Счупване на капачето на коляното

Счупване на капачето на коляното

Причини

Счупване на капачето на колянотоПод въздействие на ди­ректна сила върху коляното възниква звездовидно счупване на капачето на коляното, а чрез пре­напрежение на екстензорния апарат – откъсното счупване на капачето на коляното.

Симптоми

  • Болезнено подуване на коляното
  • Кръвоизлив в колянната става
  • Кракът може да се вдигне изопнат – звездовидно счупване.
  • Кракът не може да се повдигне изопнат – откъсно счупване. Обикновено се опипва хлътване на мястото на счупването (диастаза).

Лечение при счупване на капачето на коляното

Звездовидното счупване може да се лекува амбулаторно, ако няма голямо раздалечаване между фрагментите. Кръвоизливът се извежда чрез пункция и коляното се обездвижва с гипсова гилза в сгънато положение (флексия) от 10° за 3 седмици. Ако откьсното счупване не показва никакво раздалечаване на фрагментите, се процедира по сьщия начин.

Внимание!

  • Необходимо е рентгеново изследване на двете коленни стави!
  • Всяко счупване на капачето на коляното с раздалечаване на фрагментите (диастаза) се нуждае от лечение в болница!
  • Пункцията на коляното трябва да се извърши при най-строга асептика. Тя става винаги след местна упойка (локална анестезия).
  • По правило коляното се пунктира от горната външна страна.
  • Инфектирането на колянната става при пункция води до тежки усложнения!