Изкълчване на ключицата

Изкълчване на ключицата

Изкълчване на ключицата може да се получи на две места – на мястото, където тя се свързва с гръдната кост или от другия и край – към раменната става.

Изкълчване на ключицата в областта на гръдната костИзкълчване на ключицата

Причини

Действие на индиректна сила при падане върху рамото или мишницата. При пряко действаща сила се получава изместване на ключицата назад.

Симптоми

Установява се видима и палпираща се заобленост до гръдно-ключичната ста­ва с изместване на ключицата напред, нагоре или назад. Обик­новено при това изкълчване на ключицата е налице сублуксация. Рентгенологично потвърждение на диагнозата е възможно само чрез снимка в първа и втора коса посока на лъчите. Този вид изкълчване на ключицата поч­ти никога не се среща при деца.

Лечение

Опитва се наместване на ключицата чрез локален натиск и теглене на раменния пояс без упойка или c местна анестезия. Ако позицията се задържи, което е рядко, не е необходима превръзка. Не се ли задържи, се опитва редресация и задържане с пелоти и превръзка тип „раница” за няколко седмици. Болнично лечение се предприема само в случаите, когато функционалният или козметичен резултат е незадоволителен и се желае отстра­няване. Дори при оставени сублуксации трайните функционални смущения са изключително редки!

Други заболявания, с които може да се сбърка този вид изкълчване на ключицата са: счупвания и синдрома на Tietze.

Изкълчване на ключицата откъм раменната става

Причини

Получава се чрез действие на индиректна сила при падане върху изопнатата, максимално отдалечена от тялото (абдуцирана) мишница. Здравото връзково съединение на акромиоклавикуларната става при такова изкълчване на ключицата се раз­късва напълно или частично.

Симптоми

Стъпаловидно изменение в областта на раменната (акромио-клавикуларната) става, с явно изпъкване напред на края на ключицата.

Лечение

По правило се прибягва до консервативно и функционално лечение. Извършва се обездвижване (имобилизация) с митела за няколко дни, но никога повече от 1 седмица. След това се предприема активно раздвижване с ежедневна абдукция (повдигане на мишницата) до хоризонталата. Също така полезна е редовната гимнастика. Ако болните не са доволни от резултата, може да се приложи оперативно лечение. То обаче невинаги е успешно. Като усложнение може да се получи частично втвърдяване на раменната става.

Друго заболяване, с което може да се сбърка този вид изкълчване на ключицата е деформиращата артроза. Тя обаче рентгенологично се представя с двустранно засягане на акромио-клавикуларните стави.