Рак на устните

Ракът на долната устна (Carcinoma labii inferioris) е болест на хората над 60 години. Ракът на долната устна се появява както и кожния рак, при хора, чиято професия налага продължително време да стоят на открито, изложени непрекъснато на слънце. Значение има и топлинното въздействие върху устната. При рибарите, в миналото, към тези причинни фактори се прибавя и захапването на смазаните с канцерогенни смоли мрежи, когато ги плетат или оправят.

[notification type=“notification_info“ ]Устните са образувани отвън от кожа, отвътре от лигавица, а по средата един участък от полукожа, полулигавица, наричана вермилион. Това е мястото, където най-често възниква рака на устните. Епителните клетки в повърхностния слой на тази гранична зона притежават големи регенераторни способности и могат да се изродят в ракови при продължителни вредни въздействия.[/notification]  [notification type=“notification_info“ ]Други причини за развитието на рак прочетете в Консерванти на храните[/notification]

Рак на устните Ракът на долната устна е рак на пушачите.

Твърде често карциномът възниква там, където дълго време е стояла горещата тръба на лулата. В миналото се е предпочитало пушенето с лули. Напоследък пак зачести този начин на пушене. Смята се, че пушенето с лула е израз на по–висока интелигентност и се практикува обикновено от хора на изкуството. Пушенето въздейства чрез тютюневия дим, който има кантцерогенни съставки. На второ място идва механичното въздействие и на трето място – топлинното. Страстните пушачи на папироси изпушват цигарата докрай. При това състояние към канцерогенното въздействие на дима се прибавя и топлинното въздействие на огъня върху вермилиона. Хроничното изгаряне и обелване на полулигавицата на усните създава условие за развитие на карцином на това място.

Клинично ракът на долната устна се проявява в две форми: улцерозно – инфилтративна (язвена) или ендофитна форма и папиларно – фунгусна (гъбовидна, брадавицовидна) форма.

     Язвеният тип карцином на долната устна започва като начално обелване епитела на вермилиона, по–късно се появява язвичка с неравно дъно и тенденция за непрекъснато нарастване. Дъното се задълбочава, а ръбовете стават по–твърди и инфилтрирани. Язвата може да се покрие със засъхнала коричка. Карциномът нараства и ако не бъде лекуван може да обхване половината, 2/3 и даже цялата устна. Този вид рак на устната метастазира рано и трудно се поддава на лъчелечение за разлика от папиларния (брадавицовидния) карцином, който метастазира по–късно и е по–чувствителен към рентгеновите лъчи.

   Папиларният карцином се развива като папиломатозно разрастване на лигавицата, което не инфилтрира тъканите в дълбочина. Поради бързият растеж, папиларното разрастване некротизира в средата и се появява язва с неприятна гнила миризма.

[notification type=“notification_info“ ]Прочети за другите видове тумори[/notification]

   Ракът на долната устна метастазира в лимфните възли под долната челюст (субмандибуларно). Започващият от горния вермилион и лигавицата карцином е спиноцелуларен (плоскоклетъчен), а от кожата – базоцелуларен. Заболяването протича бавно, може да минат месеци, понякога години от началното оплакване. На болните им прави впечатление наличието на твърд инфилтрат (уплътняване) и язва в устата. Това е и причина те да отидат по–късно на лекарски преглед:

Развитието на рака на долната устна протича в 4 стадия:

  • Тумор до 2 см без разязвяване.
  • До 2 см с оформяне на язва.
  • Над 2 см с дълбок инфилтрат (уплътнение).
  • Карциномът е прорастнал в устната кухина.

   Диференциална диагноза се прави с язва при [highlight] Сифилис [/highlight] (ulcus durum). За разграничаване от сифилис помага обстоятелството, че карциномът на долната устна се развива предимно при пациенти над 60 годишна възраст, а улкус дурум – в млада възраст. При улкус дурум както и при карцином на долната устна има увеличаване на съседните лимфни възли (регионална лимфаденомегалия). Лимфните възли при карцинома са твърди, срастнали с околните тъкани, докато при улкус дурум и други възпалителни процеси те са болезнени, несрастнали с кожата и околните тъкани. Макар и много рядко, може да се наблюдава и язва на устата при [highlight] Туберкулоза [/highlight] .  Тя е по–мека от раковата язва. Биопсичното изследване е методът, чрез който се поставя точна диагноза.

   В миналото лечението на рака на долната устна е било изключително оперативно. Раковият процес се е изрязвал заедно с част от долната устна. В момента в голяма част от случаите се прибягва до лъчелечение. Осъществява се с контактна рентгенова терапия или с поставяне на радиоактивни вещества под формата на емулсии и др. Резултатите са сравнително добри.

Рак на горната устна

(Carcinoma labii superioris)

   Ракът на горната устна се среща по–рядко отколкото карциномът на долната устна. Боледуват по–често жените. Развоят е същият както и при карциномът на долната устна. Метастазира рано в лимфните възли също субментално и субмандибуларно. Лечението на рака на горната устна е същото, както при горната. 

[notification type=“notification_info“ ]Какво представляват предраковите изменения прочети в Предраково състояние[/notification]