Еписпадия – форми и симптоми

Еписпадия

При еписпадия горната стена на мъжката уретра е отворена. Като малформация в сравнение с [highlight] хипоспадията [/highlight] , се отнася за много по-тежък порок на развитието. За щастие тази аномалия е доста рядка.

Различават се три форми на еписпадияЕписпадия

  • epispadia glandis – на главичката на пениса
  • epispadia corporis – на тялото на пениса
  • epispadia completa – пълна, цялостна еписпадия

Симптоми при еписпадия

При epispadia glandis, която е най-леката форма, разцепената уретра се разполага по горната (дорзалната) повър­хност на glans penis. При това положение е възможно болните да нямат каквито и да било оплаквания и да не се налага лечение.

При наличие па epispadia corporis, уретрата е представена изцяло като зеещ улей по горната повърхност на пениса. Въпреки това, не винаги се налага оперативно лече­ние. Тогава се вземат главно противоинфекциозни мерки.

При тоталната епис­падия вече е налице и недоразвитие на половия член. Последният е малък и придърпан нагоре към коремната стена (обратен процес на тежките форми на хипоспадия). Въпреки това, ако няма промени в сфинктерния апарат, прогнозата е добра при извършване на пластична операция. Най-тежка е прогнозата при увреждане и на сфинктерния апарат, което налага предприемането на тежки оперативни корекции.