Здравето не е всичко, но…

мъдри-мисли-1

„Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо.“ Артур Шопенхауер