на низходящата част на дебелото черво и ректума, които са покрити със зеленикавокафяв налеп. Вътрешните органи имат бледо кафявосивкав цвят и изглеждат като сварени. В белите дробове се намират бронхопневмонични огнища.

Кое е основното заболяване?

а) холера

б) бактериална дизентерия

в) коремен тиф

г) салмонелоза

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ

 

1-а                21-а,в                           41-б,в,г                    61-б,г

2-а                      22-а,в,г                  42-б,в,г                      62-б

3-а                       23-б,г                       43-б                         63-г

4-а                       24-б,г                       44-г                         64-г

5-а                      25-а,в                       45-г                         65-а

6-a                       26-б,в,г                       46-а                              66-г

7-а                       27-в,г                       47-а,б,г                    67-в

8-а                      28-а,г                       48-б                         68-г

9-а                       29-б,в                       49-б                         69-в

10-а                     30-а,в                        50-а,г                       70-в

11-а                     31-а                          51-а                         71-г

12-б                     32-б                         52-а,б,в,г                  72-б

13-а                     33-г                      53-а,в,г

14-б                     34-а,в                   54-а,в

15-б                     35-а,б,г                55-в

16-а                     36-а,б                        56-а,г

17-а                    37-а,б,в,г                  57-а,г

18-а                     38-б,г                       58-в

19-а                     39-а,б,в,г                  59-а,б,г

20-а,в,г                40-б                         60-а,б,в,г