Мастна емболия – причини, симптоми и лечение

Причини за мастна емболия

Основна причина за развитието на мастна емболия е костна фрактура, най-често [highlight] счупване на бедрото [/highlight] или значително размачкване на меки тъкани. Това се наблюдава най-често при тежки травми. Други по-редки причини са ампутацията на крайници, изгарянията, остеомиелитът, отравянето с фосфор и пр. Причина за възникване на мастна емболия може да бъде попадането на липиди в кръвта при венозното инжектиране на маслени разтвори, затова те се прилагат само мускулно.

Симптоми на мастна емболия

Симптомите на мастната емболия обикновено настъпват на третия ден след травмата, но е възможно да се наблюдават и по-ранни прояви. В единични случаи признаците могат да бъдат съвсем незначителни и да не привлекат вниманието дори на болния. В други смъртта може да настъпи внезапно поради масивна мастна емболия на белодробната артерия. В по-голямата част от случаите оплакванията на пациента се изразяват в учестена сърдечна дейност (тахикардия), задух (диспнея), повишена температура. Мастната емболия може да се усложни с картината на белодробен оток с изразен кръвохрак. Възможно е откриването на мастни капки в храчките или в урината, но тяхното установяване не е специфич­но за заболяването, тъй като могат да се срещнат както при нормални условия, така и при други заболявания. В някои случаи мастните капки преминават мрежата на белодробните капиляри, попадат в големия кръг на кръвообра­щението и предизвикват симптоми от страна на мозъка – конвулсии, делир, парези и понякога кома. По кожата могат да се явят точковидни кръвоизливи (петехии). В по-тежките случаи и особенно при наличието на усложнения прогнозата е неблагоприятна. Смъртта може да настъпи в първите дни или на по-късен етап (до 2 седмици) от началото на за­боляването.

Лечение на мастна емболия

Основно място в лечението заема борбата с шока. При почти всички по-тежки случаи е необходимо даването на кислород. За лечението на мастната емболия се използват още медикаменти, които емулгират мастните капки.