Силата на семето

Табула смарагдина

Хермес е една от най-известните и мистични личности от историята. Хермес Трисмегист (трикратно Великият Хермес) е бил жрец в древен Египет. Той е събрал квинтесенцията на мъдростта в петнайсет тези, написани върху плоча от зелен ориенталски корунд. Плоча­та влиза в историята под името „Тabula smaragdina”. Ето някои от твърденията на Хермес:

 • „Онова, което е долу, е същото като онова, което е го­ре. И онова, което е горе, е същото като онова, което е долу, за да се осъществят чудесата на едно-единствено нещо.”
 • „И еднакви, като създадени от единствения Бог, са всички неща, дошли от представата на едно-единствено не­що.”
 • „Енергията на същото това нещо е съвсем цялостна, както когато е било превърнато в земя.”
 • „Това единствено нещо е най-силната сила от всички сили, защото то може да преодо­лее всички неясноти и да проникне във всяка твърдост.”

Енергията на ришите и синапеното семе

Светите хора на Индия съществуват от три хиляди години преди Христа. Тяхната мъдрост е записана и предадена на поколенията на санскрит, който с основание претендира да е първия човешки език. До днес техен дом са Хималаите, където те прекарват голяма част от времето си в дълбоко мълчание. В редки случаи, ришите вземат просешките си паници и се отправят на пътешествие, доверявайки се изцяло на природата за снабдяването им с храна за преживяване.

В стремежа си да опознаят себе си и света, ришите практикуват основно дълбока медитация. С придобитото знание те стават изключително властни индивиди по отношение възможностите на съзнанието. Смята се, че ришите притежават съвършен контрол върху различните видове енергии. За тях са написани немалко истории с чудеса на физическо изцеление и редица странни събития, например запалването на огън със силата на мисълта, левитация (задържане на тялото във въздуха) и много други.

Някои от тезите на Хермес Трисмегист също касаят света на енергията:

 • „Енергията на същото това нещо е съвсем цялостна.”
 • „Това единствено нещо е най-силната сила от всички сили, защото то може да преодо­лее всички неясноти и да проникне във всяка твърдост.”

Е = m.c2

Това е прословутата формула на Айнщайн, върху която е изградена теорията на относителността. Тази формула доказва, че енергия и материя са едно и също нещо. Тази формула включва всичко, от цели галактики до най-дребните песъчинки и семенца в задния ви двор. Дори човешкото тяло се състои от енергия с различни честоти на трептене – от съвсем бавните честоти на материалното, телесно равнище, до бързите, високи честоти на съзнанието. Формулата на Айнщайн означава също и това, че само за миг материята може да бъде преобразувана в огромно количество енергия. Доказателство за това е атомната бомба. Горенето е процес, който също илюстрира това преобразуване.

[notification type=“notification_info“ ]Тази формула обяснява и някои забулени в мистерия феномени, които човечеството от векове използва, търсейки пътя към изцелението. Повече по въпроса прочети в тайната на баенето.[/notification] 

Зад всяко събитие стои някакъв закон. Не винаги можем да го разпознаем веднага. Това, че все още не сме изучили даден закон, съвсем не означава, че такъв не съществува. Например:

Ако пуснем камък от оп­ределена височина, този камък не пада надолу случайно, а закономерно, според закона за земното притегляне. Камъните закономерно са падали надолу и във времената, когато хората още не са били открили закона за гравита­цията.

Електричеството винаги е съществувало като физичен феномен в природата. Хората късно откриват начин за неговото приложение. Сега всички знаем, че по електропроводите и по кабелите в дома тече електрически ток. Можете ли да го видите? Възможно е да усетите някои негови проявления, ако бръкнете с пръсти в контакта или да узнаете за неговото присъствие чрез работата на елекроуредите, но самия ток няма как да го видите.

Въздухът, който дишаме и без който животът би бил немислим, също не се вижда и усеща, освен ако не се задвижи като вятър, не се затопли прекалено много или да се изстуди съвсем.

Вземете някакъв картон и разхвърляйте върху него от най-малките метални предмети, с които разполагате – габари, топлийки, кламери, пирончета. Приближете магнит от долната страна на картона и бавно го придвижете в някаква посока. Наблюдавайте какво става с металните предмети. Вие ясно виждате движението им по картона, но можете ли да видите самите магнитни сили? Металните предмети в случая служат като лакмус, като форма на проявление, чрез която става видим един скрит до този момент принцип, закон, сила или енергия.

Същото е и със скритата сила на семената. Те съдържат в себе си колосални количества потенциална енергия, която се проявява едва след като намери подходящите условия – влага, топлина, аерация.

