Стаза и слъдж

Вътресъдовите микроциркулаторни нарушения се изразяват в промяна на вискозитета (вътрешното триене) на кръвта, изменения в състава на кръвта и образуването на микротромби. Повишаването на вискозитета води до агрегация на тромбоцитите, а агрегатите от своя страна още повече повишават вискозитета, т.е. получава се порочен кръг, намиращ се в основата на редица заболявания, които често завършват със смърт – шок, [highlight] инфаркт на миокарда, артериална хипертония [/highlight] , дифузен перитонит, злокачествени тумори – [highlight] рак на стомаха, рак на простатата, рак на черния дроб, рак на белия дроб, рак на дебелото черво [/highlight] и др.

 Слъдж

СтазаЕритроцитната агрегация играе ключова роля във възникването на вътресъдовите микроциркулаторни нарушения. Крайната степен на тази агрегация, при която настъпва и аглутинация на еритроцитите е необратима и се нарича „Слъдж – синдром” При слъдж в артериолите и капилярите се виждат плътни, отчасти хомогенизирани агрегати от еритроцити с неясни граници. Те в повечето случаи запушват просвета на съда и водят до спиране на кръвотока в тази съдова област, т.е. причиняват стаза.

Стаза

Стазата е тежко нарушение на кръвообращението, при което е налице пълно спиране на кръвния ток на нивото на прекапилярите, капилярите и венулите.

Причини за стаза – тежки инфекциозни заболявания ( [highlight] менингити и енцефалити, бронхопневмония, грип [/highlight] ), интоксикация с  [highlight] отрови [/highlight] (киселини и основи), изгаряне, измръзване, шок, тежка сърдечна недостатъчност, в огнището на острото възпаление.

Стадии на стазата

1. Престаза – характеризира се с разширение на съдовете, забавяне на кръвния ток и постепенно запълване просвета на съда с плътна еднородна еритроцитна маса. Периферният плазмен слой намалява и изчезва.

2. Стаза – движението на кръвта спира и съдовете са запълнени от слепени еритроцити. Кръвта може да се движи махалаловидно напред-назад.

3. Постстаза – характеризира се с възстановяване на кръвотока.

Усложнения на стазата

Диапедезни кръвоизливи, [highlight] некроза [/highlight] . Ако е ангажиран мозъка, стазата може да се окаже фатална.

Слъдж – агрегат от аглутинизирани и хомогенизирани еритроцити.

Стаза – забавяне до пълно спиране на кръвотока в дадена съдова област.