Изкълчване на пръстите

Изкълчване на пръстите на ръката

Причини

Най-често се касае за сблъскване и насрещен удар.Изкълчване на пръстите

Симптоми

При изкълчване на пръстите на ръката се наблюдава стъпаловидна деформация на една или повече стави. Почти винаги е налице изместване назад (дорзално). В основната става на палеца се установява привидно скъсяване с изместване на пръста.

Лечение

Наместването на изкълчванията на пръстите, с изключение наместването на основната става на палеца, става с теглене и противодействие. Често не е нужна упойка. Обездвижване (имобилизация) за 1 седмица с воларна (откъм дланта) гипсова шина в средно сгънато (флексионно) положение. Наместване изкълчването на основната става на палеца се прави чрез „лостово избутване навътре“ без теглене. При теглене сгъвателните (флексорните) сухожилия се обтягат твърде много и обхващат като илик основата на проксималната фаланга на палеца. Имобилизация за 2-3 седмици в гипс.

Внимание!

  • При наместване на изкълчването на основната става на палеца никога не се прави издърпване, а наместване чрез „лостово избутване навътре“!
  • При безуспешен опит за наместване пациентът се изпраща в болница!

Изкълчване на пръстите на ходилото

Причини

Разкъсване на капсулата при прекомерно разгъване (хиперекстензия) и насрещен удар.

Симптоми

Обикновено стъпаловидно деформиране на пръстите към гърба на ходилото (дорзално).

Лечение

Наместването при изкълчване на пръстите на ходилото става чрез теглене и противотеглене, което най-често е въз­можно без упойка. Имобилизация за 8-10 дни е необходима само при по-голям хематом.