Вижте семето на първата снимка. Виждате ли в него дървото, което може да израстне след време? Виждате ли човека, който държи семето, как изглежда в клоните на вече порасналото дърво? Сега осъзнавате ли потенциалната енергия в семето, способна да създаде хиляди гори?

Струва се човек да се замисли над това?

silata_semeto_1 silata_semeto_2 silata_semeto_3

Един от най-известните специалисти по квантова физика на нашето време – Уилям Тилър, професор, Станфордски Университет, автор на над 250 научни публикации, 5 патента и редица учебници, прави следното изказване:

„Повечето хора смятат, че вакуумът е празен. Но за вътрешната самосъстоятелност на теорията на относителността и квантовата механика се изисква еквивалентът на 1094 грама от енергията на масата, като всеки грам е енергия Е = m.c2. Това е огромно число, но какво означава на практика? На практика, ако приемем, че Вселената е плоска, а все повече астрономически данни сочат, че тя наистина е плоска… Ако приемем това и вземем вакуума от един единствен водороден атом (това е около 10-23 кубически сантиметра) … Ако извлечем латентната енергия от този вакуум … Там има трилиони пъти повече енергия, отколкото цялата маса  на всички звезди и планети на разстояние 20 млрд. светлинни години.”

Това наистина е много!

Ако само един атом съдържа толкова енергия, представете си в какво количество е тя в една тиквена семка, която е съставена от милиарди атоми!

Това ли е имал впредвид Исус Христос, когато е казал, че целият свят може да бъде събран в едно синапено семе?

Резултатите от научните изследвания и заключения на квантовата физика през последното десетилетие недвусмислено доказват това твърдение!

Семената на растенията съдържат в себе си изключително голямо количество положителна енергия, която щедро отдават на другите живи организми!

Формата в закона на аналогията

„Онова, което е долу, е същото като онова, което е го­ре. И онова, което е горе, е същото като онова, което е долу, за да се осъществят чудесата на едно-единствено нещо.

И еднакви, като създадени от единствения Бог, са всички неща, дошли от представата на едно-единствено не­що.”

Зад тези думи стои предположението, че навсякъде във Вселената, и горе, и долу „и на небето, и на земя­та”, в макрокосмоса и в микрокосмоса, на всички нива на формите на проявление, действат едни и същи закони. Природата прилага едни и същи принципи при сътворяването на всяко нещо в материалния свят.

В обсега на нашите възприятия ние можем да разпозна­ваме само малка част от действителността – виждаме само част от спектъра на светлината; чуваме звуци, притежаващи честоти, които лежат в определена област и т.н. Някои живот­ни могат да възприемат цветове, миризми и звуци, които без технически средства са недостъпни за човека. В разбирането си за света ние зависим от ед­на „средна” скала на стойности­те, съобразена с нас, хората. Всичко, което излиза извън нея, е достъпно за нас или само с помощта на техниката, или въобще е не­достъпно.

Днес ние знаем, че всяка скала се състои почти само от междинни пространства, около които кръжат атомни частици. Съотнесени, разстоянията между ядрата и електроните на атомите отговарят на разстоянията между пла­нетите в нашата слънчева система. Обаче колкото и доб­ре да знаем това, много трудно можем да си го представим, когато погледът ни спре върху някой голям камък.

Тук идва на помощ гениалният ключ „каквото горе, та­кова и долу”. Това изречение ни позволява да ограничим наб­люденията си и изследванията на закономерностите само в дос­тъпни за нас области, за да пренесем после натрупания опит по аналогия и върху недостъпните нива. Аналогията завърта гледната точка и поставя различните форми в аналогична взаимовръзка, откривайки във всички един и същи първичен принцип.

На какво ви прилича ореха в неговата черупка?

silata_semeto_4 

Сравнете го с мозъка и неговия череп.

silata_semeto_5 silata_semeto_6 

Всеизвестно е, че ореховите ядки са една от най-добрите храни за мозъка. Защо са толкова полезни при хора на умствения труд, за бременни и малки деца? Ако се направи сравнение между основните съставки на ореха и мозъка, ще се открие изключително сходство в съдържанието на основни хранителни вещества, витамини и микроелементи. Орехите обаче са полезни не само при ядене. Ако поставите няколко от тях под възглавницата, енергията, която те излъчват, ще се отрази излючително благоприятно върху нервната ви система. Ще го разберете най-добре на сутринта, когато се събудите отпочинали и в добро настроение.

