Изкълчване на китката

Изкълчване на китката

Причини

Изкълчване на китката най-често се получава при падане върху ръката при силно сгъната към гърба на ръката китка (дорзифлексия). При тази контузия първият ред кости на китката се изкълчва назад (дорзално). Единствено луновидната кост остава свързана чрез връзките си с лъчевата кост на предмишницата. Този вид изкълчване на китката се нарича перилунарно изкълчване.Изкълчване на китката

Симптоми

Наблюдава се болезнено подуване в областта на китката. Понякога се опипва изпъкване на вътрешната (воларната) и/или външната (дорзалната) страна на китката. Само рентгеновата снимка потвърждава диагнозата изкълчване на китката. Често перилунарното изкълчване се пропуска при клиничния преглед. Затова то задължително трябва да се търси рентгенолоигчно!

Лечение

Наместването става чрез теглене и противотеглене. При прясно изкълчване на китката е възможно това да стане и амбулаторно. Следва обездвижване (имобилизация) с гипсова шина на гърба на предмишницата и ръката за 4 седмици. След сваляне на гипса се препоръчват активни упражнения за раздвижване. Също така във възстановителния период са уместни топли бани на ръката с хиперемизиращи средства, които улесняват кинезитерапията.

Усложнения при лечението на изкълчване на китката

Съществува опасност от нараняване на срединния нерв на ръката при наместването! Също така нараняването на п. medianus може да бъде предизвикано и при прилагането на локален натиск!