Тератом

Името тератом произхожда от думата Teras, което означава чудовище. Животът на всеки човек започва от една единствена оплодена клетка, наречена зигота. При деленето на тази клетка, по време на бременността, постепенно се образуват и оформят всички тъкани и органи на човешкото тяло. Нарушенията в правилното протичане на ембрионалното развитие могат да доведат до развитието на тератоми при вече възрастен човек. Такива тумори се развиват най-често в яйчниците и тестисите. Тази локализация – в половите органи, не е случайна. В тези органи се образуват половите клетки (яйцеклетки и сперматозоиди), при сливането на които се образува зиготата. А смущенията, възникнали при размножаването на дъщерните клетки на зиготата, се смятат за основната причина за тератомите

ТератомТератомите, както всички останали тумори, се делят на зрели – доброкачествени (Teratoma adultum) и незрели – злокачествени (Teratoma  embrionale). Те могат да произхождат от тъканите на един зародишен лист и тогава се наричат хористоми (хамартоми). Към тази група спада холестеатома, който се локализира във вътречерепното пространство и е съставен от елементи на човешка кожа. Другата група са органоидните тератоми (структурата им наподобява орган), с представител [highlight] дермоидните кисти в яйчниците [/highlight] . Третата група са организмоидните тератоми, Тези тумори съдържат почти всички видове тъкани. В тях могат да се намерят очи, окосмена кожа, зъби.

Някои от зъбите могат дори да имат кариеси. Дали причината за това е липсата на лична хигиена и използването на неподходяща паста за зъби от тератомите?

Организмоидните тератоми се срещат най-често в тестисите и в най-голяма степен се доближават до устройството на човешкия ембрион.

Може ли това да се тълкува като опит на природата да докаже библейската теза, че цялото човечество произхожда от един мъж  – Адам?

[notification type=“notification_info“ ]Прочети за видове тумори[/notification]

Снимките са любезно предоставени от д-р Живко Пешев, главен административен асистент на Катедрата по обща и клинична патология, Медицински Университет, Пловдив.