Изкълчване на коляното

Изкълчване на коляното

Причини

Изкълчване на коляното най-често се получава при действие на тежка, директна или индиректна сила.Изкълчване на коляното

Симптоми

При изкълчване на коляното се наблюдава деформиране на колянната става. Може да има изместване напред, назад, навън или навътре. Най-често се ус­тановява пружинираща фиксация. Такава липсва само при пълно разкъсване на капсулата и връзките на колянната става. При разкъсване или ком­пресия на поплитеалната артерия (a. Poplitea), се получава смущение в кръвоснабдяването на подбедрицата. Понякога се може да се наблюдава тежко нараняване на меките тъкани с отваряне на ставата.

Лечение

Ако има смущение в циркулацията на подбедрицата, незабавно­то наместване на мястото на злополуката може да означава спасяване на крайника! След това е препоръчително приемането на пациента в болница. Възможни усложнения са съпътстващо нараняване на съдове и нерви, а при отваряне на колянната

става съществува опасност от инфекция.

Други заболявания, с които може да се сбърка изкълчването на коляното са счупване на кондилите на бедрената и голямопищялната кост.

Изкълчване на капачето на коляното

Причини

Изкълчване на капачето на коляното се получава под действието на директна сила. То се благоприятства от аномалии на ставата. Понякога е достатъчно малко по-силно мускулното теглене за получаване на изкълчване на капачето на коляното – т.нар. хабитуално изкълчване.

Симптоми

Коляното е фиксирано, пружиниращо и леко сгънато. Обикнове­но капачето се опипва на външната страна на колянната става. Четириглавият бедрен мускул е силно опънат.

Лечение

Изкълчено капаче на коляното се намества при едновременно сгъване на бедрото в тазобедрената става. При тежка травма се поставя гипсова гилза (тутор) за 3 седмици. При хабитуално изкълчване се прави елас­тична опорна превръзка. Най-добри резултати се постигат при оперативно лечение.