Полипи на дебелото черво – лечение и симптоми

полипи на дебелото черво

През 1894 г. е описан за първи път един особен полип на дебелото черво, известен под името власинков тумор. Tumor villosus заема доста неопределено място в патологи­ята. Докато някои автори приемат, че се ка­сае за истински туморни образувания, други причисляват власинковия тумор към обикновените полипи на дебелото черво. Въпреки съществуващите противоречия възприето е власинковият тумор на правото черво поради своите особени симптоми да се описва като самостоятелна болестна единица. Заболяването се среща по-често при мъжете, във възрастта над 50 години. Власинковият тумор е полип на дебелото черво, който най-често е единичен, стига на големина до 3-4 см, понякога и повече и е разположен обикновено на 5-10 cm навътре от аналното отвърстие. Този полип има характерен изглед – кадифена повърхност, с широка основа, без прорастване към околната лигавица на дебелото черво. Повърхността на полипа е покрита със своеобразна, подобна на яйчен белтък материя, след отстраняването на която често се наблюдава ­обилно кръвотечение. Власинковият тумор изхожда от цилин­дричния епител на лигавицата и за разлика от аденоматозните полипи на дебелото черво не съдържа жлезисти елементи. Тапициращият епител разраства и образува характерни власинки с централно разположен съединителнотъканен скелет. Клетките на полипа се отличават от покривния епител на ректалната лигавица по своята по-удължена форма и по-интензивно оцветяване. Ядрата им са богати на хроматин и са разположени базално.

Полипи на дебелото черво
Полипи на дебелото черво

Симптоми при полипи на дебелото черво

Полипите на дебелото черво могат да протекат дълго вре­ме без клинични прояви или със смущения при изхожданията по голяма нужда. Пациентите се оплакват от напъни, чувство на чуждо тяло в правото черво, често се срещат кръвоизливи. Най-често първите алармиращи симптоми на полипи на дебелото черво са големите кръвоизливи и изхождането на своеобразна слузеста материя – като белтък от яйце. Кръвоиз­ливите се проявяват по време на и непосредствено след изхожданията по голяма нужда. Кръвта е непроменена или съсирена на големи пихтиести маси. Кръвоизливите при власинковия ту­мор по своята честота и количество могат сериозно да увредят състоянието на болните. Покрай кръвоизливите, за власинковия тумор са свойствени и изхожданията на големи количества своеобразна слузеста материя, която може да придружава из­пражненията, но нерядко тази слуз се изхожда и самостоятелно. Описани са случаи, при които загу­бата на подобна материя може да надхвърли 2 литра на денонощие. При полипи на дебелото черво с друга локализация по протежението на колона могат да се изявят и симптоми на частично запушване на чревния лумен – [highlight] илеус [/highlight] . Такива пациенти се оплакват от болки и подуване на корема (метеоризъм).

Лечение на полипите на дебелото черво

Полипите на дебелото черво се диагностицират чрез колоноскопия, като по-малките от тях могат да бъдат отстранени при самата диагностична манипулация. В други случаи се налага предприемането на хирургична операция за лечението на полипите на дебелото черво, което е единственият сигурен метод за тяхното отстраняване. Тази мярка е наложителна, защото голяма част от дебелочревните полипи могат да малигнизират и да се трансформират в рак на дебелото черво. Съществува определена фамилност и състояния на множествена полипоза, при която на пациентите периодично се налага да им бъдат отстранявани тези новообразувания. Уместно е те да бъдат диспансеризирани и редовно при тях да се провеждат профилактични изследвания с цел превенция на рака на дебелото черво. Също така те трябва да спазват определен хранителен режим с цел регулиране на дефекацията и предотвратяване развитието на запек, който е предразполагащ фактор за развитието на полипи на дебелото черво.