Приликата във формата на бобеното зърно и бъбрека също е уникална.

silata_semeto_7 silata_semeto_8 

Това означава ли, че яденето на много боб предпазва бъбреците от заболяване? Съвсем не, но бобовите храни са полезни при редица други заболявания и са важен елемент от много рецепти за здравословно хранене. В боба се съдържа веществото фитохемаглутинин, който е изключително мощен природен имуностимулатор. Той повишава локалния имунитет в чревната стена и оказва благоприятно влияние върху общото укрепване на организма. Ако страдате от бъбречнокаменна болест и често имате бъбречни кризи, покрай другото лечение, защо не сложите по джобовете на дрехите си няколко бобени зърна?

Кестенът удивително много напомня на човешката простата.

silata_semeto_9 silata_semeto_10 silata_semeto_11

Виждате ли двата странични дяла на простатата и кестена? А гребенчето по средата, с пъпковидното хълмче на кестена, които съответстват на срединното гребенче (crista urethralis) и семенното хълмче (colliculus seminalis) на простатата?

Знаете ли, че:

 • В простатата се разполага и малката мъжка матка – utriculus prostaticus, която е остатък от ембрионалното развитие.
 •  В простатата с напредване на възрастта могат да се образуват простатни камъни. Те представляват уплътнен секрет в лумена на жлезите и някои учени ги смятат за белег на полово дълголетие при мъжа.
 • Простатата е дала името на простагландините. Тези вещества са открити за пръв път от любознателен студент, който вкарал човешка сперма в матката на котка. Това причинило съкращение на матката. Сперматозоидите в семенната течност не могат да имат такъв ефект, следователно причината се крие в секрета на простатата.

На кой може да му хрумне да вкарва човешка сперма в матката на котка? Защо би го направил? Какво е очаквал да се случи? Котката да забременее и да роди catman?

Кестените са невероятни акумулатори на слънце и жизнена енергия и я отдават постоянно през цялата година. Те подобряват функциите на всички органи и системи. Ако държите под възглавницата си няколко кестена (не повече от десет), те ще въздействат успокояващо върху нервната ви система и ще направят съня ви по ползотворен. Кестени могат да се поставят в стар чорап и с него да се налагат болезнени места по тялото. Тази торбичка с кестени повлиява и болки в кръста следствие дископатия, радикулит, ишиас. Поставете я на гърлото си и кестените ще успокоят силната болка при настинка.

[notification type=“notification_warning“ ]Внимание! Гнойната ангина може да се усложни с тежки сърдечни и бъбречни заболявания и поради това изисква антибиотично лечение! Антибиотиците се назначават от лекар, а не от съседката ви, дето разбира от всичко![/notification] 

 • Ако детето ви кашля много, дайте му да прегърне торбичката с кестени и да заспи с нея.
 • Не слагайте повече от 10 кестена в един чорап. Енергията им става много силна.
 • Наложете с торбичката болното си ухо или я поставете в областта на стомаха при коремни болки. Болките в ставите и сухожилията също се повлияват добре.
 • Кестените могат да се сложат и в двоен тензух, който се поставя на главата като шапка за бързо заспиване. Такава шапка се е препоръчвала и от големия български лечител Петър Димков.

Имат ли и другите семена в природата органни съответствия при човека?

Всяка година, когато дърво и камък се пукат от студ, под снеговете, дори и в най-далечните полярни области, животът не престава. Мъничките семенца, в които е скрит той, са така устроени, че без проблем да издържат до следващата пролет. За това от много голямо значение са съдържащите се в тях полиненаситени мастни киселини, които не се страхуват и от най-лютата зима! Мъдрата Природа е концентрирала огромна жизнена сила в семената на растенията. И когато напролет почвата се размрази и земята е пълна с живителна влага, от тях започва новият цикъл на живота.

Почти всеки днес знае колко е полезно да се ядат сурови и накиснати ядки и семена, както и пресни кълнове. В тях се съдържат много и различни полезни съставки, но без съмнение най-голямата сила на тези храни се дължи именно на моно- и полиненаситените мастни киселини, които те ни осигуряват. Те са наречени незаменими или есенциални мастни киселини (ЕМК), защото ние не можем да си ги произвеждаме сами и трябва задължително да ги понсумираме всеки ден. Само че има един голям проблем. Откъснати от природата, хората от градовете ядат все по-малко висококачествени, сурови и пресни растителни масла. Престоят, контактът с кислород и светлина, и преработването (особено готвене на висока температура) бързо разрушават ЕМК. Липсата им води до най-различни болести, защото се нарушава структурата на клетките и не може да се регулира обмяната на тъканно и клетъчно ниво.

[notification type=“notification_info“ ]Съществува ли готов продукт с тези ценни мастни киселини, прочетете в статията Полезни мазнини[/notification]